Hopp til innhold

Brexit: – Må sikre at nordmenn i Storbritannia beholder rettigheter

Norges EØS- og EU-minister sier norske myndigheter arbeider for at nordmenn som jobber eller studerer i Storbritannia fortsatt skal ha de samme rettighetenes om før, også når Storbritannia forlater EU.

Marit Berger Røsland

SVÆRT POSITIV: Norges nye EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (H) sier gjennombruddet i Brexit-samtalene mellom EU og Storbritannia er gode nyheter også for nordmenn.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi ønsker et tettest og mest omfattende samarbeid med Storbritannia som mulig. De er en viktig handelspartner og alliert for oss, som vi har mange bånd til, sier EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland (H).

Hun mener gjennombruddet i Brexit-samtalene er svært positivt, og at Storbritannias statsminister Theresa May tidligere har forsikret Norge om at de samme vilkårene som tilbys EUs borgere også skal gjelde for nordmenn, selv om vi ikke er EU-land.

– Det er viktig å sikre en forståelse om at Norge ikke er et ordinært tredjeland. Vi blir direkte berørt av brexit, fordi vi er en del av EUs indre marked.

Ifølge Røsland er første skritt å sikre at norske borgere får opparbeidede rettigheter som f.eks. rett til pensjon, til å hente ektefelle og å bil å bli værende i Storbritannia. Neste skritt er å få til overgangsordninger.

NHO glad for en «lykkelig skilsmisse»

Ifølge NHO er det bra for norske bedrifter om skilsmissen mellom EU og Storbritannia blir «lykkelig».

Ole Erik Almlid

VIL HA FORUTSIGBARHET: – Den omfattende handelen mellom Norge og Storbritannia er avhengig av forutsigbarhet og at spillereglene ikke blir dramatisk endret i 2019, skriver NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i en e-post til NRK.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Den omfattende handelen mellom Norge og Storbritannia er avhengig av forutsigbarhet og at spillereglene ikke blir dramatisk endret i 2019, skriver NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i en e-post til NRK.

Han sier det er viktig at partene blir enige om overgangsordninger som tar hensyn til Norge, slik at usikkerheten og endringene for norske bedrifter blir så små som mulig.

– Enighet mellom partene om den første delen av brexit-forhandlingene, øker sjansene for at partene kan bli enig om rammene av en avtale innen britene går ut, sier Almlid.

Han mener målet må være en ny avtale som sikrer alle de «fire frihetene» i EUs indre marked – fri flyt av varer, personer, tjeneste og personer – og ikke bare frihandel med varer.

Trolig gjennombrudd i Brexit-forhandlingene i natt

EU-kommisjonens president Jean Claude Juncker kom med en kunngjøring fredag morgen. EU og Storbritannia forhandlet hele natten i forkant.

– Overgangsavtalen og nye handelsavtaler viktigere

Finansmarkedet reagerte positivt på utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia, men de kommende avtalene er av mye større betydning, mener DNB Markets.

Avtalen som kom på plass etter harde forhandlinger mellom Storbritannia og EU, er første skritt på veien mot britisk utmelding av unionen. Avtalen legger grunnlaget for videre forhandlinger om en overgangsavtale som skal sikre handelsmessige rettigheter etter utmelding. På lengre sikt baner den også vei for nye handelsavtaler.

– Fra et økonomisk synspunkt vil de fremtidige avtalene være av mye større betydning enn selve utmeldingsavtalen. Finansmarkedet reagerte likevel positivt, som er rimelig siden noe av usikkerheten nå er redusert, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til NTB.

– Nyheten om avtalen ga kun små markedsutslag, men pundet hadde allerede styrket seg markert mot euroen i går ettermiddag og gjennom natten, sier Magnussen.

AKTUELT NÅ