- En seier for rettssikkerheten

- Høyesterettsdommen i Nokas-saken er en seier for rettssikkerheten, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch
Foto: NRK

- Straffenivået lover bra for mulighetene til å hindre denne typen kriminalitet i framtiden, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch, som selv prosederte saken i Høyesterett på vegne av påtalemyndigheten.

  Se kommentarer og reaksjoner

Ikke medhold

Busch har forståelse for at forvaringsspørsmålet var vanskelig. Busch hadde bedt om forvaring også for David Toska, noe Høyesterett ikke var enig i.

Men han er tilfreds med straffenivået Høyesterett la seg på, og mener det sender et tydelig signal om at samfunnet ikke ønsker slike handlinger.

- Kriminelle må tenke seg om før de begår slike handlinger. Og om de likevel gjør det, kan de vente seg meget strenge straffer, sier riksadvokaten. 

Nærmer seg taket

- Høyesteretts kjennelse nærmer seg taket for straffeutmåling i Norge, sier advokat Frode Sulland.

Frode Sulland

Advokat Frode Sulland

Foto: NRK

- Den øverste domstolen har også markert at en svært lang fengselsstraff ikke nødvendigvis er nok for slike forbrytelser som Nokas-ranet, sier Sulland til NRK.

Høyesterett dømte både Metkel Betew og Kjell Alrich Schumann til forvaring i tillegg til 16 års fengsel. Schumann fikk ikke forvaring i lagmannsretten. 

- Understreker farligheten

- Høyesterett har også villet understreke farligheten og det alvorlige ved å delta i organisert kriminalitet, sier advokat Frode Sulland i en kommentar til ankebehandlingen av Nokas-saken..

Advokat Harald Stabell

Advokat Harald Stabell

Foto: NRK

Advokat Harald Stabell, forsvareren til Lars-Erik Andersen, mener at Høyesterett med denne dommen sender ut et sterkt signal om at det lønner seg å tilstå. 

- Politi og påtalemyndighet vet best hvor stor rolle en tilståelse har betydd i en sak, sier Stabell. 

Hans klient ble dømt til 15 års fengsel i tingretten. Straffen ble redusert til åtte år i lagmannsretten, og er nå fastlagt til ni år av Høyesterett. 

- Bra med en sluttdato

- David Toska har hatt et ønske om en sluttdato for sin soning, og det vil han få nå, sier forsvareren hans, advokat Øystein Storrvik.

- Sluttdato for soningen er bra for Toskas fremtidsplaner, sier Storrvik.

Forsvareren registrerer at dommen er i samsvar med det tidligere rettsinstanser har idømt Toska, og sier fengselsstraff er det de har argumentert for helt fra saken startet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger