Forsvarer manglende referat fra Nav-møter

Arbeids- og sosialdepartementet fikk i går krass kritikk for manglende referater fra flere møter med Nav om det som senere skulle bli kjent som trygdeskandalen. Nå tar departementet til motmæle.

Vegard Einan er statssekretær for Høyre i Arbeids– og sosialdepartementet.

SLÅR TILBAKE: Statssekretær Vegard Einan (H) mener det finnes gode grunner til at flere møter mellom departementet og Nav om trygdesaken mangler referat.

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat det føres referat fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter, skriver statssekretær Vegard Einan (H) i en e-post til NRK.

Einan svarer på kritikken som kom i går etter at flere svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til Stortingets kontroll- konstitusjonskomité i går ble offentlig. I svarene på spørsmålene fra SV stod følgende å lese:

«Det har blitt gjennomført flere møter om trygdeforordningen artikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene.» (NRKs utheving)

Feiltolkning av artikkel 21 i EØS-avtalens trygdeforordning står helt sentralt i saken.

SV med krass kritikk

Freddy Øvstegård blir intervjuet i vandrehallen på Stortinget

KRITISK: Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) mener departementet burde skrevet referat fra møter med Nav om feilpraktisering av

Foto: NRK

De manglende referatene fikk stortingsrepresentant og SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård, til å reagere kraftig:

– Dette mener jeg er veldig lite tillitvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sa Øvstegård til NRK torsdag kveld.

Øvstegård setter de manglende referatene i sammenheng med en e-post som gikk fra Nav til departementet i oktober. Der kommer det fram at Nav ønsket å diskutere trygdesaken med Riksadvokaten muntlig framfor å sende brev, fordi «Riksadvokaten praktiserer full offentlighet.»

– Når det får lov til å skje, og man samtidig ser en rekke møter i denne saken hvor man ikke fører referat, da tyder det på at vi har et system og et departement som ikke ønsker at informasjon skal slippe ut til folk, mediene og Stortinget. Det mener jeg svekker tilliten til Hauglies håndtering av denne dypt alvorlige saken.

Mener vanlig praksis er fulgt

Statssekretær Vegard Einan (H) i arbeids– og sosialdepartementet mener derimot at det ikke er noe uvanlig i at det ikke ble ført formelle referater fra møtene, men at møtene i stedet ble oppsummert på annen måte.

– Relevante e-poster og brev i denne saken har fortløpende blitt publisert på departementets nettsider og sendt Kontroll- og konstitusjonskomitéen. Vi har lovet at alle steiner skal snus, og det er vi godt i gang med, skriver Einan.

Einans partifelle på Stortinget, Heidi Nordby Lunde (H), sier det slik:

Heidi nordby portrett

FORSVARER DEPARTEMENTET: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) mener det er lett å være etterpåklok.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

– Her burde det sikkert blitt skrevet referat, men det er lett å være etterpåklok. Det var nok få som innså hvilken gigantisk rettsskandale man faktisk stod overfor der og da, skrev hun i en e-post til NRK i går.

Hun retter i stedet kritikk tilbake mot avsenderen.

– Det er tydelig at venstresiden bruker alt de kan for å snevre inn søkelyset på Hauglie, men vi har hørt lite selvkritikk. Vi må også huske hvem som faktisk styrte landet da forordningen ble feiltolket i 2012, nemlig SV og Ap. Alle et delt ansvar for det som har skjedd her.

SISTE NYTT

Siste meldinger