Hopp til innhold

– Jeg vil ha noe å stelle med på mine eldre dager

Det er en av tre grunner Hagen oppgir på hvorfor han vil sitte i Nobelkomiteen. Han mener morgendagen kan bli en trist dag for demokratiet og for Stortinget.

Carl I. Hagen (Frp) kjøper ikke argumentet om at vararepresentanter til Stortinget ikke kan velges til Nobelkomiteen, og mener det handler om at flertallet ikke liker ham.

- UØNSKET PERSON: Carl I. Hagen argumenterte for sitt kandidatur til Nobelkomiteen både i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen torsdag. Han forteller på Dagsnytt 18 at det har vært tøft å være en uønsket person.

Carl I. Hagen kommenterte konflikten om vervene i Nobelkomiteen både i Dagsrevyen og i Dagsnytt 18 torsdag.

– Jeg vil ha noe å stelle med på mine eldre dager, oppgir han som en av tre grunner for hvorfor han vil sitte i komiteen.

Han sier også at han gjerne vil jobbe for å få mer interesse rundt prisen, særlig på det som skjer utenom prisutdelingen og selve kunngjøringen av vinneren. Han sa også at han er nysgjerrig på diskusjonene innad i komiteen.

- Det er folk som ikke liker meg

Carl I. Hagen mener at det er tydelig at saken har handlet om han som person, og ikke om prinsipper.

– Det er folk som ikke liker meg, som ikke synes jeg skal få et verv jeg har lyst på. De bryter med alt for ikke å ha med meg i komiteen, sier han.

Han mener at det er greit å endre regler om komitemedlemmer i Nobelkomiteen, men ikke endre spilleregler nå som prosessen allerede er i gang.

- Hvordan blir det nå å møte stortingspresidenten og se de andre i øynene som i morgen vil hindre deg å få plass i Nobelkomiteen i morgen?

– Jeg ser dem gjerne i øynene, det er de som burde ha problemer med å se meg i øynene, svarte han.

Fredag blir Carl I. Hagen etter alt å dømme vraket som nytt medlem av Nobelkomiteen. Torsdag stilte han til intervju i Dagsrevyen.

DAGSREVYEN: Carl I. Hagen var gjest i Dagsrevyen torsdag. Han mener fredag kan bli en trist dag for demokratiet.

– Kan komme med ny kandidat senere

Stortingspresident Olemic Thommesen sa tidligere torsdag og på Dagsnytt 18 at Stortingets flertall har innstilt på at det kun skal velges ett nytt medlem til komiteen på fredag, og at det velges tre varamedlemmer til komiteen. Det betyr at Stortinget ikke skal votere om plassen til Frp, som de vil gi til Hagen.

Thommesen sa på Dagsnytt 18 at det ikke er et problem at ikke alle plassene i komiteen blir fullt opp i morgen.

– Frp kan komme tilbake med en kandidat senere som ikke provoserer det vedtaket flertallet har gjort, fortsatte han.

– Trist dag for demokratiet

Hagen mener at Stortinget bryter forretningsorden, som er reglementet for organiseringen av møter og debatt, ved at man ikke stemmer over det som har blitt ført opp på innstillingen til avstemmingen. Han sier at han fortsatt synes morgendagen blir spennende.

– Det er én ting å si at man skal bryte forretningsorden og ikke gjøre det som er sedvane, det er noe helt annet å gjøre det. Da har man strukket strikken langt, og viser forakt for demokratiske spilleregler.

Han sa på Dagsrevyen at morgendagen kan bli en trist dag for demokratiet og for Stortinget, hvis de går vekk fra forretningsorden.

– De senker seg på et lavt nivå for å unngå å se meg som medlem av Nobelkomiteen, sa han.

– Han går rundt som en sirkushest

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, sa at han tror at denne nominasjonen fra Frps side er gjort med hensyn til Hagen, og ikke til Nobelkomiteen.

Kjetil B. Alstadheim byline

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens næringsliv

Foto: Java M. Parsa

– Det virker som at flere i Frps stortingsgruppe vil gi dette vervet til Hagen som et hedersbevis for lang å tro tjeneste, sa han på Dagsnytt 18 torsdag.

– Hele saken er overtatt av Hagen selv, han stiller opp på Dagsnytt 18, og i Stortinget går han rundt som en gammel sirkushest som lukter sagmugg. Det har aldri før skjedd at et kandidat driver en valgkamp på denne måten, sa han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger