Oslo legevakt bruker 11 måneder på «voldtektsrapport»

Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt bruker opptil 11 måneder på å gi politiet skaderapport fra overgrepsofre. – Det forsinker etterforskning av saker, sier statsadvokaten i Oslo.

Legevakta i Oslo

Legevakta i Oslo.

Foto: Anniken Mihle / NRK

Statsadvokat, Jørn Maurud.

– Det er et problem at politiet må vente så lenge på papirer fra legevakta, sier statsadvokat Jørn Maurud.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Den rettsmedisinske protokollen fra legevakten er sentrale dokumenter i en straffesak, og når ventetiden blir så lang, blir det et problem. Vi trenger det dokumentet, og vi trenger analyseresultatene, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud.

En inspeksjonsrunde ved Oslo politidistrikts sedelighetsavdeling viser at etterforskningen av overgrepssaker tar for lang tid.

Voldtektsofre blir undersøkt ved overgrepsmottaket på legevakta. Der får de snakke med lege og bakgrunn i undersøkelsen skriver legen en 12 til 20 sider lang rapport.

– Vi har ikke nok folk

Henriette Waitz

Henriette Waitz sier det er mange opplysninger og detaljer som skal være med i en rettsmedisinsk protokoll.

Foto: NRK

– I bunn og grunn er dette et ressursspørsmål. Hvis vi hadde hatt nok folk til å skrive, hadde vi klart å holde tidsfristene, sier seksjonsoverlege Henriette Waitz.

Hun sier arbeidet tar tid fordi det er mange detaljer og mange vurderinger som skal med.

– Dessuten må det gjennomgås grundig, så rapporten ikke inneholder feil og mangler, sier hun.

Det har vært en økning i antall voldtektsanmeldelser, og de ti nye etterforskningsstillingene i sedelighetsavdelingen har gjort at det har blitt flere saker. Men det har ikke blitt flere som skal gjennomføre legeundersøkelsen av voldtektsofre. Dermed blir ventetiden lang.

– Vi hadde klart det med flere folk

Endre Sandvik

Direktør Endre Sandvik syns ikke noe om at legevakta er en propp i systemet.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Dette er et justisproblem og vi syns ikke det er hyggelig å være en propp i systemet, sier direktør i Helseetaten i Oslo kommune, Endre Sandvik. Han sier det skulle klart jobben innen normert tid hvis de hadde hatt to legestillinger til.

Legevakta er organisert og finansiert av Oslo kommune. Byråd for sosiale tjenester i Oslo, Anniken Haugli, sier det er alvorlig at det skal ta så lang tid å få papirene fra legevakta.

– Vi bruker fire legeårsverk på dette i dag, sier Haugli. Hun har søkt Justisdepartementet om å bevilge penger til ekstra stillinger, og mener det vil komme etterforskningen i politiet til gode.

– Innbyggernes rettssikkerhet er et statlig ansvar og det er åpenbart at det er viktig at justismyndighetene bidrar, mener Haugli.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger