Grubbegata: Alle skylder på alle

Alle peker på alle når ansvaret for manglende stening av Grubbegata skal plasseres. Det kommer fram i byråkratenes 22. juli-forklaringer.

Video Bannmenn på stedet - Regjeringskvartalet 22. juli (foto: Scanpix)

BOMBEGATA: Grubbegata skulle stenges, men det skjedde aldri. Nå skylder alle på alle.

Foto: Scanpix

Den knusende rapporten fra 22. juli-kommisjonen slår fast at det var Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) som hadde ansvaret for at Grubbegata ikke ble stengt.

Men forklaringene som ble offentliggjort i dag viser at sjefsbyråkratene i FAD mente Statsministerens kontor (SMK) satt med hovedansvaret for sikkerhetsprosjektet i Regjeringskvartalet.

Samtidig peker sjefene i SMK tilbake på FAD.

Aasrud pekte på embetsverket

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud sa i sin forklaring at hun ikke visste at hun hadde ansvaret, og mange har beskyldt henne for å legge skylda på embetsverket.

Men i byråkratenes forklaringer tegner et et bilde av uavklarte ansvarslinjer innad i regjeringa og manglende politisk vilje til å få noe gjort.

Den tidligere departementsråden i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Karin Moe Røisland, oppfattet at Statsministerens Kontor (SMK) hadde hovedansvaret for det overordede sikkerhetsprosjektet.

Samtidig forklarer hun at det ikke var politisk vilje til å presse gjennom en stenging over hodet på Oslo kommune.

Røisland oppfattet heller ikke at det var noe spesielt stort fokus på stenging av gata der terroristen parkerte bombebilen 22. juli i fjor.

– SMK tok et overraskende stor ansvar

Også Ingelin Killengreen, som var Røislands etterfølger som departementsråd i FAD, peker på at SMK hadde en stor finger med i spillet.

I sin forklaring sier hun at Statsministerens kontor tok et overraskende stort ansvar for sikkerhetsprosjektet.

Ifølge Killengreen førte SMKs innblanding til at FAD «lente seg noe tilbake».

Hun reagerte spesielt på at hun som politidirektør fikk beskjed om at de ikke skulle rapportere til Justisdepartementet når det gjaldt sikkerhetsprosjektet i Regjeringskvartalet. Orderen i 2004 var at de kun skulle forholde seg til SMK.

SMK mener de «måtte» blande seg

Regjeringsråd Nina Frisak, som leder den faste staben ved Statsministerens kontor, medgir at det var uvanlig at Justisdepartementet ikke var involvert.

Hun sier statsministerens kontor valgte å blande seg såpass mye i prosjektet fordi de var opptatt av «fokus på beredskap i det daglige».

I 2008 fikk Justisdepartementet imidlertid beskjed om at det overordede ansvaret for sikkerhetsprosjektet lå hos dem.

Når det gjelder stenging av Grubbegata hevder Frisak at SMK kun «holdt trykk» på saken, men at andre hadde ansvaret.

Og ansvaret for sikkerheten i Regjeringskvartalet plasserer hun klart og tydelig hos FAD.

Samtidig kommer det fram at Statsministerens kontor ikke stolte på at Fornyings- og administrasjonsdepartementet tok beredskapsarbeidet alvorlig nok.

Frisak peker også på at Justisdepartementet ikke var flinke nok til å følge opp «behovet for beredskapstiltak i departementene».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger