Clemet om Høyres valgnederlag: – Kan ikke bare være limet i en koalisjon

Civita-leder Kristin Clemet tror Høyres kommunevalgtap kan tyde på at det blir vanskeligere for styringspartier å skape brede koalisjoner i fremtiden – med nye og smale partier i vinden.

Clemet og Solberg under konferanse i 2018

Civita-leder Kristin Clemet tror at styringspartiene i Norge kan få en vanskeligere jobb i å danne brede koalisjoner i fremtiden.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Et styringsparti kan ikke bare være et styringsparti, det skal også ha en politisk profil og saker å kjempe for. Det kan ikke være sånn at det eneste man er, er limet i en koalisjon.

Det sier Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita og tidligere Høyre-politiker, etter at Høyre fikk 20,1 prosent oppslutning i kommunestyrevalget. De har hatt lavere oppslutning kun to ganger siden 1971.

Til gjengjeld vokste både MDG og Sp seg større og sterkere, og nyetablerte partier som FNB og Demokratene fikk vind i seilene i hver sin storby.

Clemet mener saker som for eksempel klima og innvandring utfordrer de klassiske skillelinjene i norsk politikk, og dermed også samarbeidsviljen innad i de ulike blokkene. Det kan gjøre det vanskeligere å lede brede koalisjoner med et flertall i ryggen.

– Med veldig mange små partier, blir det ofte vanskeligere å danne styringsdyktige flertall, få en viss stabilitet og inngå kompromisser, sier Clemet om Høyres, men også Aps, tilbakegang.

Clemet ser til Danmark: – Gikk til valg på å styre alene

Blir det for krevende for de stadig svakere styringspartiene å sy sammen en samarbeidsvillig koalisjon, trenger man ifølge Clemet ikke se lenger enn til Danmark for å finne alternativer,:

– Ved det siste valget i Danmark gikk sosialdemokratene til valg på å styre alene. Litt av begrunnelsen for det, var at man så på det som for vanskelig å etablere en koalisjon som kunne henge sammen, fordi den ville bestå av ganske sprikende partier.

Hva skal til for at du mener at det er et godt råd til Erna Solberg?

– Det spørs hvordan de greier regjeringssamarbeidet. Hvis det blir veldig mye bråk, diskusjoner og det mange vil oppfatte som krangling i det offentlige rom, så vil det etterlate lite tillit, og da er det et tegn på at man ikke greier det. Men nå har de to år på å bevise at man får det til på en bedre måte, og det blir interessant å se om det lar seg gjøre.

Aasheim: – Høyres prosjekt er riktig

Alenegang for Høyre er utelukket for nåværende stortingspolitiker Henrik Asheim (H). Han tar til orde for fortsatt å bygge brede, borgerlige koalisjoner.

– Fordelen med å ha brede regjeringer, og gjerne med flertall i Stortinget, er at du vet hvem som har ansvaret og hvilken politikk du får hvis du stemmer på dem.

Einig Henrik Asheim

Henrik Asheim (H) tror at Høyre gjør en riktig og viktig jobb i å samle og samarbeide i en bred koalisjonsregjering.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Nettopp stemmer var det færre av til Høyre under årets kommunestyrevalg, med en nedgang i oppslutning på 3,1 prosentpoeng. Asheim tror i likhet med Clemet at partiets nedgang henger sammen med at enkeltsaker har blitt viktigere.

Men han tror ikke løsningen er å danne mindretallsregjeringer i fremtiden.

– Det er vår jobb som store partier å forsøke å fange opp i seg de bevegelsene, og forsøke å få helhetlige svar på det, sier han og legger til:

– Av og til så er jobben også til de store, brede folkepartiene å faktisk bygge brede koalisjoner og ta med seg flere partier inn i politikkutviklingen. Så jeg tror den jobben Høyre gjør i norsk politikk nå er ganske viktig, nemlig å samle og samarbeide. Når velgerne sprer seg på mange partier, må noen også ta ansvar og styre, og holde landet sammen, sier Asheim.

Partioppslutning i Norge

24,8 %
664695 stemmer
20,1 %
538765 stemmer
14,4 %
386350 stemmer
8,2 %
220713 stemmer
6,8 %
182548 stemmer
6,1 %
163652 stemmer
4,0 %
107185 stemmer
3,9 %
104316 stemmer
3,8 %
101316 stemmer
2,4 %
65300 stemmer
1,1 %
30350 stemmer
0,4 %
10523 stemmer
0,4 %
10442 stemmer
0,2 %
5496 stemmer
0,2 %
4525 stemmer
0,1 %
3651 stemmer
0,1 %
3272 stemmer
0,1 %
3180 stemmer
0,1 %
3071 stemmer
0,1 %
2620 stemmer
0,1 %
2594 stemmer
0,1 %
2500 stemmer
0,1 %
2361 stemmer
0,1 %
2345 stemmer
0,1 %
2159 stemmer
0,1 %
2140 stemmer
0,1 %
2037 stemmer
0,1 %
2008 stemmer
0,1 %
1996 stemmer
0,1 %
1991 stemmer
0,1 %
1881 stemmer
0,1 %
1680 stemmer
0,1 %
1396 stemmer
0,0 %
908 stemmer
0,0 %
823 stemmer
0,0 %
639 stemmer
0,0 %
468 stemmer
0,0 %
185 stemmer
0,0 %
33 stemmer

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde tror også det er viktig for Høyre å fortsette som et sentrum i en koalisjonsregjering.

– Jeg mener ikke vi skal bytte ut den strategien, men at vi skal være tydeligere på hvilke svar vi ønsker å gi fremover. Det gjøres nå i et godt samarbeid mellom partiorganisasjonen og regjeringen, men da må partiorganisasjonen bli tydeligere samtidig som regjeringsprosjektet er noe litt annet enn det partiet Høyre er.

Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde (H) foretrekker et flertall i ryggen, men utelukker ikke at det kan være mulig å styre med en mindretallsregjering.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Samtidig som Nordby Lunde tror et flertall i ryggen er gunstig for å sikre omstillingen Norge skal gjennom, utelukker hun ikke at det kan være mulig å ha en mindretallsregjering som henter saksstøtte med et skiftende flertall bak seg.

– Norge har hatt en mindretallsregjering før, og det er klart at det er en mulighet også senere. Også i en by som Oslo, eller i ulike kommunestyrer, at man styrer med ett parti eller en mindretallskoalisjon, og så går man etter skiftende flertall fra sak til sak. Det er fullt mulig, sier hun.

Nordby Lunde: – Folk stemmer ikke på lim

Nøyaktig ett år før årets valg, sa statsminister Erna Solberg (H) at Høyre hadde som mål at hver andre nordmann skulle bo i en Høyrestyrt kommune etter årets valg. Hun sa også at hun ville vinne de store byene. Slik har det ikke gått.

Kristin Clemet tror oppslutningen til Høyre og de andre regjeringspartiene er et resultat av at de ikke kom raskere til enighet om bompengespørsmålet, som dermed skygget for resten av valgkampen.

– Den enkleste oppskriften på en god valgkamp er at du får en sak på dagsorden som velgerne synes er viktig, hvor ditt parti har veldig høy troverdighet og hvor du får en konflikt med et annet parti. Det lyktes de ikke med for denne bompengesaken, og dermed kan du si klimasaken, kom i veien, sier Clemet.

Heidi Nordby Lunde tror at Høyre som styringsparti fremstår som limet i regjeringen, mens andre har fått mulighet til å rendyrke sin profil i større grad.

– Da bør vi huske på at folk stemmer ikke på lim, men bare forutsetter at det er der. Så frem mot 2021 blir det viktig å rendyrke vår egen politikk og komme ut med våre egne løsninger, samtidig som vi skal være en moderat stemme i regjering, sier hun.

Henrik Asheim sier Høyres utfordring blant annet har vært fraværet av tydelige svar.

– Men det er vanskelig å ha tydelige svar på konkrete spørsmål, hvor det er flere nyanser og ting opp mot hverandre, sier han med referanse til bompengestriden.

– Så dere prøver på samme oppskrift en gang til?

– Høyre kommer til å være veldig gjenkjennelig også i 2021, som et bredt styringsparti som kan ta ansvar og som du kan stole på. Vi lover ikke mest, men vi holder det vi lover, og det tror jeg velgerne setter pris på, sier Asheim.

SISTE NYTT

Siste meldinger