Bydelsoverlege med krass kritikk av Eminem-arrangør

Støyende nattarbeid uten dispensasjon og feilaktig informasjon til naboer. Bydelsoverlegen i Sagene retter sterk kritikk mot arrangøren Atomic Soul.

Oslo Sommertid

KONSERTEN: Over 50.000 mennesker var til stede på Voldsløkka idrettspark lørdag under Oslo Sommertid, der Eminem var den største artisten.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

I går kveld gjestet den amerikanske rapperen Eminem Voldsløkka idrettspark i Oslo, foran et publikum på over 50.000 mennesker. Opptakten til konserten var ikke problemfri.

NRK kjenner til at det har vært en rekke naboklager omkring lydprøver og rigging på nattetid på konsertområdet i forkant av arrangementet.

En nabo som NRK har vært i kontakt med forteller at «glass klirret i skapet» som følge av lydprøvene.

Bydelsoverlege Maria Kamøy retter krass kritikk mot konsertarrangøren Atomic Soul.

– Det er ikke søkt om dispensasjon fra støyforskriften i noen tidsperiode i tilknytning til arrangementet. Dette på tross av at det er gjennomført støyende arbeider både på dagtid og om natten den siste tiden, sier Kamøy til NRK.

Det er spesielt nattarbeid som har opprørt naboer på Voldsløkka. Ifølge Kamøy vil det nesten alltid være nødvendig å søke om lov til å utføre arbeid etter klokken 23.

Bydelsoverlege Sagene, Marit Kamøy

IKKE FORNØYD: Marit Kamøy, bydelsoverlege for Sagene, er kritisk til Atomic Soul på flere punkter.

Foto: Privat

Feilaktig informasjon til naboer

Bydelsoverlegen mener naboene ikke har blitt fulgt opp på en god nok måte i forkant av konserten:

– Det er gitt feilaktig informasjon til naboer og berørte som har henvendt seg og klaget over støy på natten i perioden fram mot konserten.

Naboer har ikke blitt varslet om arbeid etter klokken 23, hvilket er et krav for å få dispensasjon fra støyforskriften.

– Vi liker ikke at folk tar seg til rette. Det setter arrangøren i et dårlig lys og gjør at folk ikke får tilpasset seg på en hensiktsmessig måte, sier Kamøy.

Bydelsoverlegen sendte fredag kveld en e-post til Atomic Soul der hun redegjorde for forholdene som bydelen mente var kritikkverdige. Der var også selve lydnivået på konserten et tema.

«Det er ikke lagt fram noen form for dokumentasjon som bekrefter at lydnivået fra musikken ligger under grenseverdiene satt av Helsedirektoratet.»

Hun skriver videre at det forventes at denne dokumentasjon legges frem etter konserten.

Rigging for Eminem-konsert på Voldsløkka

LANG VENTETID: Lørdag sto Eminem på en norsk scene for første gang siden 2001.

Foto: Ola Hana / NRK

Kan få konsekvenser for arrangøren

Bydelen valgte ikke å stanse arrangementet, men varsler at saken likevel kan få konsekvenser.

– Dette er ikke første gang de har dette arrangementet og de kommer sannsynligvis til å søke igjen neste år. Det vil kunne bli vanskeligere for dem å få lov til å arrangere, og vi vil kunne sette strengere krav.

Hun sier hun har stor forståelse for at småbarnsfamilier reagerer på den støyen de har blitt utsatt for.

– Har aldri gjort så mye for naboene

Peer Osmundsvaag, daglig leder hos konsertarrangøren Atomic Soul, kjenner seg ikke igjen i mye av kritikken.

‒ Vi har gjort det samme som vi alltid har gjort og som vi gjør på alle utendørs arrangementer.

Peer Osmundsvaag, daglig leder i Atomic Soul

SVARER: Peer Osmundsvaag i Atomic Soul innrømmer at kommunikasjonen med naboene på Voldsløkka kunne vært bedre

Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Han vet derimot ikke hvorfor de ikke har søkt om dispensasjon fra støyforskriften for støyende arbeid.

– Det er kjemperart at vi ikke har gjort. Det har vi gjort i 20 år. Vi skal se på interne rutiner for det er ingen grunn til ikke å søke, sier Osmundsvaag.

Han kjenner seg derimot ikke igjen i kritikken om at det har blitt gitt feilaktig informasjon til naboer.

– Vi har aldri gjort så mye opp mot naboer som det vi har gjort. Vi har hatt en egen nabolagskontakt med egen nabotelefon og vi har holdt nabolagsmøter.

Han innrømmer likevel at de skal gjøre en grundigere jobb med naboer hvis de velger å ha arrangementet igjen.

Når det gjelder lydprøver hevder Osmundsvaag at de aldri har blitt bedt om å legge frem dokumentasjon på disse.

– Vi har målt all musikk og loggført alt. Det ligger innenfor alle grenseverdier.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger