– Den delte byen er en veldig god beskrivelse

Carl I. Hagen omfavner venstresidens beskrivelse av hovedstaden som en delt by. Se hva de andre toppolitikerne i Oslo mener, og hva de vil gjøre med det.

Listetoppene i Oslo

ULIKE LØSNINGER: Øverst fra venstre: Erik Lunde (KrF), Bjørnar Moxnes (Rødt), Marianne Borgen (SV) og Raymond Johansen (Ap). Nede fra venstre: Guri Melby (Venstre), Lan Marie Ngyen Berg (MDG), Fabian Stang (Høyre) og Carl I. Hagen (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix / Berit Roald / NTB scanpix / Victoria Wilden / NRK / Ole Berg-Rusten / NTB scanpix / Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Foto: Montasje

Valglogo

Kveldens valgdebatt på NRK1 sendes fra Oslo. Følg debatten direkte her fra kl. 21.30.

NRK har utfordret listetoppene i Oslo til å svare på fire konkrete spørsmål om hovedstaden. Her er det de svarte.

Raymond Johansen (Ap)

Raymond Johansen

Raymond Johansen (Ap), Bydel Alna.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– At det er store sosiale forskjeller i Oslo, oppdager du bare du har vært der i kort tid. Jeg har bodd her i over 50 år, og vet at det er en by med store sosiale forskjeller.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Vi må bygge variert på ulike steder, og ha arbeidsplasser på ulike steder i byen for å motvirke gettoer av folk som tjener mye penger og gettoer av folk som tjener lite penger. Vi må ha tomter med ulik utnyttelsesgrad, for eksempel flere rekkehus i Groruddalen og tettere andre steder.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– Oslo har alltid vært en by med store forskjeller, siden Kristian IV grunnla den i 1624. Arbeiderklassen har bodd i blokker på østsiden av byen, mens de med høyere utdanning har bodd i større boliger på vestkanten.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– For det norske samfunnet er det et mål å ha minst mulig forskjeller. Det slår også OECD fast. Da er folk lykkeligere. I mange hovedsteder i Europa er de med høye inntekter nesten avhengig av å låse seg inne bak høye gjerder, fordi forskjellene er så store. Da tror jeg de bak gjerdene også er mindre lykkelige. Et samfunn med minst mulig forskjeller, er noe som jeg alltid vil kjempe for. En grunnleggende del av min politiske overbevisning.

Carl I. Hagen (Frp)

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen (Frp), Bydel Ullern.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er en veldig god beskrivelse. Det er en voldsom innvandrerbefolkning på Oslo øst og veldig lite på Oslo vest. Det er også store forskjeller i inntekt og formue.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Hvis vi kan bruke noen gulrotvirkemidler, så vil vi vurdere det. Men vi vil ikke tvangssende folk, eller nekte folk å gjøre ting som de betaler for selv. Vi har satt i gang investeringer i idrettsanlegg i Oslo øst. Å bygge ut gode tilbud til befolkningen i Groruddalen og Søndre Nordstrand, er noe vi kan forsøke.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– Vi er landets hovedstad og har den største innvandringen. Det har vært den delte by helt siden Oslo og Aker var to forskjellige kommuner på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– Nei, det synes jeg ikke. Det vil alltid være forskjeller. Jeg synes i hvert fall ikke politikere skal bruke tvangsmidler som hindrer den frie bosetting så lenge de betaler regningene sine selv.

Usikker på hva du skal stemme? Ta NRKs valgomat her.

Fabian Stang (Høyre)

Fabian Stang

Fabian Stang (Høyre), Bydel Frogner.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Tradisjonelt var Oslo delt langs Akerselva. Nå ser vi at det er store levekårsforskjeller, men det er faktisk større forskjeller innad i flere bydeler enn mellom øst og vest.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Det er viktig at vi er til stede for alle som trenger kommunens hjelp, det være seg sosialt eller helsemessig. Jo flere vi får gjennom skolen på en god måte, jo flere barn vil ha foreldre med utdannelse, som er nøkkelen til å få det godt selv.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– En av forklaringene er at noen gjør det usedvanlig godt. Slik at de som scorer likt med resten av Norge, fremstilles som veldig forskjellig fra dem som gjør det aller best. Det vi ser er at de som på statistikken ligger lavt i Oslo, ofte ligger høyere enn for eksempel Sarpsborg.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– Det som er målet vårt er å gi flest mulig en god skole, slik at flest mulig kan klare seg godt på egen hånd. Da kan vi bruke våre ressurser på de få som trenger kommunens hjelp. Likhet er ikke noe eget mål for meg. For meg er målet at hvert enkelt individ i byen får mulighet til å skape sin fremtid. Og at de som ikke klarer det, skal få kommunal hjelp.

Erik Lunde (KrF)

Erik Lunde er KrFs førstekandidat i Oslo

Erik Lunde (KrF), Bydel Sagene.

Foto: Trude Bakke / NRK

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Oslo er en by med store sosiale forskjeller. Jeg mener det er viktig at vi tar grep for å utjevne disse forskjellene. Barn og unge som lever i fattigdom må få et bedre utgangspunkt.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Vi mener at skolen er et viktig instrument for å sikre alle barn like muligheter. Gjennom skolen kan vi utjevne forskjeller. Skolen må ha nok ressurser til å følge opp de elevene som møter opp med et svakere utgangspunkt enn andre. Vi ønsker flere lærere for å følge opp elevene, særlig 1. til 4. trinn.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– Oslo er den byen med mest mangfold. Vi vet at minoritetsmiljøene er overrepresentert blant lavinntektsgruppene.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– Det er et mål å ha minst mulig sosiale forskjeller. Et samfunn med små sosiale forskjeller er et samfunn som er bedre for alle.

Lan Marie Ngyen Berg (MDG)

Lan Marie Berg

Lan Marie Ngyen Berg (MDG), Bydek Gamle Oslo.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er store forskjeller i Oslo. Det har det vært lengte. Det handler stort sett om utdanningsnivå og arv. Vi vil øke rammene til husbanken, øke tilskudd til kommunale utleieboliger og innføre 90 prosent ligningstakst for bolig nummer to for å hindre spekulasjon.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Vi må fange opp problemet tidlig. Vi må styrke bydelsøkonomien. Vi vil ha flere pedagoger i barnehagene, barnehageansatte som er kurset til å følge opp barn fra sårbare familier, leksehjelp, styrke skolehelsetjenesten og flere praktiske fag fra 5. klasse.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– Oslo er en stor by, og mange flytter hit. Vi har mange førstegenerasjons innvandrere. Mange av de fattige er barn med minoritetsbakgrunn

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– Ja. Verden blir bedre av at det er mindre forskjeller. Det er et mål at alle skal ha det bra i Oslo og ha gode tilbud. Vi vil at alle bydeler skal ha et utstyrsbibliotek. Da kan alle få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, og folk trenger ikke kjøpe hver sin ting.

Bjørnar Moxnes (Rødt)

Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes (Rødt), Bydel Nordstrand.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er dessverre sånn at Oslo er delt. De ti rikeste nabolagene i Norge ligger alle på vestkanten, mens ni av ti av landets fattigste nabolag ligger på østkanten i Oslo.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Jeg mener det å få en by med mindre forskjeller, er den aller viktigste oppgaven for Oslos politikere. Her går det i feil retning, forskjellene blir større. Vi ønsker å utvide gratis kjernetid i barnehagen, og vi ønsker gratis SFO, slik at alle kan bli med. I tillegg ønsker vi at folk i kommunen skal tilbys hele og faste stillinger.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– Oslo har hatt 18 år med borgerlig styre som later som om Oslo ikke er en delt by. De fattigste i Oslo betaler det jeg kaller Oslos skjulte eiendomsskatt, ved at det kommunale boligselskapet tar ut 300 millioner i overskudd på kommunale utleieboliger. Samtidig bekjemper de borgerlige partiene en moderat og rettferdig eiendomsskatt.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– Mye mer rettferdighet er et åpenbart mål. Vi kan ikke leve med en by der hvert tredje barn i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom. Det er bare 7 prosent i Vestre Aker som gjør det, heldigvis. Så store forskjeller i samme by er en fallitterklæring hvis ikke et flertall av politikerne har som hovedjobb å bekjempe det.

Marianne Borgen (SV)

Marianne Borgen

Marianne Borgen (SV), Bydel Østensjø.

Foto: Sturlason

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er ekstremt store inntektsforskjeller, store formuesforskjeller og ikke minst store forskjeller i levekår. Oslo er den kommunen i Norge med flest barn som lever under EUs fattigdomsgrense. I noen bydeler i Oslo lever en tredel av barna under denne fattigdomsgrensen. Så ja, Oslo er en delt by med store klasseforskjeller.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– Vi kan ikke akseptere at vi har økende forskjeller og at barnefattigdommen øker. Vi vil utvide gratis barnehageplasser og ha gratis aktivitetsskole for alle barn. Vi ønsker også en lærernorm. Fra 1. til 4. klasse vil vi ha maks 15 elever per lærer. Og fra 5. og oppover maks 20 elever per lærer. Da trenger vi 900 flere lærere i Oslo.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– En stor årsak er manglende politisk vilje og interesse til å gjøre noe med de økende forskjellene. Selv om foreldrene har ulik tilknytning til arbeidslivet, vil vi ha et samfunn med like muligheter for barn. Det har vi ikke i Oslo i dag, og det er det politikernes ansvar å gjøre noe med.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– Ja, det er et mål i seg selv å ha et samfunn med små forskjeller. Hvis forskjellene blir store, blir det mer utrygt. Et samfunn med små forskjeller er bra for barn, og det er bra for oss andre også.

Guri Melby (Venstre)

Guri Melby

Guri Melby (Venstre), Bydel Grünerløkka.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Oslo kalles ofte «den delte byen». Er du enig i den beskrivelsen?

– Det er sosiale forskjeller i Oslo, men betegnelsen «delt by» er gammeldags og misvisende. I alle bydeler bor det folk med ulike utfordringer. Det går ikke noe tydelig skille mellom øst og vest, men det er åpenbart sosiale forskjeller i Oslo.

Oslo er den byen i Norge med størst inntektsulikhet og forskjeller i levekår. Er det noe du ønsker å bruke politiske virkemidler for å motarbeide?

– For oss er det viktigst å ha en god skole, så alle får like muligheter, uavhengig av foreldrenes inntekt eller størrelsen på bokhylla. Oslo-skolen er den beste i landet til å utligne sosiale forskjeller. Skoler i Oslo med stor andel barn med minoritetsbakgrunn får betydelig mer ressurser enn andre skoler. Vi må satse ekstra på steder med utfordringer. Derfor står vi bak løftet på Tøyen og satsingen i Groruddalen. Vi må ha gratis aktivitetsskole på steder med lav deltagelse.

Hva mener du er årsaken til at Oslo har størst ulikhet?

– Oslo er en by som er mangfoldig. Vi har noen av de aller mest velstående og noen av de aller fattigste. Vi har en høy innvandrerandel, og mange bruker tid på å komme seg inn i arbeidslivet og starter i yrker med lav lønn.

Er størst mulig likhet mellom innbyggerne i Oslo et mål i seg selv?

– For Venstre er ikke størst mulig likhet et mål, men at alle skal ha like muligheter er et mål. Det er selvsagt et problem at vi har økende barnefattigdom. Vi må løfte dem med størst utfordringer, og ikke sikre at alle blir så like som mulig som sluttresultat.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger