Hopp til innhold

Danmark utbetaler erstatning til nattarbeidere med kreft

I Danmark har vel 80 kvinner som har fått brystkreft som følge av natt- og skiftarbeid fått utbetalt erstatning fra helsemyndighetene.

Sykehus

En ny norsk undersøkelse viser at kvinnelige sykepleiere som jobber mye nattevakt oftere får brystkreft enn andre kvinner. Resultatene er delvis sammenfallende med en dansk undersøkelse.

Foto: Francois Destoc / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Danske myndigheter startet i 2007 å betale erstatninger etter en studie fra det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC, en del av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge studien øker trolig nattarbeid risikoen for å utvikle kreft.

Resultatene i undersøkelsen sammenfaller delvis med en ny norsk undersøkelse blant sykepleiere, som viser at kvinner som jobber mye nattevakt oftere får brystkreft enn andre kvinner.

Tvil om konklusjoner

I Danmark har vel 80 kvinner fått erstatning for nattarbeid og brystkreft per september 2010, har interesseorganisasjonen Kræftens Bekæmpelse opplyst til den danske avisen Politiken.

Men studien som fikk danske myndigheter til å starte utbetalingene, har fått kritikk i Danmark.

En gruppe forskere ved Århus universitetssykehus sådde i 2010 tvil om konklusjonene, etter å ha gjennomgått ni store undersøkelser hvor forholdet mellom brystkreft og nattarbeid var behandlet. Forskerne og konkluderte med at det ikke var vitenskapelig belegg for å fastslå en slik sammenheng, ifølge Politiken.

Den danske Arbejdsskadestyrelsen rykket etterpå ut og fastslo at kvinner fortsatt ville kunne få erstatning.

(Saken fortsetter under videoen)

Video 11d68a2c-934e-4915-94e4-c8deb1e8c8ef.jpg

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Nattarbeid øker faren for brystkreft.

100.000 i Norge har nattarbeid

Den norske studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet American Journal of Epidemiology, påviser en direkte sammenheng mellom brystkreftrisikoen og antallet nattevakter sykepleierne har etter hverandre i turnusen.

100.000 i Norge jobber regelmessig om natten. Det er grunn til å tro at økt kreftfare også gjelder andre yrkesgrupper enn sykepleiere, tror forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Funnene er gjort i én enkelt studie, og det bør gjennomføres flere undersøkelser i andre yrkesgrupper enn sykepleiere, anbefaler forskeren.

Flere studier

Det er gjort flere studier på mulige sammenhenger mellom natt- og skiftarbeid og risiko for brystkreft de siste årene.

Blant sykepleiere som har jobbet nattskift i 30 år eller lenger er det dobbelt så høy risiko for å få brystkreft enn blant sykepleiere som ikke har jobbet om natten. Det er en av konklusjonene i en doktorgradsavhandling fra stipendiat og lege Jolanta Roessink ved Kreftregisteret.

Risikoen for å få brystkreft øker med hele 50 prosent for kvinner som jobber i turnus med nattarbeid, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Bergen fra 2006.

AKTUELT NÅ