Hopp til innhold

Derfor deltar unge muslimer i Jihad

Sosialt misnøye, brutale bilder fra Syria som deles på Facebook, ungdomsopprør og fremmedgjøring trekkes frem som grunner til at unge muslimer velger å reise ut for å delta i Jihad.

Skjermdump fra svensk rekrutteringsvideo for Jihad i Syria

Skjermdump fra svensk rekrutteringsvideo for Jihad i Syria. På nettet og i sosiale medier florerer det av videoer som oppfordrer unge muslimer til å reise i Jihad.

Foto: Skjermdump

Petter Nesser

Petter Nesser ved FFI.

Foto: FFI
Hassan Ali Omar

Redaktør for nettsiden warcusub.com for somaliere i Norge, Hassan Ali Omar.

Foto: info123
Daglig leder i Minotenk, Linda Alzaghari

Daglig leder i Minotenk, Linda Alzaghari.

Foto: Minotenk
Kamper i Syria

Bilder av kamper i Syria kan føre til at muslimer vil reise dit.

Foto: AREF HRETANI / Reuters

Ifølge PST har 30-40 personer fra Norge dratt til Syria for å delta i Jihad-krig de siste årene. I helgen ble det kjent at to norsk-somaliske søstre på 16 og 19 år kan ha tatt seg inn i Syria.

Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt sier at grunnen til at unge muslimer velger å reise til Jihad er svært sammensatt. På generelt grunnlag skisserer han hovedgrunnene til at personer blir radikalisert eller velger å gå inn i militante miljøer:

  • En intellektuell prosess hvor personer blir påvirket av politiske og religiøse tekster kalles for en ideologisk radikalisering.
  • Sosial misnøye skapt av at personer kan være i en vanskelig livssituasjon eller i en krise. Problemer med narkotika, kriminalitet eller andre forhold som gjør at personer trenger en endring i livet og komme seg ut av en vanskelig livssituasjon og søker mot et meningsfylt sosialt eller politisk prosjekt eller organiserte ekstreme miljøer.
  • Mange blir rekruttert inn i ekstreme miljøer gjennom vennskap eller slektskap med personer på innsiden. Folk som rekrutteres på denne måten har ikke nødvendigvis sosiale eller politiske motivasjoner for å bli med.
  • Et fellestrekk er at radikaliseringsprosesser gjerne settes i gang av skjellsettende opplevelser eller «moralsk sjokk» som åpner sinnet for nye verdensforståelser eller fiendebilder. Bilder av brutale overgrep mot sivile i konfliktområder kan skape dette. Personer som opplever et moralsk sjokk er sårbare for å bli rekruttert inn i ekstreme miljøer.

Ungdomsopprør

– At ekstremister vil kommunisere sitt syn ut til verden har alltid foregått. Det er nå blitt enklere å nå flere gjennom Facebook og sosiale medier, sier Nesser.

Han sier at Jihad-reiser kan i noen sammenhenger være knyttet opp et ungdomsopprør.

– Bildet er sammensatt. Det kan være en del av opposisjon mot foreldregenerasjonen og det etablerte samfunnet som ikke makter å løse konflikter eller å stoppe overgrep. Særlig i forhold til Syria kan det ses som en protest mot at verdenssamfunnet står og ser på det forferdelige som skjer.

– Tradisjonelt trekker personer oppvokst i Vesten som reiser til Jihad til sitt opprinnelige hjemland for å bidra i en konflikt, men noen konflikter, slik som i Syria, trekker til seg folk fra hele verden. Syria har generelt en bred appell, sier Nesser.

– Sosiale medier påvirker like sterkt som fysisk kontakt

Inger Marie Sunde er forsker ved Politihøgskolen og har skrevet rapporten Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett som ble lagt frem i slutten av september.

Det er denne rapporten som nå ligger på justisminister Anders Anundsen sitt skrivebord.

– Rapporten viser tydelige funn: Sosiale medier påvirker like sterkt som fysisk kontakt og kan virke som gruppepress. Ofte er det personer som er utrygge eller spenningssøkende som blir trukket inn i ekstremistiske miljøer, sier Sunde.

Hun forteller at det på sosiale medier som Facebook, Youtube og nettfora legges ut videoklipp fra slagmarken i Syria, tekster fra islamistiske ledere og diskusjonstråder.

– Det legges blant annet ut selektiv sitering av autentiske tekster fra koranen som legger til grunn for terror. Det er ikke et riktig bilde av religionen, men et bilde som skapes av retorikken, sier Sunde.

Følte seg fremmedgjort

Faren til de to somaliske søstre på 16 og 19 år som har reist til Syria for å delta i krigen der har reist til Tyrkia hvor han leter etter sine døtre. Sjokkbeskjeden om at de hadde reist fikk han i en e-post fra døtrene lørdag.

– De kan ha følt at å reise var den eneste utveien. At de ikke fikk ha på seg niqab i skolen kan ha ført til at de følte seg fremmedgjort i Norge, sier leder i organisasjonen for innvandrere i Norge info123, redaktør for nettsiden warcusub.com for somaliere i Norge, Hassan Ali Omar.

Omar sier at mange ikke føler tilhørighet og plass i det norske samfunnet på grunn av bekledning.

Tidligere i år ble det forbudt å ha på seg heldekkende hodeplagg i skolen i Akershus.

– Opplæringen skjer på Facebook

Venner av søstrene sier til NRK at de tror jentene er blitt påvirket av nyhetsbildet og har funnet inspirasjon på ulike muslimske nettsteder.

Storesøsteren ble ifølge venner påvirket av opprørene som startet i 2011 i den arabiske delen av verden. Skolekamerater forteller at det var rundt denne tiden hennes religiøse holdning ble tydelig for dem.

Hun begynte å sende venner og bekjente lenker til muslimske nettsteder og oppfordret folk om å like muslimske sider på Facebook.

– Opplæringen skjer på Facebook hvor det finnes bilder og video av folk som dør. På Facebook er det personer med en agenda om å rekruttere unge muslimer til Jihad. Budskapet kommer fra andre land og kanskje også fra noen i Norge, sier Omar.

Han ramser opp grunner til at de to søstrene kan ha reist: Mye ledig tid som brukes på Facebook hvor det rekrutteres, kjærlighet eller forelskelse til menn som har bodd i Norge og deretter reist for å kjempe i Syria, sympati for den syriske befolkningen, lite aksept i Norge, samt at norske myndighetene ikke er proaktive og strategiske med tiltak som forebygger radikaliseringsprosessen i Norge.

– Det er få muslimer som reiser i Jihad. Men dette er et signal om at flere kan komme til å reise, sier Omar.

– Føler seg fremmedgjort

Daglig leder i minoritetspolitikk tenketank Minotenk, Linda Alzaghari er enig i at søstrene kan ha følt seg fremmedgjort.

– Jentene føler seg muligens fremmedgjort og har stukket av. Det er mulig vi har gjort oss en bjørnetjeneste med niqab-forbudet i Akershus. Unge mennesker som har vokst opp i Norge er veldig rettighetsbevisste, sier Linda Alzaghari.

Hun sier det er mulig de som reiser i Jihad ønsker å være heltemodige å reise seg opp i en konflikt hvor kvinner og barn blir slaktet mens resten av verden står og ser på.

– De har sannsynligvis fått ideen om å reise fra internett og sosiale medier. Det er ikke rart man blir radikal av å se de groteske bildene. Jeg antar at det er miljøer i utlandet som har gitt dem ideen, og ikke miljøer her i Norge, som er imot at kvinner skal reise inn i krigsområder alene.

– Vanskelig å komme inn i Syria

Hun tror at å reise i Jihad henger sammen med et ungdomsopprør da det ofte er unge mennesker som reiser impulsivt.

Alzaghari tror det er vanskelig for jentene å komme seg inn i Syria. Hun kjenner flere som ikke har kommet seg inn i landet.

– For unge jenter er det ikke bare å komme seg inn i Syria. Det er farlig, og det er krig. Egentlig må far gi sitt samtykke til at de kan reise i henhold til puritansk islam. De kan komme seg inn ved at noen tilbyr seg å gifte seg med dem.

Den fortvilte faren følger døtrenes reiserute til Syria. Nå er han i ved grenseovergangen Cilvegózü for å finne sine tenåringsdøtre som har reist til Syria.

INTERVJU MED SØSTRENES FAR: Jeg kommer til å lete helt til jeg finner dem

AKTUELT NÅ