Hopp til innhold

Her er de 30 som knyttes til voldtektsaker med DNA

De to siste årene har Oslo-politiet fått DNA-treff i 30 saker med ukjente gjerningsmenn. Oversikten inneholder personer med flere andre lovbrudd registrert på seg, og i noen av sakene har DNA-treffet allerede ført til tiltale eller dom.

Krimteknikere på åsted (illustrasjon)

DNA-SPOR: Politiet har i mange voldtektssaker klart å sikre biologiske spor fra åstedet eller fra offeret slik de her viste for NRK i april under en demonstrasjon. Sporene kan gi DNA, men så ta flere år før de får treff når stadig nye kommer inn i registrene (illustrasjonsfoto)

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– I disse sakene har vi fått treff gjennom andre saker. Personene er tatt for andre typer forhold, og det er da alt fra mindre alvorlige lovbrudd, som urinering på offentlig sted, til mer alvorlige ting som trusler, vold, og selvfølgelig tyveri og narkotika, sier seksjonsleder Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Utvidet praksis med prøvetaking og registrering av DNA gir stadig flere treff på gamle saker, der politiet stod fast eller hadde måttet gi opp med henleggelser.

Les mer: Politiet tar flere ukjente voldtektsmenn med utvidet DNA-praksis

Både Oslo-politiets erfaringer og nasjonale tall viser at gjerningspersoner i voldtektssaker også driver med annen kriminalitet.

I den ferske Kripos-rapporten «Voldtektssituasjonen 2013» kommer det fram at hele 73 prosent av dem som ble anmeldt for voldtekt i fjor også var registrert med andre lovbrudd.

De 30 treffene i Oslo har gitt politiet mulighet til nye undersøkelser i sakene, og mange av dem har derfor blitt hentet opp igjen for ytterligere etterforskning. Noen av dem har så ført til tiltalte eller dom, men andre har også forblitt uløste.

Flere ulike andre lovbrudd

Politiet i Oslo ser i sin oversikt over de 30 sakene med ukjent gjerningsperson der de nå har fått treff at noen har svært mange forhold registrert på seg:

  • 123 andre registrerte anmeldelser er det meste en av gjerningspersonene var registrert med
  • 1 annen registrert anmeldelse er det minste en av gjerningspersonene var registrert med

Kravet i loven er lavest for å kunne ta og registrere DNA i utlendingssaker. Oversikten fra Oslo-politiet inneholder også noen slike mistenkte, og de kan da ha lite kriminalitet registrert på seg før de ble tatt.

Politiet ser også at mange av dem som oppdages med DNA har et annet statsborgerskap enn norsk. De mener det også kan ha naturlige årsaker knyttet til metoden.

– Det kan kanskje ha noe å si at dette er en oversikt over dem som er ukjente, altså de som politiet ikke har klart å identifisere på en annen måte gjennom etterforskningen, sier Metlid.

Hun forteller at det kan henge sammen med mindre tilknytning til Norge og våre offentlige registre.

Kari-Janne Lid og Grete Lien Metlid

POSITIV LISTE: Avsnittsleder Kari-Janne Lid for politiets etterforskere innen seksualforbrytelser og seksjonssjef Grete Lien Metlid ser og diskuterer listen som viser at de stadig finner flere ukjente gjerningspersoner med DNA.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hele oversikten

Her er hele oversikten slik NRK har fått innsyn i den fra politiet:
(noen av opplysningene er fjernet eller gjort mindre nøyaktige av NRK for å umuliggjøre identifisering av ofre)

Voldtekt august 2013 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 4 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2013
DNA-treff: 18. oktober 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Romania

Voldtekt juli 2013 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 4 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: juli 2013
DNA-treff: 13. september 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Nigeria

Voldtekt juni 2013 – DNA treff 2014
Gjerningsmannen var registrert med 85 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: juni 2013
DNA-treff: 6. januar 2014
Gjerningsmannens nasjonalitet: Etiopia

Voldtekt februar 2013 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 16 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: februar 2013
DNA-treff: 21. juni 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Voldtekt februar 2013 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 63 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: februar 2013
DNA-treff: 18. mars 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Somalia

Voldtekt desember 2012 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 3 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: desember 2012
DNA-treff: 23. juli 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Romania

Voldtekt oktober 2012 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 85 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: oktober 2012
DNA-treff: 6. mars 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Voldtekt august 2012 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 19 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2012
DNA-treff: 2. november 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Somalia

Voldtekt august 2012 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 32 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2012
DNA-treff: 23. november 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge/Marokko

Voldtekt august 2012 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 19 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2012
DNA-treff: 14. september 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Pakistan

Voldtekt juli 2012 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 28 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: juli 2012
DNA-treff: 17. september 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Somalia

Voldtekt mai 2012 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 15 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: mai 2012
DNA-treff: 31. januar 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Marokko

Voldtekt mars 2012 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 8 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: mars 2012
DNA-treff: 16. september 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Libya

Voldtekt november 2011 – DNA treff 2014
Gjerningsmannen var registrert med 3 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: november 2011
DNA-treff: 7. april 2014
Gjerningsmannens nasjonalitet: Albania

Voldtekt november 2011 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 9 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: november 2011
DNA-treff: 12. mars 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Mauritania

Voldtekt november 2011 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 14 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: november 2011
DNA-treff: 29. februar 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Egypt

Voldtekt oktober 2011 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 5 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: oktober 2011
DNA-treff: 14. juni 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Irak

Voldtekt september 2011 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 123 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: september 2011
DNA-treff: 22. august 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Somalia

Voldtekt august 2011 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 6 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2011
DNA-treff: 14. desember 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Nigeria

Voldtekt mai 2010 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 13 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: mai 2010
DNA-treff: 26. juni 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Voldtekt mai 2010 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 23 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: mai 2010
DNA-treff: 26. oktober 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Voldtekt oktober 2009 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 2 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: oktober 2009
DNA-treff: 29. oktober 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Irak

Voldtekt september 2009 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 0 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: september 2009
DNA-treff: 30. juli 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Ukjent

Voldtekt juli 2009 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 2 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: juli 2009
DNA-treff: 31. juli 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Usbekistan

Voldtekt november 2008 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 51 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: november 2008
DNA-treff: 5. mars 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Voldtekt august 2008 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 46 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2008
DNA-treff: 21. mars 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Statsløs

Voldtekt februar 2008 – DNA treff 2012
Gjerningsmannen var registrert med 61 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: februar 2008
DNA-treff: 25. mai 2012
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Voldtekt januar 2007 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 0 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: januar 2007
DNA-treff: 7. oktober 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Ukjent

Voldtekt juli 2001 – DNA treff 2013
Gjerningsmannen var registrert med 8 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: juli 2001
DNA-treff: 8. februar 2013
Gjerningsmannens nasjonalitet: Tunisia

Voldtekt august 2000 – DNA treff 2014
Gjerningsmannen var registrert med 32 stk. andre anmeldte lovbrudd da DNA-treffet skjedde. Saken hadde vært henlagt eller status i etterforskningen var «ukjent gjerningsmann».
Voldtekten ble anmeldt: august 2000
DNA-treff: 23. januar 2014
Gjerningsmannens nasjonalitet: Norge

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger