Carl I. Hagen vil ikke vente lenger – krever forbud mot eiendomsskatten

Mange Frp-ere er skuffet over at regjeringsmakten ikke har ført til nedgang i eiendomsskatten. Nå krever Carl I. Hagen et totalforbud innen tre år, og får bred støtte i partiet.

Carl I. Hagen

Frp-nestor Carl I. Hagen mener Frps programkomité ikke går langt nok i spørsmålet om eiendomsskatt.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi i Oslo Frp er ikke fornøyd, og har derfor fremmet forslag om en nedtrappingsperiode, sier Hagen til NRK.

Når Frps landsmøte samles til helgen, vil Frp-nestoren og Oslo Frp foreslå at eiendomsskatten forbys innen 2020. Fram til forbudet trer i kraft, skal man sette et tak slik at kommunene ikke får kreve mer enn 4 promille i eiendomsskatt i 2018, og ikke mer enn 2 promille i 2019.

– Vi sender et signal om at ledelsen må prioritere høyere fjerning av eiendomsskatten. Det er en usosial skatt som rammer alle, selv om man er minstepensjonist men sitter i et hus som er mye verdt. Den bør fjernes, mener Hagen.

Upopulær skatt

Selv i de Frp-styrte kommunene Mandal og Hvaler er det eiendomsskatt, selv om skatten er svært upopulær i Frps rekker.

NRK har snakket med 13 av Frps 19 fylkesledere i forkant av landsmøtet, og alle sier de stiller seg bak forslaget.

– Eiendomsskatten bør bort så fort som mulig, sier Møre og Romsdals fylkesleder Frank Sve til NRK.

Også Lars Lindskog i Telemark Frp støtter forslaget, selv om han tror det kan bli problematisk med et forbud allerede i 2020.

– Det kan bli en utfordring, for det er noen kommuner som har ganske store inntekter fra eiendomsskatten i dag, sier han.

Samme programforslag

Per Sandberg leder Frps programarbeid. Han har ikke endret på programformuleringen fra forrige valgår, der det står at Frp «vil arbeide for å fjerne lov om eiendomsskatt». Men han er heller ikke fremmed for Oslo Frps forslag.

– Alle vet at vi er imot eiendomsskatt, men den utskrives i kommunene. Landsmøtet vil behandle Oslos resolusjonsforslag, og hvis landsmøtet krever et lovendringsforslag, så vil vår stortingsgruppe gjøre det, sier han til NRK.

Men uavhengig av utfallet av Frps landsmøte, kan det bli vanskelig for partiet å få gjennomslag for et forbud.

– Vi er heller ikke glad i eiendomsskatt, men den nåværende regjeringen har jo ikke det i sin plattform, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten til NRK.

– Hva er problemet med et forbud, hvis dere er mot skatten?

– Eiendomsskatten er vedtatt mange steder. Da må man ha et forbud som gjør at det kommunale selvstyret ikke virker på dette området. Det mener jeg er betenkelig, sier Flåtten.

SISTE NYTT

Siste meldinger