NRK Meny
Normal

– De har bare seg selv å takke

Frp mister ikke nattesøvnen over meldingene om at asylsøkere med endelig avslag får så lite penger fra staten at de sulter på norske mottak. – Uverdig, svarer KrF.

Sultne asylsøkere 1

Helsesøsteren ved mottaket der Jan Agha Rasoli, Khodadad Rezai og Zarghai Malikzada bor, frykter de unge afghanerne ikke får i seg nok mat. Frp mener det er deres ansvar å forlate landet.

Foto: Aud Ingebjørg Barstad / NRK

Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen, Frp.

Foto: Stortinget

– Hvis du har ordninger som stimulerer til hjemreise, så vil de innse at Norge ikke er noe godt land å være i når man ikke har lovlig opphold.

Innvandringspolitisk talsmann for Frp, Morten Ørsal Johansen, mener asylsøkere med avslag har seg selv å takke.

– De har ikke lov til å være her, de skal hjem.

KrF: –Regjeringa sultefôrer mennesker

Men på den andre siden av det asylpolitiske spekteret er reaksjonen en helt annen.

– Jeg er ikke enig i at man skal sultefôre noen i dette landet, selv ikke mennesker som har fått endelig avslag, sier innvandringspolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Bekkevold.

Geir Bekkevold

Geir Bekkevold, KrF.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK
Stoltenberg under toppmøtet i Cancun

Jens Stoltenberg, Ap.

Foto: OMAR TORRES / Afp

Han kaller regjeringas politikk uverdig, og mener praksisen med å halvere støtten til de med endelig avslag er skammelig.

– Mange av disse går rundt med en subjektiv frykt for hva som kommer til å skje med dem i hjemlandet, og derfor velger de å bli, sier Bekkevold.

Ifølge KrF-politikeren må regjeringa ta innover seg at mange av disse menneskene er livredde for å returnere.

Andre kommer fra land Norge ikke har returavtaler med, og kan dermed ikke sendes tilbake med tvang.

– Dette vil jeg oppfordre regjeringa til å ta tak i, og ikke bare peke på «retur, retur, retur» hver gang vi utfordrer dem når det gjelder denne gruppa asylsøkere.

Stoltenberg: – Skal ikke belønnes

Men det er nettopp plikten til å returnere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) snakker om når har blir konfrontert med bekymringsmeldingene om sult ved norske mottak.

– De har selv ansvar for å forlate landet når de har fått endelig avslag, sier han.

– Så da er det greit at de sulter?

– De får etter vår vurdering nok til å greie seg, de får tak over hodet og et minimum til mat. Hovedpoenget er at vi ikke kan ha en politikk der vi belønner dem som har fått endelig avslag, men fortsetter å oppholde seg i Norge.

Se TV-reportasje fra et asylmottak der beboerne sulter:

Video 4b71cf1e-c808-44ef-af54-0f913394b782.jpg

– Flyktninger sulter ved norske mottak

SV uenige med Ap

Men innad i regjeringa hersker det splid om behandlingen av asylsøkere som nektes opphold, men som av ulike grunner fortsatt bor på asylmottak.

SVs Heikki Holmås sier samfunnet ikke kan godta at mennesker som bor i Norge ikke har nok penger til å spise seg mette.

– Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

I dag får ordinære, enslige asylsøkere 3158 kroner hver måned. Aller minst får de med endelig avslag, som må leve for 1910 kroner.

Pengene skal dekke alt fra mat og klær til medisiner og legebesøk.

SV vil gi asylsøkerne mer penger

I sommer påpekte et regjeringsutnevnt utvalg at de økonomiske ytelsene til asylmottakere har stått på stedet hvil over lang tid.

«Nivået på den økonomiske stønaden til asylsøkere bør gjennomgås med sikte på å sikre at asylsøkere ikke over tid må leve i fattigdom,» var en av anbefalingene i den såkalte Berge-rapporten.

Utvalget mente også at det er en feilslått politikk å halvere støtten til asylsøkere som nektes opphold.

– Når Berge-utvalget peker på at satsene har stått stille, samtidig som prisene har økt, så er dette noe vi fra regjeringspartiene må gripe fatt i, sier Holmås.

Han er dermed åpen for å diskutere kravet fra Norsk Folkehjelp, som mener satsene for alle beboere ved norske mottak må heves opp på samme nivå som sosialhjelpstønaden.

– Det er absolutt noe vi bør vurdere, for det er jo det forslaget som ligger fra EU-kommisjonen, sier han.

Frp vil sperre dem inne

Den veiledende satsen for enslige sosialhjelpsmottakere er 5288 kroner – 3378 kroner mer enn de med endelig avslag får i dag.

Men ifølge Frp blir det helt feil å gi asylsøkere med avslag mer penger å leve for.

– De har ikke lov til å bo i Norge, og da kan vi ikke ha sosiale ordninger som stimulerer dem til å bli her, sier Ørsal Johansen.

Frp-politikeren avviser dermed de norske forskningsrapportene som viser at pressmidler som kutt i utbetalingene virker mot sin hensikt.

En NTNU-rapport fra 2010 viser at det er feil å tro at denne gruppa vil reise hjem frivillig bare de får det vanskelig nok i Norge.

– Indirekte tvangsmidler fører snarere til at folk brytes ned og blir passive. Det som fører til økt retur er en økning i pengestøtten ved frivillig hjemreise, og en troverdig trussel om uttransportering ved tvang, sier forsker Marko Valenta.

En annen rapport fra 2005 viser at asylsøkerens oppfatning av trusselsituasjonen i hjemlandet avgjør om de reiser hjem. Livssituasjonen i Norge kommer i andre rekke.

Men ifølge Ørsal Johansen er løsninga enkel:

– Frp mener at disse bør sitte i lukket mottak, der de får til måltidene de trenger, fram til de setter seg på flyet tilbake til hjemlandet sitt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger