Delt innstilling til ny Sp-ledelse

Skyttergravskrig, intriger og trusler har preget Senterpartiet siden før valget i 2013. Nå legger en splittet valgkomite frem forslag til ny ledelse og nye slag venter.

Montasje Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim

INNSPURT: Det er under tre uker til Senterpartiet skal velge ny ledelse på det ekstraordinære landsmøtet 7. april. Striden står mellom Ola Borten Moe eller Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim som første nestleder.

Foto: NTB Scanpix

NRK fortalte det allerede tirsdag, og i dag kommer fasit; valgkomiteen i Senterpartiet er splittet når de legger frem innstilling til hvem som skal utgjøre toppledelsen i partiet frem mot kommunevalget i 2015.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Trygve Slagsvold Vedum som ny partileder. I synet på nestleder er komiteen delt.

Flertallet går for Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim som første nestleder, mens mindretallet innstiller på Ola Borten Moe.

Som andre nestleder innstiller flertallet på Janne Sjelmo Nordås mens mindretallet innstiller på Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Dersom flertallet vinner frem vil Trøndelag være ute av ledertrioen.

Magnus Takvam om innstilling fra valgkomiteen i Sp

Magnus Takvam sier det vil bli sett på som et tap for trønderne dersom Ola Borten Moe ikke gjenvelges som første nestleder.

- Vi har fortsatt tid til å gjøre et godt valg i 2015, men da ,må vi stå sammen slik vi gjør på vårt beste. Vår oppskrift er samling, lagbygging og imøtekommenhet, sier lederen i valgkomiteen Terje Riis-Johansen.

Han la til at det har vært uvanlig mange meninger om nestledervervet.

- De som ikke får sin kandidat valgt må se mulighetene også i den som blir valgt, sier Riis-Johansen som tilhører mindretallet i valgkomiteen.

Han forteller at valgkomiteen har sett på muligheten av å legge frem en samlet innstiling. Komiteen mener det ikke ville være i tråd med komieteens syn. Riis-Johansen sier videre at delt innstilling har vært en naturlig konsekvens av den debatten som har gått, og at det mest riktige er at landsmøtet får velge mellom to alternativer,

I tiden fra det ble klart at Navarsete ville trekke seg, til dagens innstilling, har beskyldningene haglet over skyttergravskanten.

Og partiet har revnet på midten.

Vil ha Borten Moe, vil ikke, vil ha, vil ikke

Den ene delen mener at Borten Moe er en del av problemet til Senterpartiet og derfor ikke har noe i partiledelsen å gjøre, mens den andre delen mener at Borten Moe er en del av partiets fremtid.

– Ola Borten Moe er en del av framtida til Senterpartiet. Han er en av de dyktigste blant oss, og en politiker som tør å være kontroversiell, sa stortingspolitiker Jenny Klinge til NRK sist uke.

– Han bør trekke seg på grunn av dårlige samarbeidsforhold og fordi han står for en politisk linje som er i utakt med det som er de brede framtidsperspektivene for Senterpartiet, mener hennes partikollega på Stortinget, Per Olaf Lundteigen.

Borten Moe selv har gjort det klinkende klart hvordan han vil forholde seg til det valgkomiteen måtte komme frem til.

– Ja, jeg stiller til valg som første nestleder under Senterpartiets landsmøte 7. april, sa han til NRK tidligere denne uken.

Det er bare siste omdreining i striden i og rundt Senterpartiet.

«Råtten og illojal organisasjon mot egen ledelse»

Slagene og intrigene så langt har imidlertid vært utallige og det har murret lenge.

18. desember i 2013 kom den interne evalueringen av valgkampen. Det var knusende lesning for partileder Liv Signe Navarsete og resten av ledertrioen. Det ble blant annet fremholdt at lederstriden mellom Navarsete og Ola Borten Moe var direkte ødeleggende.

Fire dager før jul skrev ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal, en av Borten Moes ivrigste støttespillere, brev til Navarsete. Det var rene ord for pengene.

I brevet skrev han blant annet:

«Jeg mener tiden nå veldig sterkt er kommet for at du trekker deg som partileder med umiddelbar virkning. Begrunnelsen for dette er omfattende.»

Evalueringsrapporten etter siste valg var som et ekko av evalueringsrapporten etter stortingsvalget i 2001.

Den beskrev en organisasjon som var preget av å være råtten og illojal, en organisasjon som sviktet sine egne ledere, og en organisasjon med det gjennomgående særpreg at den grep enhver mulighet til å ramme ledelsen.

– Dette er sterk kost, men det er helt riktig. Nå får vi kanskje den oppvasken partiet trenger. Sps problemer er langt dypere enn hvem som er partileder, sa Borten Moe den gangen.

Da var han fylkespolitiker. Nå er han midt i stridens kjerne.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger