CO₂-rensing i Norge kan koste 25 milliarder over ti år

En ny rapport anbefaler regjeringen å satse på ett fangstprosjekt for CO₂. Anbefalingen går til Norcem i Brevik fremfor Fortum i Oslo.

Brevik og Norcem

Regjeringen anbefales å satse på Norcems sementfabrikk i Brevik til CO₂-fangst.

Foto: Freddy Samson Fagerheim

Rapporten er utarbeidet av Atkins og Oslo Economics for Olje- og energidepartementet.

Der anslås det at investeringene knyttet til prosjektet med å fange CO₂ vil ligge mellom 12,9 og 17,1 milliarder kroner, og koste mellom 5,7 og 8 milliarder kroner å drive i ti år.

To fangstprosjekter er vurdert. Den samlede kostnaden for investering og drift i ti år anslås til 25 milliarder kroner.

Det innebærer to fangstanlegg, transport med tre skip og lager med to brønner.

Statens andel av kostnadene omtales som betydelig, og kan komme opp i 20 milliarder kroner.

Stortinget har bedt regjeringen om å avgjøre om de vil investere i karbonfangst og -lagring i statsbudsjettet til høsten.

Statsminister Erna Solberg sa nylig at regjeringen vil komme med avklaringen i høst.

Klemetsrud søppelforbrenningsanlegg

Fortums søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

Anbefaler anlegg i Brevik

Rapporten anbefaler å realisere ett fangstprosjekt, og ikke to.

Anbefalingen går til Norcems anlegg i Brevik fremfor Fortums forbrenningsanlegg i Oslo.

Hovedgrunnen er lavere livsløpskostnad.

I rapporten heter det videre at tiltaket «fremstår som tilstrekkelig dokumentert og gjennomførbart, men med rest-usikkerhet i en del prosesser».

Planene for styring og organisering omtales som «hensiktsmessige, men noe umodne på statens side.» Rapporten understreker at prosjektet vil være krevende å styre.

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister Tina Bru (H)

Foto: Siv Sandvik

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier hun ikke har kommet til noen konklusjoner ennå, og at hun nå skal sette seg inn i rapporten.

– Vi jobber fortsatt med å ferdigstille alle delene av grunnlaget for beslutningen vi skal ta, slik at regjeringen kan ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, sier Bru.

– Vil være svært skuffende

Næringsbyråden i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap) opplever rapporten som et varsko.

Victoria Marie Evensen

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap) mener regjeringen bør satse på begge anleggene.

Foto: Oslo kommune

– Dersom regjeringen ender med å ikke anbefale Fortums anlegg på Klemetsrud så vil det være svært skuffende og det vil være dramatisk med tanke på å redusere Oslos klimagassutslipp, sier hun.

Evensen mener regjeringen burde satse på begge anleggene.

– Det er helt avgjørende at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning for begge fangstanleggene, slik at fullskala karbonfangst på Klemetsrud kan bli en realitet i 2024.

Bellona vil ha to anlegg

Bellona skriver i en pressemelding at regjeringen nå har grunnlag for å støtte karbonfangst hos både Norcem og Fortum.

– Kostnaden for disse prosjektene tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er mulig å gjennomføre, og helt klart en akseptabel investering i det som er vårt fremste klimatiltak, sier leder Frederic Hauge.

Ifølge Bellonas utregninger blir kostnaden per tonn CO₂ lavere dersom man har to anlegg som deler på transport og lagring.

– CO₂-fangst på Klemetsrud og Norcem kan til sammen kutte to prosent av norske utslipp. Derfor vil det være uforståelig hvis regjeringen nå går inn for å finansiere kun ett anlegg, sier Hauge.

Fortums anlegg på Klemetsrud er Oslos største utslippspunkt, med omtrent 400.000 tonn CO₂-utslipp hvert år. Det tilsvarer utslippet fra 200.000 biler. Ifølge Fortum tilsvarer det omtrent 14 prosent av Oslos utslipp.

Krever tidobling av utslippspriser

Rapporten inneholder også en analyse av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

Der heter det at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men da legges det til grunn et globalt perspektiv og offensiv norsk og europeisk klimapolitikk i tråd med Parisavtalen.

Det krever også en tidobling av prisen på CO₂-utslipp på sikt.

«Våre følsomhetsanalyser viser samtidig at tiltaket også i flere tilfeller kan være svært ulønnsomt», advares det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger