Hopp til innhold

Willoch advarer mot sløyfing av tilfluktsrom

Det er ikke bygget tilfluktsrom i offentlige bygninger siden 1998, eller i boligbygg etter 1974. Et endret trusselbilde er forklaringen.

Dette mener tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch er lettsindig, skriver Klassekampen.

– Jeg synes minstekravet bør være at en bevarer den beredskapen en har bygget opp. Mitt generelle inntrykk er at det har vi ikke gjort, sier Willoch, som ledet Sårbarhetsutvalget for noen år siden.

Han mener norsk beredskap generelt er for dårlig, og er ikke enig i at et endret trusselbilde i verden er god nok grunn til å stanse bygging av tilfluktsrom.

– Verden ser ikke så trygg ut. Risikoen for at man får bruk for dette er liten, men den er tydelig over null, mener han.

– Det er opp til regjering og storting å vurdere trusselbildet. Det har vært to stortingsproposisjoner som sier at en ikke skal ta opp igjen byggingen av bomberom. Dette er en normal utvikling i tråd med trusselbildet, sier Bjørn Johansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det finnes 25.000 tilfluktsrom i Norge i dag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ