NRK Meny
Normal

Derfor fortsatte politiet å sende ut barnefamilier uten lovlig opphold

Politiets utlendingsenhet (PU) fortsatte å sende ut barnefamilier uten lovlig opphold i Norge også etter at den var klar over at dette var et ømtålig politisk spørsmål. Årsaken var at PU ikke fikk noen føringer om at den skulle endre praksis og vise tilbakeholdenhet.

Det går fram av dokumenter som Justisdepartementet har sendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Komiteen har i dag møte hvor den skal avgjøre om det skal åpnes sak og høring om justisminister Anders Anundsens befatning med utsendelser av barn og barnefamilier uten lovlig opphold i Norge. I så tilfelle er det ikke de politiske spørsmålene om hvem som skal sendes ut av landet som vil stå i sentrum, men om justisministeren har gitt Stortinget korrekt informasjon om denne saken.

Saken fortsetter under bildet

Justisminister Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen risikerer å måtte møte til høring i asylbarn-saken.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den forrige, rødgrønne regjeringen hadde en annen instruks til PU. Der het det at politiet skulle prioritere å sende ut såkalt lengeværende asylbarn. Det er grunn til å understreke at alle de barn og barnefamilier det har og har vært snakk om er mennesker med utreiseplikt, det vil si at de etter endelig behandling ikke har lovlig opphold i Norge.

Regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti ønsket imidlertid at flere av barna og barnefamiliene som hadde vært lenge i Norge skulle få bli. Etter forhandlinger med regjeringen fikk man i stand en avtale om amnesti for en del av barnefamiliene og barna som har opphold seg svært lenge i Norge – men ikke alle. Venstre og KrF ønsket også en varig avtale om hvordan man skulle behandle disse sakene – en avtale som etter svært lange forhandlinger kom på plass i desember i fjor.

I mellomtiden hadde politiet fortsatt å sende ut barnefamilier og asylbarn uten opphold i Norge. PU har plikt til å informere Justisdepartementet om de tror utsendelser kan føre til medieoppmerksomhet. Det har de gjort i en rekke saker, viser dokumenter som er sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Under avsnittet «Risiko for eventuelle reaksjoner» skriver politiet om utsendelsen av en familie til et land der Norge har returavtale – men hvor avtalen ble inngått etter at familien kom til Norge:

«Det faktum at en barnefamilie tvangsreturneres kan i seg selv skape medieoppmerksomhet eller andre reaksjoner, særlig mht. regjeringspartienes «Asylavtale» om amnesti for visse barnefamilier. Det bemerkes at gjeldende barnefamilie ikke fyller alle vilkår for amnesti slik disse er beskrevet i asylavtalen.»

I et annet tilfelle skriver politiet:

«Det er imidlertid mulig at det faktum at en barnefamilie tvangsreturneres, i og for seg kan skape medieoppmerksomhet eller andre reaksjoner, særlig mht. Regjeringsplattformens og Firepartiavtalens varsel om s.k. amnesti overfor visse barnefamilier. PU har imidlertid ikke mottatt føringer om tilbakeholdenhet overfor denne gruppen, og gjennomfører derfor uttransporter som planlagt.» (NRKs utheving.)

Kritiserer sitt eget regelverk

Det var Arbeiderpartileder Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering som sendte direktiv til Politiets utlendingsenhet om at de skulle prioritere å sende ut lengeværende barnefamilier og barn uten lovlig opphold. Dagens regjering av Høyre og Fremskrittspartiet endret dette til det mer generelle at politiet skulle prioritere å sende ut barnefamilier og barn uten lovlig opphold. Man fjernet altså at de som hadde vært her lengst skulle prioriteres for utsendelse.

Martin Kolberg, leder av kontroll- og konstitusjonskomite

Asylbarn-saken står på sakslista til kontroll- og konsitusjonskomiteen, sier leder Martin Kolberg.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Dette var noe regjeringen gjorde på egen hånd, og var ikke del av noen avtale med støttepartiene Venstre og KrF. Justisdepartementet kommuniserte denne endringen til Politidirektoratet, men ved en feil ble den gamle instruksen fortsatt sendt videre til politiets enheter. Dette har både statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen beklaget overfor Stortinget.

Både Venstre og KrF har reagert på at det har blitt sendt ut flere barnefamilier og barn uten lovlig opphold i Norge i annet halvår av 2014 enn i første halvår. Ifølge opplysninger fra Justisdepartementet er årsaken til dette hovedsakelig at man har fått i stand returavtaler med Afghanistan og Nigeria. Dette er avtaler som dagens regjering ikke har tatt initiativet til. Asylavtalen med Afghanistan ble initiert av regjeringen Bondevik, hvor Kristelig Folkeparti var sentrale, mens Nigeria-avtalen var initiert av den rødgrønne regjeringen. Det betyr at to av partiene som i dag kritiserer regjeringen sterkest for å sende ut barnefamilier og barn uten lovlig opphold har selv vært med på å initiere regelverk som har gjort slik utsendelse mulig.

.

Spørsmålet som kontroll- og konstitusjonskomiteen i dag skal behandle er imidlertid ikke om hvor mange barnefamilier og barn uten opphold i Norge som har blitt sendt ut, men om justisminister Anundsen har orientert Stortinget korrekt i denne saken. Har komiteen mistanker om at ministeren ikke har gitt Stortinget riktig informasjon, bærer det mot at det åpnes sak og høring.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger