Brekk: Det er en spesiell situasjon

– Det spesielle her er at grisene er smittet av mennesker. Det betyr at det er en alvorlig situasjon, sier landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK.no.

Lars Peder Brekk

Lars Peder Brekk.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Scanpix

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) møtte i dag Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å bli oppdatert i situasjonen omkring de influensasmittede svinebestandene i Nord-Trøndelag.

Slaktet blir ikke brukt som mat

I dag ble det tatt en beslutning om å avlive en svineinfluensa-smittet grisebestand i Nord-Trøndelag.

Brekk sier NRK.no at bøndende blir kompensert ut fra regelverket. Det betyr at svinebøndene blir kompensert for de direkte utgiftene de har i forbindelse med slaktingen.

– Slaktet sendes til destruksjon. Det havner ikke matproduksjonen, sier landbruksministeren til NRK.no.

Håper salget ikke svikter

– Vi har valgt å avlive denne besetningen raskt fordi den ligger i et område hvor det er svært mange grisebesetninger, og det kan være fare for at andre besetninger i nærområdet blir smittet, sier regiondirektør Bjørn R. Knudtsen i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Også den andre smittede bestanden kommer til å avlives. Veterinærinstituttets råd om å avlive også den andre bestanden, er gis ut i fra en føre målsetning om å holde den norske svineproduksjonen fri for influensavirus og ut i fra et føre var-prinsipp.

Brekk håper at det som nå skjer ikke skal påvirke salget av svinekjøtt i butikkene.

– Nei, jeg håper ikke det. Det er ikke farlig, og sykdommen påvirker ikke kvaliteten i kjøttet. Men vi er likevel føre var og foretar slaktingen, sier Brekk.

Ikke kjent med at andre dyr er smittet

Frykter du at smitten skal overføres til andre dyr?

– Vi er ikke kjent med at det har skjedd, men Veterinærinstituttet følger nøye med. Det kan være mulig at kalkuner kan smittes, men det har ikke skjedd så vidt vi vet, sier Brekk til NRK.no.

Hvordan er det i grisebestander utenfor Nord-Trøndelag?

– Det som er spesielt nå er at smitten kommer fra mennesker. Det betyr at situasjonen er alvorlig, og det er derfor Mattilsynet nå foretar omfattende tester, sier Brekk.

Det nærmer seg jul. Vil det være ribbe å få?

– Ja, folk skal få ribba si, sier Brekk.

SISTE NYTT

Siste meldinger