Datatilsynet om apper for barn: – Foreldre må bry seg

Datatilsynet har undersøkt 60 apper for barn og unge. De aller fleste samler inn personopplysninger om barna.

Barneapp

75 prosent av appene undersøkt av Datatilsynet, samler inn opplysninger om barn og unge som bruker dem.

Foto: Tuva Jorfald / NRK

Navn, alder og bosted er blant opplysningene som blir samlet om barn helt ned i babyalder. 75 prosent av appene henter inn slik informasjon, og halvparten gjør det uten noe åpenbar grunn.

Kari Laumann, Datatilsynet

Kari Laumann i Datatilsynet var overrasket over hvor få apper som informerte brukerne om datainnsamlingen på en forståelig måte.

Foto: Datatilsynet

– Det er blant annet apper for små barn som bare lager lyder, men som lagrer informasjon. Det er vanskelig å se hvorfor de trenger det, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Kari Laumann.

Hun mener det er dårlig at så mye informasjon blir hentet uten at barna eller de voksne forstår det.

– Barn og unge er jo svært aktive nettbrukere, og skal ha de samme rettighetene til personvern som voksne. Både foreldre og apputviklere har et ekstra ansvar for å sikre at de får det.

Forvirrende tekster

Selv om mange av applikasjonene har personvernserklæringer, har kun ti prosent av de undersøkte skrevet denne på en måte som er tilpasset et yngre publikum.

Resten har lange, kompliserte tekster, som gjerne er vanskelig å finne frem til og svært uspesifike.

– Dette er tekster som knapt nok voksne forstår, hvordan skal da et barn lese det? Det er for dårlig at så få gjør denne informasjonen forståelig for brukerne sine, mener Laumann.

Mangler kompetanse

Caroline Tømte

Karoline Tømte i Senter for IKT i Utdanningen tror mange lærere mangler kompetanse til å lære opp barna om personvern og digitale ferdigheter.

Foto: Anita Arntzen / Anita Arntzen

Seniorrådgiver i Senter for IKT i Utdanningen, Karoline Tømte, mener også folk bør være mer oppmerksom på hvilken informasjon som hentes om barn og unge.

– Når mye informasjon om deg samles, kan de gi et bilde på hvem du er. Vi vet lite om hva denne informasjonen vil brukes til i fremtiden.

Hun påpeker at skoler i dag er pålagt å gi opplæring i digitale ferdigheter og digital dømmekraft - herunder personvern.

Men mange lærere mangler denne kompetansen selv.

– Foreldre har også et stort ansvar for å følge med. Det er på tide at de er like nysgjerrig på barnas nettaktiviteter som fritidsaktiviteter som skolekorpset. Vi kan ikke lenger se på internett som en grå og difus masse.

Norske bedre

Både norske og utenlandske applikasjoner ble undersøkt. Selv om det ikke er store forskjellene, merket Datatilsynet at de norske aktørene er litt flinkere.

De fant også eksempler på smarte løsninger.

– For eksempel ba noen apper om godkjenning fra foreldre før brukerne la ut et bilde, noe som er veldig bra, forteller Laumann.

.

Barn leker med iPhone

Voksne må tørre å være engasjert i barns aktiviteter på nett og mobil, mener Karoline Tomter i Senter for IKT i Utdanningen

Foto: Colourbox

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger