Broadnet får 14 millioner i bot

Nkom har varslet Broadnet at de vil ilegge et gebyr på rekordhøye 14 millioner kroner for brudd på loven i Nødnett-saken. Broadnet mener de ikke har brutt loven og vurderer å klage på boten.

Nødnett

SAMFUNNSKRITSK: IT-systemet til Nødnettet ble i 14 måneder drevet ulovlig fra India av uautoriserte IT-arbeidere som ikke var sikkerhetsklarerte.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Det er en rekordhøy bot fra vår side, og reflekterer alvorlighetsgraden i saken og i lovbruddene, sier direktør Eilsabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, til NRK.

Nasjonal kommunkasjonsmyndighet ilegger boten etter at NRK i fjor avdekket at Broadnet drev IT-systemet til det samfunnskritiske Nødnettet fra India, i strid med sikkerhetsloven og ekomloven.

Broadnet var sammen med Motorola underleverandør til Direktoratet for Nødkommunikasjon og driftet IT-systemene til Nødnettet. NRK avdekket at IT- systemet ga ansatte i India tilganger i hele 14 måneder, IT-arbeiderne var uautoriserte manglet sikkerhetsklarering og jobbet hos en annen underleverandør.

Nødnett regnes for å være svært sentralt og viktig for beredskapen og er et såkalt sikringsobjekt som skal driftes fra Norge.

Elisabeth Aarsæther, Nkom

REKORDHØY BOT: Nkoms direktør Elisabeth Aarsæther forteller at boten på 14 millioner er rekordstor og viser hvor alvorlig saken er.

Foto: NRK

Alle nødetater som politi, brannvesen,ambulanse, sykehus, kommuner, kraftverk, oljeselskaper, mange offentlige virksomheter og selskaper samt kongehus er avhengige av et sikkert og stabilt Nødnett.

Kritikken mot Broadnet og de andre aktørene i Nødnettsaken har vært beinhard:. Det ble avdekket flere brudd på både sikkerhetsloven og ekomloven, mangel på risikovurdering, loggføring og dårlig kontroll.

Motorola og Direktoratet for Nødkommunikasjon brøt også sikkerhetsloven, viser granskningen. Men Motorola mener også at de ikke har begått lovbrudd.

– Disse tilgangene i India kunne ha påvirket sentral infrastruktur i Norge, og dette er alvorlig, sier Aarsæther.

Les også: NSM frykter at ondsinnede kan utnytte sikkerhetshullene i Nødnettet

Les også: IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til Nødnett

La til rette for sabotasje

Broadnet hadde ikke gjennomført tilstrekkelige og relevante risiko- og sårbarhetsanalyser av egne systemer og av tjenesteutsettingen til India, skriver Nasjonal Kommunkasjonsmyndighet i en melding.

Tilgangene gitt til IT-arbeidere i India gjorde det mulig å utføre sabotasje mot sentrale deler av nødnettet

Nkom i granskningsrapport

Broadnet hadde heller ikke hatt tilstrekkelig tilgangsstyring for å forhindre uautorisert tilgang til sine systemer, og at det ble gitt uautorisert tilgang fra India til kritisk infrastruktur i Norge, påpeker Nkom.

Torbjørn Krøvel, Broadnett,- sammen med reporterne Anne Cecilie Remen og Line Tomter

IKKE LOVBRUDD: Direktør Torbjørn Krøvel i Broadnet mener selskapet ikke har gjort noe galt, de mener de ikke har fått god nok opplæring av myndighetene i lovverket.

Foto: NRK

Les også: Broadnet klager på vedtak om at de brøt loven

Nkom påpeker i granskingen at Nødnettet var svært utsatt for sabotasje de 14 månedene det var driftet fra India.

Boten på 14 millioner utgjør om lag én prosent av Broadnets omsetning siste regnskapsår.

Uenige

Broadnet mener de ikke har brutt loven.

Ledelsen i Broadnet er uenig i alt Nkm har foretatt seg.

Både i Nkoms beskrivelse og forståelse av faktiske forhold, også deres juridiske fortolkning, måten deler av tilsynet er gjennomført på og konklusjonene som er trukket i granskingen. Selskapet har påklaget Nkoms vedtak om lovbrudd til Samferdselsdepartementet .

– Vi har fra første dag vært tydelige på at vi har gjort feil, og tatt konsekvensen av dette ved å umiddelbart flytte driften hjem til Norge for å overta den i egen regi, sier driftsdirektør Torbjørn Krøvel i Broadnet.

Broadnet flagget tilbake driften etter NRKs saker, men det tok over et halvt år før alt var på plass i Norge.

– Vi har håndtert dette som en svært alvorlig sak. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for våre kunder. Broadnet jobber tett med alle myndigheter, for å forsikre våre brukere om at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt , forklarer Krøvel.

Selskapet reagerer på størrelsen på boten. Nå vurderer de altså å klage på den.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger