Breiviks besøksvenn skal vitne om soningsforholdene

Når ankesaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold kommer opp for retten i januar, blir den profesjonelle besøksvennen hans kalt inn som vitne.

Gymsalen i Skien fengsel

Sju personer ble kalt inn for å vitne i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold da søksmålet ble behandlet av Oslo tingrett i mars. Når ankesaken starter vil ytterligere to vitner kalles inn.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I januar skal Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold.

Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

Tre nye vitner

Da saken ble behandlet av tingretten var totalt sju personer kalt inn for å vitne. De samme sju vitnene blir kalt inn denne gangen også i tillegg til tre nye vitner – en profesjonell besøksvenn, en studieveileder og en avdelingsleder fra Ila fengsel, der Breivik sonet tidligere.

Besøksvennen har over lengre tid besøkt massedrapsmannen hver 14. dag, men i våres ble kontakten utvidet til én gang i uka. Samtalene mellom de to er ofte lange, slik NRK forstår det.

Det var Kriminalomsorgen som oppsøkte besøksvennen etter at Breivik tidligere avslo tilbudet om en besøksvenn fra Røde Kors. Offiseren som nå kommer til Skien fengsel har bakgrunn som militærprest.

Etter det NRK forstår er ikke fengselsbesøk noe han gjør til vanlig, men han har de siste tre årene fått honorarer av kriminalomsorgen for å snakke med Breivik.

Glassvegg

Breivik er i dag den eneste innsatte som soner på SHS i Skien fengsel. Soningsregimet er svært strengt, og Breivik har ingen kontakt med andre innsatte i fengselet.

Han mottar heller ikke andre besøk enn fra sine advokater. Den eneste han jevnlig treffer er offiseren, som nå er innkalt som vitne under ankesaken. Samtalene mellom de to foregår bak en glassvegg i besøksrommet.

Breiviks samtalepartner blir et sentralt vitne for staten. Han skal forklare seg om samtalenes innhold og form, men trolig også om hvordan han oppfatter Breiviks psykiske helse og mulige soningsskader.Besøksvennen er trolig underlagt de samme reglene som fengselsbetjenter - å ikke snakke om seg selv eller diskutere personlige forhold med terroristen.

Studieveileder

Et annet nytt vitne er en sosialkonsulent ved Skien fengsel. Hun fungerer i dag, etter det NRK kjenner til, som Breiviks studieveileder.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skal føre ankesaken mot Breivik.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Under tingrettsbehandlingen kom det frem at Breivik gjennomfører studier i statsvitenskap. Han har tatt eksamen i emnene politisk teori og offentlig politikk og administrasjon og skal nå være i gang med internasjonal politikk.

– Feil bevisvurdering

I sitt sluttinnlegg, som ble offentliggjort i dag, skriver staten at Oslo tingrett, som dømte den for brudd på menneskerettighetene, har vurdert bevisene i saken feil. Staten mener også at retten har tolket kriteriene for hva som er umenneskelig eller nedverdigende behandling galt.

– Staten bestrider tingrettens vurdering av hvilken risiko Breivik har utgjort og fortsatt utgjør, hvilken reell kontakt han har med andre mennesker, vurderingen av mangelen på kontakt med andre innsatte og vektlegging av de mange kompenserende tiltak som er gjort, skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Ankesaken starter 10. januar og gjennomføringen vil, i likhet med tingrettssaken, være underlagt strenge sikkerhetstiltak.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger