Hopp til innhold

Slik påvirker droneangrepet oljeprisen

Hvordan kan et sett med droner føre til et av historiens største oljeprishopp? Her er 7 spørsmål og svar.

Røyk velter ut av et av det statlige oljeselskapet Aramcos anlegg i Abqaiq, Saud-Arabia.

STORE SKADER: Røyk velter ut av et anlegg tilhørende det statlige oljeselskapet Aramcos anlegg i Abqaiq i Saudi-Arabia.

Foto: Hamad I Mohammed / Reuters

1. Hvorfor stiger oljeprisen?

Sist lørdag ble noen av de største anleggene for oljeproduksjon i Saudi-Arabia angrepet med droner. Angrepet slo ut drøyt halvparten av Saudi-Arabias oljeproduksjon.

2 ... og dette førte til?

At oljeprisen først hoppet fra 60 til 72 dollar, før den så falt tilbake og tirsdag ettermiddag vaker rundt 68 dollar. Det siste tilsvarer et prishopp på 13 prosent. Dette er blant de største svingningene i oljeprisen på så kort tid noensinne.

3. Hvorfor påvirkes oljeprisen så voldsomt av dette angrepet?

Fordi Saudi-Arabia er det landet etter USA som produserer mest olje i verden. Når halvparten av landets oljeproduksjon faller ut, ca. 5,7 millioner fat per dag, tilsvarer det rundt 6 prosent av verdens oljeproduksjon. Til sammenlikning produserer Norge rundt 2 millioner fat per dag.

I tillegg frykter mange at angrepet skal føre til flere angrep, hevnaksjoner og så videre, som igjen kan true oljeproduksjonen i midt-Østen. Blant annet hevder USA at Iran står bak angrepet i Saudi-Arabia, og har i den forbindelsen truet med gjengjeldelsesangrep.

4. Hvordan erstattes denne oljeproduksjonen?

En ansatt i oljeselskapet Aramco går i nærheten av en av selskapets enorme oljetanker ved Ras Tanura

HAR PÅ LAGER: I bakgrunnen ses en av mange oljetanker ved den saudiske oljeterminalen Ras Tanura i Persiabukta. Olje fra slike tanker tappes nå for å erstatte bortfallet av oljeproduksjon etter lørdagens angrep.

Foto: Ahmed Jadallah / Reuters

Den erstattes delvis ved at Saudi-Arabia og andre land (deriblant USA) bruker av reserver de har lagret. Enkelte land har også kapasitet til å øke sin produksjon relativt raskt (men ikke på langt nær nok til å dekke hele bortfallet fra Saudi-Arabia).

5. Hvor lenge vil prishoppet vare?

Det avhenger blant annet av hvor raskt Saudi-Arabia klarer å reparere anleggene sine. Det statlige oljeselskapet Aramco har foreløpig ikke sagt noe offentlig om hvor lang tid det vil ta. Anonyme kilder sier til flere nyhetsbyråer at det fort kan ta uker, andre sier måneder. Usikkerheten omkring dette er i seg selv med på å drive oljeprisen opp.

Konsulentselskapet Rystad tror oljeprishoppet blir kortvarig basert på en antakelse om at Saudi-Arabia har nok olje på lager til at man rekker å reparere anleggene som ble angrepet før oljeeksporten påvirkes betydelig.

6. Hvordan påvirker dette norsk økonomi?

Johan Sverdrup

NORGE TJENER: Norske oljefelt, som Johan Sverdrup på bildet, blir mer lønnsomme når oljeprisen stiger.

Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Norsk økonomi tjener på høyere oljepris, ettersom vi har mange store og små bedrifter som lever av oljeproduksjon. Allerede ser vi at oljerelaterte aksjer stiger fordi selskapene nå får bedre betalt, samt at norske kroner stiger fordi utsiktene for norsk økonomi er bedret. Høyere oljepris betyr også mer penger inn i Oljefondet når oljeselskapene skal betale skatt av de økte inntektene.

For selskaper som er storforbrukere av oljeprodukter, som f.eks. flyselskapene SAS og Norwegian, er oljeprishoppet derimot negativt.

Dersom oljeprisen skulle bli varig høyere, kan det påvirke renta på boliglånet ditt. Det er fordi at dersom høyere oljepris løfter norsk økonomi, er det grunn for Norges Bank til å heve sin styringsrente.

7. Får dette noe å si for prisene på bensin og diesel?

Bensin

LITEN EFFEKT: På kort sikt vil ikke et hopp i råoljeprisen slå like sterkt ut i pumpeprisen for bensin.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

På kort sikt gir det normalt små utslag, ettersom råoljeprisen utgjør en liten del av pumpeprisen (mesteparten er skatter og avgifter). Dessuten tar det tid før endringer i råoljeprisen slår inn i prisene for raffinerte produkter som bensin og diesel.

Riktignok har Circle K tirsdag satt opp den veiledende prisen på bensin og diesel med henholdsvis 25 og 30 øre, med henvsning til hoppet i råoljeprisen. Dette tilvarer en økning på omlag 1,5 prosent – langt mindre enn økningen i råoljeprisen.

Dersom oljeprishoppet skulle bli langvarig, er det naturlig å vente at pumpeprisene vil trekkes videre opp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger