Hopp til innhold

Derfor skriver vi om selvmord i trafikken

Mediene skal vise varsomhet ved omtale av selvmord. Når NRK likevel publiserer saker om selvmord i trafikken, er det fordi dette er et større samfunnsproblem. Kunnskapen kan dessuten forebygge.

Hvert år tar rundt 500 mennesker sitt eget liv. Noen av disse selvmordene skjer på norske veier. Verken politiet, Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen eller Folkehelseinstituttet vet hvor mange. NRK har samlet tall som forteller om et betydelig omfang.

NRKs arbeid viser at det er slått fast, eller er mistanke om, selvmord i 182 trafikkulykker de siste 10 årene.

Svenske myndigheter har møtt problemet på en ny måte. De kartlegger selvmordene i trafikken nøye, de har iverksatt tiltak og har en nullvisjon. Det samme har ikke norske myndigheter gjort hittil.

Pressens omtale av selvmord har endret seg. I Vær varsom-plakaten sto de tidligere at selvmord normalt ikke skulle omtales. Nå står det at vi skal være varsomme, spesielt ved omtale av metode.

Når NRK nå velger å omtale disse selvmordene, er det fordi vi tror at omtale - og forhåpentlig debatt - kan forebygge nye selvmord.

Ved selvmord i trafikken blir utenforstående ofte involvert. I nesten 8 av 10 tilfeller blir andre, uskyldige rammet.

I de 189 ulykkene der myndighetene vet eller mistenker at personen prøvde å ta eller tok livet sitt på veien, er 13 uskyldige drept. 91 er skadet. 154 sjåfører og passasjerer er truffet, men kommet fra det uten fysiske skader. Men mange får traumer i ettertid.

Vi snakker derfor om et samfunnsproblem. Mange eksperter, for eksempel i politi og påtalemyndighet, støtter at NRK tar opp dette.

Men vurderingen vår har ikke vært enkel. Det kan være fare for smitteeffekt. Vi har søkt råd fra noen av landets fremste eksperter på medieomtale av selvmord for å hindre dette. Dessuten har vi begrenset omtalen av de enkelte sakene.

Med NRKs serie følger det også kontaktinformasjon for deg som trenger noen å snakke med.

Vi vet at det kan legge stein til byrden for noen av de pårørende at disse sakene omtales på nytt, og har tatt hensyn i den grad vi kan. Vi mener likevel at nytten for samfunnet som helhet veier tungt nok til at vi publiserer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger