Hopp til innhold

Har ikke råd til å fylle nettbrett med bøker

Lea har Ipad, men skolen har ikke råd til å fylle den med bøker. – Politikerne skjønner ikke hvor dyr digitaliseringen er, mener rektor.

Elev ved Byafossen skole ser på ipad

NETTBRETT: Lea Alexandra Meisterlin er en av rundt 600.000 elever med tilgang til egen skjerm i grunnskolen. Satsingen på digitale læremidler de siste årene har kostet kommunene dyrt.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

What is this?

Andre- og tredjeklassingene ved Byafossen skole i Steinkjer titter på bildet av en rød blyant på nettbrettene sine.

Prøvende beveger de fingeren mellom boksene der det står skrevet rubber, pencil og glue.

Elev ved Byafossen skole i Steinkjer ser på ipad/nettbrett i

GLOSER: Elever ved Byafossen skolen bruker nettbrett for å lære engelsk.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Her har alle elever fra første til femte trinn eget nettbrett. Resten har PC. Slik har det vært siden pandemien.

Men satsingen har kostet.

Ifølge rektor, Margrethe Hestad Kavli, har ikke skolen råd til oppdaterte lærebøker i alle fag, verken digitale eller fysiske.

De gamle skolebøkene ble laget før nye læreplaner kom i 2020. Endringene gjør at bøkene nå er ubrukelige på mange områder, sier hun.

Konsekvensen er et dårligere tilbud til elevene. Lærerne må «klippe og lime» og sy sammen opplegg selv, så det blir ikke like bra.

Rektor ved Byafossen skole, Margrethe Hestad Kavli

FRUSTRERT: Rektor ved Byafossen skole, Margrethe Hestad Kavli, opplever at tilbudet de gir elevene ikke strekker til.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun sier lærene strekker seg langt og bruker mye tid på å finne relevant stoff på nett.

– Men jeg frykter de går lei og søker seg til andre yrker, sier Hestad Kavli, som også er fylkesleder i Skolelederforbundet i Trøndelag.

Kostbar satsing på nettbrett

Nettbrett og PC-er har kommet for fullt inn i norske klasserom. Hjemmeskole under pandemien var en katalysator.

Et overslag NRK har gjort viser at skjermer og nødvendig tilbehør koster kommunene rundt 1,7 milliarder hvert år.

I tillegg kommer en rekke utgifter som det er vanskeligere å tallfeste.

Ifølge KS og Utdanningsdirektoratet bruker hver enkelt kommune store summer på å sikre at appene overholder krav om personvern, sikkerhet og universell utforming. Kommunene må gjøre en ny vurdering for hver enkelt app de tar i bruk.

Elever ved Byafossen skole

KOSTBART: Det er ikke bare iPadene som koster penger når skolen bli digital.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Når hver kommune i snitt har 140 apper eller andre digitale læremidler, og det er snakk om titalls timer pr. vurderinger, er dette en omfattende jobb, sier Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for strategisk IKT og digitalisering i KS.

Ifølge KS er det et etterslep i dette arbeidet i kjølvannet av pandemien. Deres foreløpige beregninger viser at det er snakk om rundt en milliard når kommunene gjør dette hver for seg.

Asbjørn Finstad

VANSKELIG: Avdelingsleder i KS, Asbjørn Finstad, sier nye læreplaner og pandemien har krevd mye av skolen og at tilskuddene ikke nødvendigvis har vært tilstrekkelige.

Foto: KS

– Skuffet

Rektoren i Steinkjer, Margrethe Hestad Kavli, vil ha både digitale og fysiske lærebøker, men pengene strekker ikke til.

– Jeg har 1000 kroner pr. elev årlig til digitale læremidler og bøker. En fysisk lærebok koster fort 500 kroner og en digital lisens 700 kroner. Det går ikke opp.

I motsetning til fysiske bøker, må lisensene fornyes hvert år.

Elev ved Byafossen skole i Steinkjer ser på skjem

Rektor ved Byafossen etterlyser mer penger til læremidler – Skolebudsjettet er skrapa, sier hun.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Denne høsten er de med i et prosjekt der de får prøve ut flere apper gratis. Fra januar av må skolen igjen finansiere alle læremidler selv.

Jeg har aldri jobbet så mye med prioriteringer. Digitaliseringer har en så høy ekstrakostnad, og politikerne er nok ikke klar over det siden det ikke er bevilget mer penger. Det er skuffende.

Hun sier skolebudsjettet er skrapet, og at det ikke er mer penger å ta av.

– Er nettbrett i skolen verdt prisen?

– Ja, hvis vi hadde fått nok overføringer sånn at vi faktisk kunne valgt digitale læreverk vi mener er hensiktsmessige og samtidig hatt budsjett til trykte læremidler som er oppdatert etter den nye læreplanen. Elevene skal lære å lese og orientere seg i både digitale og trykte tekster.

Les også: Ansgar har ikkje hatt ein skuledag utan nettbrett – Frp i kommunen vil slutte heilt med det

Ansgar Sønderland sit med nettbrettet og boka si foran seg i eit klasserom på Giske ungdomsskule. Han ser konsentrert ned på skjermen. Bak han gjer resten av klassen det same.
Ansgar Sønderland sit med nettbrettet og boka si foran seg i eit klasserom på Giske ungdomsskule. Han ser konsentrert ned på skjermen. Bak han gjer resten av klassen det same.

Mange mangler læremidler

I 2020 kom helt nye læreplaner inn i skolen. Mer fokus på dybdelæring og samarbeid på tvers av fag, er noen av endringene.

En undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at kun 2 av ti kommuner har kjøpt inn nye læremidler i alle fag. Hovedårsaken er stram økonomi.

Elev ved Byafossen skole i Steinkjer ser på skjerm

SKJERM I SKOLEN: Det er stor uenighet om effekten av nettbrett i skolen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Norsk Lektorlag mener digitaliseringen er underfinansiert.

Våre medlemmer forteller at midler blir bundet opp til innkjøp av digitale enheter som PC-er og iPader på bekostning av trykte lærebøker og relevante digitale læremidler, sier leder Helle Christin Nyhuus.

Helle Christin Nyhuus

Helle Christin Nyhuus i Lektorlaget, mener digitaliseringen i skolen har blitt satt i verk uten tydelige utdanningspolitiske mål.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun tror pendelen kan ha svingt for mye mot digitale enheter.

– Nå ser vi at flere lærere både etterspør trykte læremidler og krever tilbake autonomien i klasserommet.

– Må prioritere

Gisle Almlid-Larsen, sektorleder skole i Steinkjer kommune, er enig i at skolen burde hatt flere midler til å kjøpe inn læreverk.

Kostnaden ved kjøp av nye læreverk er høy og derfor må vi ta det over noen år. Det er slik realiteten er i kommuneøkonomien, så da handler det om prioriteringer. Vi må prioritere å ha ansatte med rett kompetanse slik at vi lager trygge og gode skoledager.

Han forteller at Steinkjer kommune er med i prosjekter som skal bedre finansieringen av digitale løsninger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger