Hopp til innhold

Vil bruke 1064,9 milliarder neste år

STORTINGET (NRK.no) Statens totale utgifter blir 1064,9 milliarder kroner neste år. Her er noen av de viktigste punktene i budsjettet.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

BUDSJETT: Ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen legger regjeringa fram et godt, men stramt, budsjett.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

  • Færre må betale formuesskatt.
  • Kommunene får økte inntekter.
  • Det blir dyrere å eie flere boliger.
  • Sykehusene får nær to milliarder mer.
  • Aleneforsørgere får nye skatteregler.
  • Det blir billigere å omregistrere kjøretøy.
  • Brus blir dyrere.

Dette er noen av nyhetene i statsbudsjettet for neste år.

Som NRK meldte tidligere i dag, legger regjeringa opp til å bruke 3,3 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for neste år. Det tilsvarer 125 oljemilliarder.

Samtidig runder oljefondet snart fire tusen milliarder kroner.

Det betyr at Norge for første gang har fire statsbudsjett på bok.

Regjeringa: – Mer til kommunene

Statens samlede utgifter for 2013 nærmere 1065 milliarder, noe som innebærer en økning på 59 milliarder fra inneværende år.

Som meldt i går, satser regjeringa stort på samferdsel, og overoppfyller den nasjonale transportplanen med 1,5 milliarder kroner.

Regjeringa legger opp til at kommunenes inntekter skal øke med 6,8 milliarder kroner – noe som innebærer en vekst på 1,8 prosent.

I den samlede veksten ligger det inne en økning i frie inntekter på fem milliarder kroner til kommunene.

Færre må betale formuesskatt

Regjeringa skal også øke bunnfradraget i formuesskatten fra 750.000 kroner til 870.000 kroner.

Dermed vil 50.000 færre betale formuesskatt.

Det betyr at ektepar får et bunnfradrag på 1.740.000 kroner. Regjeringa anslår at 16 prosent av norske skatteytere må betale formuesskatt i 2013.

Det blir ikke noen endringer i skatten på lønn og aksjeinntekter.

Dyrere å eie flere boliger

Mens regjeringa legger opp til at færre skal betale formuesskatt, blir det samtidig dyrere å eie flere boliger.

Regjeringa foreslår å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi.

Den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom fremfor sparing i bedrift eller bank reduseres.

Målet er at det skal dempe insentivene til å plassere penger i flere boliger for å spare skatt, og på den måten bidra til å redusere prispresset på bolig.

Mister skattefordel som enslig forsørger

Regjeringa foreslår også endringer i skattesystemet som i dag sørger for at aleneforsørgere betaler mindre skatt.

I dag er det slik at enslige forsørgere for barn under 18 år har rett til skatteklasse 2, noe som gir dobbelt så høyt personfradrag som skatteklasse 1.

De rødgrønne vil nå avvikle denne ordninga. Målet er å sikre at skilte foreldre kun får fordeler for den perioden de faktisk er alene med barna.

Derfor ønsker regjeringa å videreføre dagens fradragsfordeler i et eget særfradrag. Dette kan graderes etter antall måneder man i realiteten er enslig forsørger, og dermed lettere tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt delt bosted for barna etter at foreldrene er separert og skilt.

Endringen gjelder også enslige foreldre som inngår nytt samboerskap, og som dermed i praksis ikke er alene med barna. Personer som har vært enslige forsørgere, men som flytter inn med en ny partner, beholder i dag skatteklasse 2 så lenge de ikke gifter seg eller får nye barn, men dette blir altså endret.

Ifølge NTB vil en av fire miste skattefordelen som enslig forsørger.

Det nye særfradraget skal gis til enslige foreldre som mottar utvidet barnetrygd. Etter forslaget settes det til 3.930 kroner per påbegynt måned for inntektsåret 2013.

Nær to milliarder mer til sykehus

Sykehusene får 1,95 milliarder kroner mer til drift på neste års budsjett.

Regjeringa forslår også å styrke dagtilbudet til demente med 100 millioner kroner.

I tillegg økes bevilgningene til forskning med 1,4 milliarder kroner på neste års statsbudsjett.

Regjeringen vil også legge til rette for 3250 flere studieplasser og bygging av 1000 nye studentboliger. Grunnopplæringen skal styrkes med 483 millioner kroner.

Dyrere brus, billigere omregistrering

Fradraget for fagforeningskontingent øker fra 3750 kroner til 3850 kroner.

Regjeringa foreslår også å øke særavgiften på alkoholfrie drikkevarer til samme nivå som avgiften på lettøl. Dermed ligger det an til at brusen blir dyrere.

Når det gjelder miljø- og bilavgifter, vil regjeringa senke omregistreringsavgiften for næringskjøretøy med 40 prosent. Avgiften for omregistrering av vanlige kjøretøy senkes med 12 prosent.

Regjeringa anslår at omregistreringsavgiften dermed reduseres med 600 millioner kroner fra 2011 til 2013.

Vrakpanten økes fra 2000 til 2500 kroner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ