Bruker 231,2 oljemilliarder

Regjeringen tror på sterk norsk økonomi neste år, og holder derfor igjen på oljepengebruken. Nesten.

Statsbudsjettet 2019

Følg fremleggingen av statsbudsjettet for 2019 direkte her.

Regjeringen ønsker å bruke 231,2 milliarder oljekroner til neste år. Det tilsvarer 2,7 prosent av Oljefondet. Det betyr 4,5 milliarder mer enn i år, men siden økonomien antas å vokse til neste år, er økningen i oljepengebruken å regne som relativt beskjeden.

– Nå er økonomien vår er mer selvgående, og da er det viktig å passe på at konkurransekraften i bedriftene våre opprettholdes. Det er avgjørende for at vi skal kunne skape nye arbeidsplasser, forklarer finansminister Siv Jensen (Frp).

Trykker ikke på gassen

Den økonomiske gasspedalen, eller budsjettimpulsen som det heter på fagspråket, vil i 2019 ligge på 0,0 prosent. Det betyr at regjeringen verken trykker på gassen eller bremsen, men mener den økonomiske farten er omtrent passe.

– Regjeringen har lenge varslet at vi skal stramme til i gode tider. Det handler om at vi skal kunne bruke mer i dårligere tider. Det gjorde vi da oljeprisen falt i 2014. Da ga vi gass i finanspolitikken. Det har vært vellykket sammen med andre virkemidler, sier finansministeren.

Regjeringen tror også på et sterkt arbeidsmarked til neste år. Ifølge anslagene i nasjonalbudsjettet kommer arbeidsledigheten slik SSB måler (AKU-ledigheten) til å falle til 3,7 prosent.

Nøkkeltall fra statsbudsjettet 2019

2017

2018

2019

Vekst i BNP for Fastlands-Norge (prosent)

2,0

2,3

2,7

Vekst i sysselsetting (prosent)

1,1

1,6

1,3

Arbeidsledighet i prosent, AKU

4,2

3,8

3,7

Oljepengebruk (målt etter handlingsregelen)

226,4

226,7

231,2

Uttak fra Oljefondet i prosent

2,9

2,6

2,7

Budsjettimpuls

0,2

-0,1

0,0

Om nøkkeltallene

Klokken 8 slapp regjeringen enkelte nøkkeltall fra statsbudsjettet 2019. Dette gjøres fordi enkelte av tallene er markedssensitive dersom de lekker ut før kl. 10.00 når statsbudsjettet offentliggjøres. De som ser lekkasjen først, kan få en fordel gjennom at de skjønner hvordan statsbudsjettet påvirker blant annet rentemarkedet før konkurrentene gjør det.

Ved at tallene slippes klokken 8 får alle aktørene i markedet informasjonen på samme tidspunkt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger