Derfor ble refsen trukket

– Offiseren forsto ikke hvor belastende det var for Alice Asplund å bli beordret til å bade naken, mener Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret.

Alice Asplund og Ine Eriksen Søreide

Alice Asplund og Ine Eriksen Søreide møttes i Dagsnytt 18 tirsdag ettermiddag. Der la Forsvaret frem klagenemndas begrunnelse på hvorfor offiseren slipper straff.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

NRK har tidligere bedt om innsyn i avgjørelsen, men Forsvaret har bare villet gi ut konklusjonen, og mener dokumentet var underlagt taushetsplikt.

Men tirsdag ettermiddag valgte Forsvaret likevel å legge ut begrunnelsen.

«Fornærmede har forklart at hun ble fortvilet da hun fikk avslag på sin forespørsel om tillempninger, men det anses ikke bevist at refsede
var klar over hvordan hun følte situasjonen og at hun følte seg krenket», heter det i begrunnelsen.

Videre står det at slik nemnda ser det, er det en sikkerhetsmessig utfordring å gjennomføre felthygienemomentet, badingen, og at det ikke fremstår som uten videre rimelig å avkreve av refsede at han burde foretatt nødvendige tillempninger til fordel for fornærmede.

«Klagenemnda mener at både vitnet og fornærmedes forklaring bekrefter at gjennomføringen var forsvarlig og nødvendig ut ifra sikkerhetsmessig aspekt. I en totalvurdering av hva refsede sto oppe i da han gjennomførte felthygienemoment mener klagenemnda at det er urimelig å forvente at han burde ha lest hvor fortvilet fornærmede var, og gjort nødvendige tillempninger for å imøtekomme hennes behov. Etter dette blir refselsen å oppheve», står det i begrunnelsen.

Forsvarsminister Ine Marie Søreide har bestemt seg for å offentliggjøre begrunnelsen for hvorfor nemnda snudde i refs-saken. Hør Dagsnytt atten-programleder Anne Grosvold lese begrunnelsen.

Prinsipielt viktig

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide begrunner offentliggjørelsen med at det viktig at Forsvaret er mer åpne der de kan være åpne.

– Forsvaret har gjort en ny vurdering av at det er store deler av begrunnelsen de kan offentliggjøre, og det mener jeg er viktig fordi det er en prinsipiell sak der offentligheten bør få så mye innsyn som mulig, sier Søreide.

Er du enig i klagenemndas avgjørelse?

– Det er en uavhengig klagenemnd som har foretatt denne vurderingen, og det må stå for deres regning. Selv om refsen ble opphevet av nemnda, mener jeg og forsvarssjefen at handlingen er uakseptabel. Vi ønsker ikke sånne handlinger i Forsvaret.

I begrunnelsen fra nemnda heter det at det var urimelig å forvente at offiseren skulle ha lest hvor fortvilet jenta var.

– Jeg har ment at det var grunnlag for den refselsen som ble ilagt. Det er ikke Forsvaret som har trukket tilbake refsen, det kommer på bakgrunn av det den uavhengige nemnda har kommet frem til, sier forsvarsministeren.

Ine Marie Søreide i Dagsnytt Atten

Asplund: Helt utrolig

Tirsdag møtte Alice Asplund forsvarsministeren til debatt i Dagsnytt 18 der hun fikk høre begrunnelsen fra klagenemnda. Hun kan ikke forstå at offiseren ikke forsto situasjonen, og sier hun skjønner lite av begrunnelsen.

– Det er helt utrolig. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, for ethvert menneske hadde forstått at jeg ikke hadde lyst. Når noen står foran deg og gråter, hva mer trenger du?

– Jeg gjemte meg og kom med flere andre forslag til hvordan vi gjøre det på uten å få noen annen beskjed enn å bli nektet alternative løsninger.

Gjorde du nok for å si ifra?

– Jeg prøvde jo å gjemme meg. Jeg nektet også flere ganger helt til han ble så sint at jeg ikke turte gjøre noe annet enn å gå ut. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal øve på hygiene når vi i er i felt i et par dager og kan gjøre det på en helt annen måte enn at alle skal bade nakne.

Se tidligere soldat Alice Asplund kommentere Forsvarets klagenemnds dom som snudde om på vedtaket om å gi refs til offiseren som beordet henne til å ta av seg klærne.
Fra Dagsnytt Atten 4. november 2014.

Regelendringer

I Dagsnytt 18 ble Asplund spurt om hun tror hun er den eneste som har blitt utsatt for denne typen tvang.

– Nei, absolutt ikke. Etter at jeg ble utsatt for dette kom det et par stykker til meg på leir og sa de hadde blitt utsatt for noe liknede. Gutter, som ikke syntes det var behagelig. Det fikk meg til å ville gå ut med saken.

– Angrer du?

– Nei, jeg gjør ikke det. Etter at jeg gikk ut med det fikk jeg enda flere henvendelser og historier. Og det her er så sinnssykt viktig å ta tak i.

Alice Asplund

Alice Asplund var 23 år gammel og avtjente førstegangstjeneste da hun ble beordret til å bade naken under en øvelse i 2011.

Foto: Privat

Nye opplysninger

Mandag ble det kjent at offiseren som beordret Alice Asplund til å bade naken under en militærøvelse i 2011, likevel ikke straffes.

Under en øvelse på Heggmoen utenfor Bodø måtte Asplund kle av seg. Hun skal ha bedt om å få ha på seg sports-BH og boksershorts, og sa at hun også kunne gå et annet sted og bade, men begge forslagene ble kontant avvist av mannen som ledet øvelsen.

Offiseren ble i ettertid refset og forflyttet til en annen avdeling. Han fikk også en bot på 2.500 kroner. Da han første gang klaget saken inn for Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret, opprettholdt de refsen.

Men over ett år etter avgjørelsen ønsket Norges Offisersforbund (NOF), som førte saken på vegne av offiseren, at saken skulle gjenopptas. De mente blant annet at nye vitner kunne kaste nytt lys over saken.

De nye opplysninger vippet nemnda over til frikjenning – etter en skjønnsmessig vurdering.

SISTE NYTT

Siste meldinger