Hopp til innhold

Avinor sponser flyselskap for å øke flytrafikken – flere vil avvikle ordningen

Avinor har de siste fem årene betalt 330 millioner kroner i støtte til nye direkteruter til utlandet, og til bonuser for passasjervekst. Nå tas det til orde for å avvikle ordningene.

Oslo Lufthavn Gardermoen.

AVINOR SUBSIDIERER: 29 flyselskap har ifølge Avinor fått subsidiert nye direkteruter i perioden 2014–2018.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

I mai landet det første direkteflyet fra Beijing til Norge på Gardermoen. Det skjedde etter flere års iherdig innsats fra Avinor og selskapets konsulent i Hongkong. Flyselskapet, Hainan Airlines, fikk økonomisk støtte fra Avinor.

Fra 2014 og fram til i 2018, brukte Avinor 330 millioner kroner på støtteordninger. Det viser tall fra Samferdselsdepartementet og Avinor. Lønnsutgifter kommer i tillegg. I 2018 var de på drøyt 20 millioner kroner.

Konkurrerer om flyreiser

Avinor opplyser at de bidrar økonomisk for å redusere flyselskapets risiko ved oppstart av nye ruter. Konkurrentene gjør det samme, for eksempel Kastrup. Vel anvendte penger, ifølge konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor, Øyvind Hasaas.

– Det gir stor effekt på at vi er en attraktiv samtalepartner for flyselskapene, sier han.

Gevinsten for Avinor er flere passasjerer og økte inntekter.

Foreslår avvikling

Et offentlig utvalg overleverte nylig sin rapport om norsk luftfart til samferdselsministeren. Utvalget går inn for å avvikle støtteordningene.

– Avinors ordninger der flyselskapene belønnes for trafikkvekst og etablering av nye flyruter gjennom lavere luftfartsavgifter kan stimulere til økt trafikk og høyere utslipp. Ordningene bør derfor avvikles

NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

Rapporten skal nå ut på høring, og Samferdselsdepartementet ønsker derfor foreløpig ikke å kommentere konkrete forslag.

Helge Orten (H) er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og har ikke tatt stilling til forslaget.

Helge Orten

PARADOKS: – Vi ønsker å få ned utslippene fra fly, og samtidig bruker vi penger på å tiltrekke oss mer trafikk, sier Helge Orten (H)

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Men det er jo en interessant diskusjon hvorvidt vi skal bruke Avinors ressurser på å stimulere til økt trafikk, sier han.

Orten mener økonomisk støtte til flyselskapene kan være fornuftig hvis Avinor for eksempel konkurrerer med København eller Stockholm om langdistanseruter til utlandet. Han viser også til næringslivets behov for et godt flytilbud.

– Meningsløst

– Det er helt meningsløst at Avinor bruker flere hundre millioner kroner på å øke forurensingen. Det må det bli slutt på, sier Lars Haltbrekken (SV). Han varsler et forslag i Stortinget på nyåret om å avvikle støtteordningene.

Lars Haltbrekken (SV)

ELFLY: SV vil heller bruke subsidiekronene på støtte til flyvning med elfly i Norge, ifølge Lars Haltbrekken

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

Haltbrekken vil heller bruke pengene på støtte til flyvninger med elfly i Norge.

– Jobber ikke Avinor med innføring av elfly allerede?

– Avinor arbeider for innføring av elfly. Men de bruker ikke flere hundre millioner på å støtte oppstart av elflyruter, svarer han.

Også Ketil Kjenseth (V) setter et stort spørsmålstegn ved om dette er god bruk av statlige midler.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V)

OVERRASKET: Ketil Kjenseth (V) er leder for energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Jeg er litt overrasket når det er den store oppmerksomheten på klima og miljø, sier han.

Han mener pengene ville vært bedre brukt hvis Avinor var med på å utvikle kollektivtilbudet.

– Lete etter muligheter hvor du kan ta fly en vei og tog andre veien, for eksempel.

Ingen flyskam i Avinor

Avinor på sin side viser til eiermeldingen fra Stortinget. Den siste ble vedtatt i 2017, og gjør det ifølge Hasaas klart at de skal jobbe for å utvikle Oslo Lufthavn som et interkontinentalt knutepunkt.

Øyvind Hasaas, konserndirektør drift og infrastruktur i Avinor

VIKTIG: Flytrafikken er viktig for norsk økonomi, for eksempel for økt eksport av fisk, mener Øyvind Hasaas i Avinor.

Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Vi skal også jobbe for direkteruter mellom distriktene og resten av Europa. Det jobber vi med, og det er retningen satt av politikerne, sier han.

Direkteruter forurenser mindre

Avinor har ifølge Hasaas vært en foregangsbedrift innen luftfarten når det gjelder å ta klimautfordringene på alvor. Det gjelder både innføring av biojet og elfly.

Han snakker varmt for direkteruter og fulle fly.

– Det er den beste måten å få redusert klimaavtrykket på med moderne nye fly, før man går over til biojet og deretter elfly, sier han.

At direkteruter forurenser mindre er riktig, ifølge seniorforsker Borgar Aamaas ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Ja, isolert sett stemmer det, fordi det er store utslipp ved takeoff og landing.

Men flere ruter betyr jo at flere flyr, slik at klimautslippene totalt øker, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ