Hopp til innhold

Denne typen trafikkulykker skjer oftere enn før

Til tross for biler med ny teknologi som skal bidra til økt sikkerhet, bulker vi mer enn noen gang. I fjor ble det meldt om 63.000 flere skader enn året før.

Varsling i bil - sensor for rygging

VARSLING: Mange har i dag sensor i bilen som varsler om hvor nær man er et objekt.

Foto: Aud Darrud / NRK

– Vi lurer jo litt når kunden har kjørt av veien uten motpart, på en veistrekning det er litt vanskelig å forklare en utforkjøring på, sier informasjonsdirektør Jon Berge i forsikringsselskapet If.

Til tross for ny teknologi i nye biler, som skal bidra til å øke trafikksikkerheten, opplyser forsikringsselskaper NRK har vært i kontakt med om at det skjer flere småulykker enn før. Vi bulker mer, rett og slett.

Jon Berge i Europeiske reiseforsikring

VRIENT: – Det kan være vrient å dokumentere at mobilbruk er årsaken til et uhell. Få innrømmer at de har vært så dumme at de brukt mobilen mens de har kjørt bil, sier Jon Berg i forsikringsselskapet IF.

Foto: If

– Dulte borti er definitivt en trend, forteller Berge.

63.000 flere skader i 2018

Ifølge tall fra Finans Norge økte antall skader med ni prosent fra 2017 til 2018. Samtidig økte antall forsikrede kjøretøy med to prosent i fjor.

Totale motorvognerstatninger i 2018 ble på over 15 milliarder kroner, nesten 1,3 milliarder kroner mer enn i 2017. Antall meldte skader totalt i 2018 er på 911.000 – det er 63.000 flere enn i året før.

Tallene fra Finans Norge gjelder kun materielle skader.

– Det er flere grunner til at erstatningene øker. Tett trafikk gjør at vi lettere bulker. Dette kan variere mye fra år til år, blant annet kan mye snø og glatte veier gi flere ulykker. Det har jo vært en del underkjølt regn i deler av Norge. Dessuten er det dyrt å reparere moderne biler, det er mye elektronikk, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge

DYRT: Det er dyrt å reparere moderne biler med mye elektronikk, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal

Foto: CF Wesenberg

Statistikken fra Finans Norge viser at det har vært en jevn stigning i erstatningsbeløp for materielle skader de siste 25 årene.

– Mange har en rekke «kjøreassistenter» i bilene sine, det er viktig ikke å stole blindt på dem, sier hun.

Falsk trygghet

I mange av dagens nye biler kan man bruke stemmestyrte mobilsamtaler og mange kan bruke panelet på rattet, slik at man slipper å ta øyene fra veien.

Teknologien i bilene kan bidra til tryggere adferd på veiene. Men det krever at norske sjåfører bruker tid på å lære seg systemene, mener fagsjef Morten Fransrud i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Morten Fransrud, fagleder i NAF

TEKNOLOGI: Fagsjef Morten Fransrud i NAF mener det er smart å sette seg inn i bilens teknologi for å få mest mulig ut av denne teknologien.

Foto: NAF

Han peker videre på teknologien som hjelper sjåfører med å holde bilen innenfor eget kjørefelt. Den kan være nyttig, og kan varsle om man er på vei ut av kjørefeltet, men den kan også gi en falsk trygghet, mener Fransrud.

– Faren ligger jo i at mange bruker det for å slippe å følge med på veien. De tenker på det mer som en co-pilot, noe som faktisk er ulovlig og livsfarlig bruk, sier han.

Tar større risiko

Til tross for at nyere biler har en rekke sikkerhetssystemer som bør avverge en del skader, opplever forsikringsselskapene at en stor del av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet.

Ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er uoppmerksomhet bak rattet også årsak til én av tre dødsulykker på norske veier.

Stine Bakke-Haugseth

UOPPMERKSOM: Stine Bakke-Haugseth, leder for Smart bilforsikring i Fremtind, sier en stor del av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet.

Foto: Fremtind

– Det fremstår som om mange har så stor tillit til sikkerhetssystemene at de tar større risiko, sier Stine Bakke-Haugseth, leder for Smart bilforsikring i forsikringsselskapet Fremtind.

Én type småkollisjoner har imidlertid både Storebrand og Fremtind registrert en nedgang i: påkjørsler bakfra.

– Det har vært en ørliten nedgang de siste årene, men ikke den nedgangen vi kunne vente som følge av stadig flere biler med autobrems og adaptiv cruise control, sier Bakke-Haugseth.

Mobilbruk – en «folkesykdom»

En av de mest vanlige årsakene til at folk er uoppmerksomme når de kjører bil, er at de bruker mobiltelefonen mens de kjører.

Men få innrømmer at de har brukt mobilen. Det kan i mange tilfeller også være vrient å dokumentere. Folk vet at det er forbudt, og at det kan medføre reduksjon i et eventuelt forsikringsoppgjør.

– Vi kaller det for en «folkesykdom bak rattet», sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef Gjensidige forsikringsselskap

MØRKETALL: Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier det er få som innrømmer bruk av mobil ved en ulykke.

Foto: Gjensidige

I en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Storebrand i fjor, kom det frem at:

  • To av tre sjåfører har brukt mobiltelefon uten handsfree.
  • Én av tre gjør det jevnlig.

Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av musikk og interaktive skjermer er vurdert å ha vært en medvirkende faktor i 14 dødsulykker i 2017. I seks av dem var mobiltelefonen vurdert til å være en medvirkende faktor, ifølge en Dybdedanalyse Statens vegvesen har gjort.

Totalvrak

Her er to eksempler fra avkortingsnemnda, der bilister har fått redusert forsikringssum fra Gjensidige etter uvettig bruk av mobilen under bilkjøring.

Totalvraket bilen

  • Bilisten rettet oppmerksomheten mot mobiltelefonen som lå i passasjersetet. Vedkommende kjørte ut av veibanen i en slak venstresving og traff en lyktestolpe. Bilen ble totalskadet. Både at vedkommende flyttet blikket til mobiltelefonen og skadeforløpet tilsa at uoppmerksomheten varte mer enn et øyeblikk. Det lå i kortene at det ble foretatt handlinger med mobilen, noe sjåføren ikke ville innrømme, men det ble ikke lagt til grunn. Avkorting ble 13 prosent av et krav på 155.000 kroner.

Kjørte inn i bilen foran

  • Sjåføren hadde med seg en ny mobiltelefon med handsfree plugg på øret. Da han ble oppringt skjedde det ingen automatisk overføring til handsfree. Sjåføren løsnet da telefonen som var i beltet rundt livet, leste på displayet og tastet for å koble samtalen. I mellomtiden stoppet trafikken opp og sjåføren kjørte da inn bilen foran. Avkorting ble 20 prosent av en skade på 63.000 kroner.

Hva er lov? Se video:

Fra 1. januar 2019 får man 1700 kroner i bot og to prikker på førerkortet om man bruker mobiltelefonen ulovlig i bil. Blir man tatt for ulovlig mobilbruk fire ganger på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

UP: Du får 1700 kroner i bot og to prikker på førerkortet om du bruker mobiltelefonen ulovlig i bil. Blir man tatt for ulovlig mobilbruk fire ganger på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

Les også: Vil registrere når kundene kjører og taster

Les også: Trygg Trafikk med stor teljing: Fire av ti barn er for dårleg sikra i bil

AKTUELT NÅ