Hopp til innhold

Justisdepartementet stopper narkorazziaer i klasserom

Det er midlertidig slutt på at politiet kan ta med narkotikahunder i klasserom på videregående skole.

Justisdepartementet ber om en foreløpig stans av bruk av narkotikahunder i den videregående skolen. Beslutningen kommer kort tid etter at Elevorganisasjonen varslet departementet om søksmål, fordi de mener praksisen er ulovlig.

NETT-TV: Politiet besøker fra tid til annen videregående skoler med narkotikahunder uten at de har konkrete mistanker om at elevene har narkotika.

Elevorganisasjonen truet i august med søksmål mot Staten for bruken av narkotikahunder. Justisdepartementet svarer nå at bruken av hund skal evalueres, og at de inntil videre stopper den omstridte metoden.

«I påvente av konklusjonene fra evalueringen har imidlertid departementet bedt om at bruk av hund i politiets rusforebyggende arbeid i den videregående skole ikke gjennomføres ved at hunden søker på elever eller deres eiendeler,» skriver Justisdepartementet.

Liv Andrea Holm Heide

HALV SEIER: Leder Liv Andrea Holm Heide i Elevorganisasjonen tar den midlertidige stansen i narkorazziaer som en halv seier, men sier hun vil forfølge saken til ordningen forsvinner for godt.

Foto: Terje Haugnes, NRK

– Jeg er fornøyd med at det blir en midlertidig stans. Det er klart. Men det er likevel bekymringsverdig at vi har måttet gå så langt som et prosessvarsel til Justisdepartementet for å finne ut om dette er lov eller ikke, når vi mener det helt klart er ulovlig, kommenterer leder Liv Andrea Holm Heide i Elevorganisasjonen.

De tar dette som en halv seier.

– Denne avgjørelsen er helt klart positiv og vi vil følge den nøye opp, lover Holm Heide.

– Mistenkeliggjør elevene

Politiet besøker jevnlig videregående skoler med narkotikahunder, uten at de har konkrete mistanker om at elevene har narkotika.

Elevorganisasjonen mener dette er klart lovstridig, krenkende og bidrar til mistenkeliggjøring av elevene.

– Vi mener narkorazzia på skoler ikke skal forekomme. Det er ikke hjemmel i lov, det er ikke greit å krenke elevenes rettssikkerhet på denne måten. Det gjør elever bekymret og redd, utdyper Holm Heide.

Departementet har ikke konkludert med at ordningen er ulovlig, men skriver at evalueringen av ordningen vil omfatte vurdering av de rettslige spørsmålene som knytter seg til ordningen.

Men elevorganisasjonen er sikker i sin sak.

– Narkotikaforebygging må skje med andre virkemidler enn narkorazzia med hund, slår Holm Heide fast.

Skriver under på «frivillighetskontrakt»

I dag får foreldre og foresatte tilbud om å skrive under på en erklæring der de godtar forebyggende politibesøk med narkotikahund minst en gang i året. Det innebærer at elevene står fritt til å forlate klasserommet dersom politiet kommer på besøk.

– Hvorfor er det likevel problematisk?

– Ved å svare nei, så føler mange elever seg stigmatisert i klasserommet. De får beskjed om at de må snakke med rådgiver, rektor og liknende, noe som fører til at dette overhodet ikke blir frivillig, svarte Holm Heide da varselet om søksmål ble sendt.

Går til retten om de ikke får klarere svar

John Wessel-Aas

UTÅLMODIG: Advokat Jon Wessel-Aas varsler at de ikke er fornøyd med svaret fra departementet, og at de ikke vil vente på en evaluering.

Foto: Presse / BingHodneland

Advokat Jon Wessel-Aas har skrevet prosessvarselet til Justisdepartementet på vegne av Elevorganisasjonen. Han er fornøyd med den umiddelbare stansen i det han omtaler som «vilkårlige ransakelser», men hadde håpet på et klarere svar.

– Jeg er skuffet over at de ikke tar standpunkt. Dette er et ja- eller nei-spørsmål. Er det lov eller er det ikke? Nå skyver departementet på det, og ingen vet hvor lang tid en evaluering vil ta, sier Wessel-Aas til NRK.no.

Samtidig som Justisdepartementet ber politidirektoratet stanse ordningen umiddelbart, ber de Elevorganisasjonen vente med rettslige skritt.

«Vi håper at Elevorganisasjonen vil se seg tjent med å vente med et eventuelt søksmål til evalueringen er gjennomført. Elevorganisasjonen og andre vil naturligvis bli invitert til å komme med forslag og innspill som et ledd i evalueringen,» skriver departementet.

Elevenes advokat er oppgitt over at debatten rundt narkorazziaene bare vil fortsette, og varsler raskere skritt.

– Vi kommer nok til å sende et brev til departementet, og be dem komme med et standpunkt. Hvis ikke må vi ta dette til domsstolene, advarer Wessel-Aas.

AKTUELT NÅ