Dansker og svensker satser mer på børs: – Vi er mer forsiktige

Innbyggerne i våre naboland sparer langt mer i verdipapirer enn nordmenn, som i stor grad har penger i banken.

Meglerbordet i DNB markets

Norske husholdninger ligger på toppen i Norden når det gjelder penger i banken. Svenskene og danskene sparer langt mer enn oss på børsen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Tall fra Statistisk sentralbyrå ved utgangen av 2018 viser at våre nordiske naboer i langt større grad enn oss sparer i aksjer og verdipapirfond.

Mens hver nordmann i snitt hadde 57.000 kroner plassert på børsen i form av verdipapirer, var tilsvarende tall 204.000 kroner i Danmark og 195.000 kroner i Sverige. Samtidig viser tallene at vi har mer penger i banken enn noen av våre naboer.

Nyere tall for de nordiske landene finnes ikke hos byrået, men alt tyder på at samme trend fortsatt gjelder.

Rekordhøy sparing i bank

Husholdningenes sparing gjennom 2020 vært høy sammenlignet med andre år, og langt flere sparekroner har funnet veien til folks bankkontoer enn til verdipapirfond.

– Sparingen har blitt veldig høy i 2020 og det skyldes i hovedsak at forbruket har falt, sier Pål Sletten, seksjonssjef i Nasjonalregnskapet i SSB.

Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole er professor i Økonomisk historie.

Han peker på to forklaringer til at vi her hjemme tradisjonelt har spart mer i bank enn våre naboer:

  • Den ene er at norske renter har ligget over rentenivået i nabolandene våre.
  • Det andre er at børsen her hjemme har svingt mer enn andre børser, særlig etter at vi ble en oljenasjon.

– Det gjør at man lettere taper penger når det kommer et krakk i Norge. Jeg tror den historiske utviklingen har skapt en kultur som gjør at vi er mer forsiktige enn de rundt oss, sier han.

Tall fra nasjonalregnskapet viser at sparingen i husholdningene har økt de siste par årene og gjennom koronaåret 2020.

Ole Honningdal Grytten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole

– Vi har vent oss til å spare mer i bank enn i nabolandene våre, sier Ola Honningdal Grytten ved NHH.

Foto: Marit Hommedal / NTB

– Mange har plassert penger i banken til null rente eller veldig lav innskuddsrente. Det er ikke lønnsomt i det hele tatt, men vi har en tradisjon for å gjøre det, sier Grytten.

Styringsrente i Norge

20102012201420162018202000.511.522.53PROSENT
Oppdatert 1. mars

Sparer i egen bolig

Årsaken har også å gjøre med at nordmenn i større grad enn våre naboer eier og dermed sparer i egen boligformue, sier konserndirektør Tor Sydnes i investeringsrådgiveren Gabler.

– Det er en stor tradisjon for å eie bolig i Norge, og alle vil gjerne eie sin egen bolig. I Sverige og Danmark er det mer vanlig å leie bolig, sier han.

Fra nyttår innføres det nye regler for pensjon, når 1,5 millioner nordmenn får egen pensjonskonto.

Meningen er at man skal kunne få en bedre oversikt over den pensjonen man kan forvente å få, og kunne påvirke sparingen i større grad selv.

– Det er noe som vi ser i Sverige, at de er flinke til å tilleggsspare til egen pensjon ved siden av sparingen fra arbeidsgiver og folketrygden. Det kan være en effekt vi også får i Norge, over en del år, sier han.

Langsiktige sparetrender

Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening, sier at flere forhold trekker i retning av at flere sparer langsiktig i verdipapirfond.

Han sier at deres tall viser at flere sparer mer enn før.

– Det er nok en underliggende trend som har sammenheng med den generelle velstandsutviklingen, endringer i pensjonssystemet og ansvaret som den enkelte har for egen pensjon. I tillegg det lave rentenivået, sier Zakariassen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger