Hopp til innhold

Derfor takler kvinner kriser dårligere enn menn

– Hva om jeg hadde gjort annerledes, hvis bare. Grubling som dette kan føre til depresjon, sier psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi, Unni Heltne. – Kvinner grubler, mens menn legger bort de vonde tankene, sier hun.

Ensomhet

Kvinner har dobbelt så høy risiko for å bli psykisk syk etter en krise enn menn, viser undersøkelser fra NKVTS. Forskerne mener årsaken er at vi tenker forskjellig.

Foto: Scanstockphoto

Trond Heir, forsker ved NKVTS

Forsker ved NKVTS, Trond Heir, har forsket på de psykiske følgene av terroren i regjeringskvartalet og tsunamien hos nordmenn.

Foto: NKVTS

Kvinner blir sykere enn menn etter store kriser, viser forskning. I en ny studie gjort ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), hadde kvinnene dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske lidelser i etterkant av hendelsen som mennene.

– Vi undersøkte berørte etter terroren i regjeringskvartalet og i tsunamien i 2004. Vi ser at kvinnene lettere får Posttraumatisk stresslidelse, depresjoner og generelt mer nedsatt funksjon enn menn, sier forsker Trond Heir.

Hør reportasjen her:

– Kvinner grubler, menn trener

Ved Senter for Krisepsykologi behandler de blant annet personer utsatt for alvorlige trafikkulykker, andre skremmende hendelser og personer som har mistet barn eller nær familie. Også de opplever at kvinner er mer utsatte for psykiske lidelser i en krisesituasjon.

Unni Heltne

Daglig leder ved Senter for Krisepsykologi, Unni Heltne, sier kvinner og menn reagerer forskjellig på kriser.

Foto: Senter for Krisepsykologi

Kvinner grubler over alt de kunne gjort annerledes. Menn er mer handlingsorienterte når de utsettes for påkjennelser. De jobber, trener og driver med fritidsaktiviteter slik at de får en pause i hodet fra det vonde.

Hun understreker at det finnes variasjoner mellom kjønnene, men at tendensen likevel er klar. Trond Heir vil forske mer på årsaken bak kjønnsforskjellene.

Dette er hva jeg tror, og det er at kvinner fra naturens side er mer emosjonelle og følelsesmennesker, mens menn i større grad er orientert mot handling.

Stanser depresjon med tanke-stopp

Ifølge Folkehelseinstituttet har minst ti prosent av den voksne her i landet en psykisk lidelse. Blant de overlevende etter Tsunamien i 2004 sliter om lag 40 prosent fremdeles psykisk. Blant de overlevende etter terroren i regjeringskvartalet hadde 20 prosent fremdeles en psykisk lidelse i 2014.

Ved Senter for Krisepsykologi bruker de tanketrening for å stoppe eller forhindre psykiske lidelser, forteller Heltne.

Det høres latterlig lett ut, men en god del har hjelp av tenkepauser. Vi legger inn faste grubletider, kanskje to ganger per dag, ikke veldig lenge. I tiden mellom dreier det seg om å stoppe tankene og fokusere på noe annet.

Er den mannlige måten å takle kriser på bedre enn den kvinnelige?

– Den grublende og selvbebreidende måten fører lett til problemer. En reaksjonsmåte med pauser fra smerten forebygger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger