Normal

Nyfødte risikerer flere ID-numre: – Kan være livstruende

RIKSHOSPITALET (NRK) Tildelingen av fødselsnummer til nyfødte går for sent, mener norske leger. Mangelfulle id-systemer hos sykehusene er en risiko for de syke barnas liv og helse.

Nyfødtintensivavdeling ved Rikshospitalet

DE MINSTE OG SVAKESTE: Ved nyfødtintensivavdelinga på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus sjekker helsepersonellet de nyfødtes journaler ekstra nøye for å sikre seg at de får med seg alle livsviktige helseopplysninger.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Det er travelt, men en lavmælt og kontrollert stemning på nyfødtintensiven på Rikshospitalet i Oslo. Sykepleiere på raske føtter beveger seg målrettet mellom EKG-skjermer og pustemaskiner.

Inntullet i kuvøsene ligger de sykeste, og minste blant oss. Nyfødte som veier knapt en kilo, har hjertefeil eller andre utfordringer på vei inn i livet.

– Når et barn blir født, så skulle det egentlig ha fått et fødselsnummer nokså raskt etterpå, men det skjer ikke med en gang, forteller Marta Ebbing, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Først etter noen uker får nyfødte tildelt et person- og fødselsnummer av Skattedirektoratet. I mellomtida får det utdelt et såkalt hjelpenummer (H-nummer) av sykehuset, som skal kunne identifisere barnet. Problemene oppstår når nyfødte må få behandling et annet sted.

– Kan være livstruende

Terje Rootwelt

BEKYMRET: Flere identiteter, og dermed også flere journaler, på ett og samme barn kan være livsfarlig, sier Terje Rootwelt som er barnelege og sjef ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Hjelpenummeret genereres på ulike sykehus etter ulike system, så det vil si at ett barn kan ha ett hjelpenummer på barneavdelinga på Haukeland sykehus, og så kan det få et nytt hjelpenummer på barneavdelinga på Rikshospitalet, sier Ebbing.

Flere identiteter, og dermed også flere journaler, på ett og samme barn kan være livsfarlig, sier barnelege Terje Rootwelt.

– Da kan det hende at man ikke har tilgang til all helseinformasjon som gjelder den pasienten når man skal behandle barnet, fordi man ikke vet at det finnes en journal til, sier Rootwelt som er leder ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Legen sier det kan være farlig dersom legen ikke kjenner til alt hun eller han burde vite om pasientens helsetilstand.

– Det kan være livstruende viktig. Kanskje bærer pasienten på en eller annen smitte, noe han ikke tåler eller som vi må ta hensyn til, så hvis ikke vi vet alt om pasienten, så er det alltid en risiko, sier Rootwelt.

– Risiko med ekstrarutiner

Klinikksjefen sier de har rutiner for å lete opp og forsøke å smelte flere journaler til én i systemet, men at med rundt 1400 nyfødte i året på Oslo universitetssykehus, blir mange journaler å holde styr på.

– Men dette er et ganske stort volum, så det er et betydelig problem at det er så sein tildeling av varig personnummer til de nyfødte. Det tar for mange dager, og da kan mye skje i mellomtida, sier Rootwelt.

Barnelegen understreker at han så langt ikke har hørt om at noen av episodene har fått praktiske, alvorlige konsekvenser for pasienten fordi helsepersonellet er klar over problemet, og derfor alltid leter etter feilregistreringer og ekstra journaler hos nyfødte.

– Men det er en risiko at man må ha alle disse rutinene for å huske på dette. Det burde gå av seg selv, påpeker han.

Hvert sykehus har sitt eget identitetssystem på nyfødet som kan by på konplikasjoner.

SE VIDEO: Barna ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet identifiserer gjennom H-nummer og mors navn.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger