Hopp til innhold

Datatilsynet varsler bot på 5 millioner kroner mot bomselskap etter NRK-oppslag

Bomselskapet Ferde sendte millioner av bilder fra norske bompasseringer til Kina. Nå varsler Datatilsynet at Ferde kan få 5 millioner kroner i bot for brudd på personvernregelverket.

Bilskilt

Bomselskapet Ferde har sendt bilder som dette til manuell kontroll i Kina, via et firma drevet av kona til en av sine ansatte.

Foto: Ferde

– Vi varsler nå Ferde om et gebyr på 5 millioner kroner fordi de har overført personopplysninger, bilder av norske bilister til Kina, uten at de har hatt et lovlig grunnlag for å gjøre det, sier Datatilsyns-direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Bjørn Erik Thon

VARSLER BOT: Datatilsynsdirektør Bjørn Erik Thon sier de ser alvorlig på at Ferde har sendt bilder fra bompasseringer til Kina uten at avtaler har vært på plass.

Thon sier det er relativt sjelden Datatilsynet varsler om bøter i denne størrelsesorden.

– Dette har pågått over flere år, og det er snakk om flere millioner bilder, så sånn sett er dette en sak som vi ser alvorlig på, sier Thon.

Fakturerte uten anbud – kona tok over

NRK omtalte i 2019 hvordan bilder av norske bompasseringer havnet i Kina.

I en serie artikler fortalte NRK hvordan den tidligere Ferde-lederen Jonny Bratseth organiserte den manuelle bildekontrollen ved hjelp av arbeidskraft i Kina. For jobben fakturerte han fra sitt private enkeltpersonforetak 1,4 millioner kroner – samtidig som han var ansatt i bomselskapet.

Bratseth hadde kontrakten med Ferde før han selv ble ansatt i det offentlige selskapet i november 2017, og han fortsatte å levere tjenestene etter at han ble ansatt.

Sommeren 2018 overdro han Ferde-kontrakten til Unitel Bratseth Services, et enkeltpersonforetak som eies av hans kone. Foretaket er registrert på ekteparets felles hjemmeadresse.

Frem til 2019 hadde de to fakturert Ferde for minst 1,8 millioner kroner, uten anbudskonkurranse.

Unitel Bratseth Services vant deretter en anbudskonkurranse Ferde utlyste i 2019, og utfører fremdeles tjenesten idag.

Datatilsynet mener enkeltpersonforetaket ikke hadde de formelle avtalene på plass for å behandle og eksportere personopplysninger mellom 2017 og 2019.

Bratseth og hans kone har ikke svart på NRKs henvendelser.

Bilskilt 2

PERSONDATA: Datatilsynet har nå undersøkt hva som skjedde da bomselskapet Ferde sendte bilder av bilisters bilskilt til Kina. Deler av sladden er lagt på av bomselskapet Ferde i etterkant.

Foto: FERDE

Ferde: – Ser alvorlig på saken

Datatilsynets vedtak er ikke endelig, og Ferde skal nå uttale seg før tilsynet fatter endelig vedtak.

Ferdes juridiske direktør Leiv Olav Sunde sier selskapet er enig i kritikken fra Datatilsynet.

Ferde Leiv Olav Sunde

ALVORLIG: Ferdes juridiske direktør Leiv Olav Sunde sier selskapet ser alvorlig på manglene Datatilsynet har påpekt.

Foto: Ferde

– Vi og ser alvorlig på saken. Dette er mangler som forelå fra slutten av 2017 til 2019, og manglene ble rettet opp i på det tidspunktet. Men det er ting som ikke skal forekomme. Vi ser alvorlig på det, sier Sunde.

Sunde reagerer på botens størrelse, og sier det kan bli aktuelt å gå i dialog med Datatilsynet om den.

Han bekrefter at Ferde fremdeles bruker samme firma, og sender bilder fra bompasseringer i sitt system til manuell kontroll i Kina.

– Uansett skal vi nå gjøre en full ny gjennomgang og se på at alt er lovlig, og gjøre eventuelt og en hensiktsmessighetsvurdering av å utføre disse bildene.

– Dere skal vurdere på nytt om bildene skal sendes ut av EØS?

– Ja, det skal vi gjøre.

Utelukker ikke at flere blir sjekket

Datatilsynet utelukker ikke at også andre bomselskapers praksis kan bli kontrollert. NRK er kjent med at det er flere selskaper som tilbyr manuell bildekontroll med arbeidskraft utenfor Europa til norske bompenge-selskaper.

– Jeg regner med at andre som driver i samme bransje leser det varselet vi sender nå veldig nøye, og det kan hende vi kommer til å følge opp også overfor andre selskaper, sier Datatilsynets Bjørn Erik Thon.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ