NRK Meny
Normal

Derfor mener Carl I. Hagen stortingsflertallet bryter reglene

Dersom Stortinget tillater votering om å la Berit Reiss-Andersen bli medlem av Nobelkomiteen uten å også gjennomføre votering på Carl I. Hagen vil det være i strid med det Hagen kaller «en nær grunnlovsfestet sedvane».

Carl I. Hagen i Høyesterett
Foto: Trude Bakke

Onsdag varslet Carl I. Hagen en «ny situasjon» i rabalderet rundt hans eget kandidatur til Nobelkomiteen. Der påstod han at flertallet på Stortinget ikke kan regelverket dersom de gjennomfører prosessen slik de har signalisert at de kommer til å gjøre.

Nå utdyper Hagen til NRK:

– Forslaget fra flertallet er å velge Berit Reiss-Andersen (Ap) til Nobelkomiteen fra 2018 til 2023. Mindretallet foreslår meg i samme tidsrom. Frp ønsker å stemme på begge, og da må vi votere på ett forslag om gangen.

Han mener noe annet vil være i strid med all tidligere praksis på Stortinget.

Mener Frp må få stemme på det de er for

– Hvis flertallet prøver å sette to forslag opp mot hverandre der du må stemme enten det ene eller andre når du egentlig vil stemme for begge ... Å sette opp en alternativ avstemming vil være i strid med det som omtrent er en grunnlovsfestet sedvane, sier Hagen.

Han sier at Stortingets forretningsorden slår fast at Stortinget skal vedta rekkefølgen på en votering, men at man i hans 30 år på Stortinget aldri har hatt en alternativ votering hvis en representant har ønsket å stemme for eller mot de to aktuelle forslagene.

– Min gruppe har gitt forslag på meg, og da må man votere over det. Det vil være helt uriktig å sette vårt forslag opp mot flertallets forslag når Frp ønsker å stemme for begge. Det må voteres på hvert enkelt.

Men flertallet har allerede stemt og avgjort at du ikke er valgbar?

– Det spiller ingen rolle. Stortinget er aldri bundet av vedtak i Stortinget og kan omgjøre det som de vil. Stortinget er kun bundet av lov. I dette tilfellet er det ingen lover som gjelder. Det er ikke vedtatt noen lov om valg i Nobelkomiteen, sier Hagen.

Potensiell kattepine

Dersom Hagen har rett gir det Stortingsflertallet en real kattepine når de skal stemme over medlemmer til Nobelkomiteen fredag.

Det er nemlig bred enighet om at partiene får velge sin(e) kandidater til Nobelkomiteen ut fra styrkeforholdet på Stortinget uten innblanding fra de andre partiene.

Flertallet på Stortinget har forsøkt å balansere dette mot viktigheten at Nobelkomiteen er og oppfattes å være uavhengig av politisk innflytelse. 5. desember at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke skulle være valgbare til Nobelkomiteen, og har på den måten forsøkt å tvinge Frp til å peke på en annen kandidat.

Dersom Hagens syn vinner frem må tvinges flertallet til å enten bryte sedvanen med partienes rett til å utpeke sin kandidat med de konsekvenser det kan få, eller velge Hagen inn i Nobelkomiteen mot flertallets egentlige og uttrykte vilje.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger