Brunsneglene «invaderer» skogen

Hageeiernes store skrekk, brunsneglene, er i ferd med å spre seg ut i skogen. Til nå har sneglearten fra Sør-Europa stort sett vært begrenset til hager og landbruksområder.

Brunsnegler på vei inn

Brunsnegle på vei inn i skogen ved Årvoll i Oslo.

Foto: Tom Ingebrigtsen / Nrk

– Jeg har ikke sett dem så langt fra bebyggelse før, sier forsker Erling Fløistad ved Nibio på Ås.

Langs en grusvei inn i marka ved Grefsenkollen i Oslo lever brunsneglene 1-2 kilometer oppover i skogen. I veikantene her er de like tallrike som i en hage.

– I veikantene vokser mange av de samme plantene som i hagene våre, og som sneglene liker. Derfor trives de så godt, forklarer han.

Også i skogen

Fløistad tror brunsneglene er spredt innover av turgåere.

– Små snegler eller egg fester seg for eksempel til sko eller sykkelhjul. Slik blir de fraktet av turgåere innover veier og stier. Derfra kan de spre seg noen hundre meter for egen maskin i en eller annen retning, sier han.

Vi går bort fra grusveien og ned til en bekk. I et skyggefylt område med fuktig gressbunn og blandingsskog finner vi etter litt leiting flere store snegler, som tydeligvis trives her i et vanlig norsk skogmiljø.

– Her ser vi at de kan etablere seg inni skogen, langt unna både hager og veikanter, sier Fløistad. Han tror heller ikke de vil forsvinne igjen, når de først har etablert seg her.

De brune sneglene er også vanskeligere å få øye på her enn i en hage, og det virker som de passer bedre inn.

Vanskelig å få øye på brunsnegler i skogen

Brunsneglen er vanskeligere å få øye på her enn i en hage.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Vil spre seg i skogen

– Over tid vil vi nok finne brunsnegler på slike lokaliteter i de fleste norske skogområder, tror Fløistad. Men det vil ta veldig lang tid før vi finner dem langt fra folk.

Og han tror ikke de blir like mange som i en hage eller en veikant.

– I skogen der vi ikke finner hageplanter vil brunsneglen trolig oppføre seg som en vanlig skogsnegl og forekomme i mindre mengder, som en spredt populasjon. Det er ihvertfall det vi håper, sier han.

Også forsker Bjørn Arild Hatteland ved Nibio og Universitetet i Bergen tror spredningen vil bli begrenset. – Brunsneglen kan klare seg i enkelte løvskogområder, men vil neppe klare seg i barskogområder med surt jordsmonn, og det har vi mye av i Norge, sier han.

Forsker Erling Fløistad ved Nibio på Ås

Forsker Erling Fløistad tror brunsneglene på lengre sikt vil spre seg i de fleste skogområder.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Konsekvenser

Brunsneglen er en art med opphav i Sør-Europa, som kommer med planteimport til Norge.

Ifølge Fløistad er den nå så etablert her i landet at den er umulig å bli kvitt igjen. Han sier forskerne ikke vet hva slags konsekvenser det kan få i norsk natur at den har kommet inn i skogen.

– Hvis det for eksempel lever en sjelden snegleart et sted, kan den bli utrydda ved at brunsneglen kommer inn, men vi kjenner langt fra alle arter og vet ikke sikkert om det skjer, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger