Breivik tvangsinnlegges på Ila

Oslo tingrett går inn for at Anders Behring Breivik (32) tvangsinnlegges på Ila. Innleggelsen er nødvendig for at de to nye rettsakkyndige skal kunne observere den terrorsiktedes mentale helse.

Anders Behring Breivik

ENMANNSSYKEHUS: Fangetransporten med Anders Behring Breivik på vei tilbake til Ila etter fengslingsmøtet mandag. Fredag besluttet Oslo tingrett at massedrapsmannen skal innlegges for en ny psykiaterobservasjon i fengselet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Ila fengsel og forvaringsanstalt, der Breivik sitter varetektsfengslet, er det sikreste alternativet for å kunne foreta en tvangsobservasjon, skriver tingretten i sin avgjørelse.

Dermed ser de bort fra psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisens hovedønske om å tvangsinnlegge Breivik på Dikemark sykehus.

Tingretten går inn for at Breivik innlegges i fire uker.

De to psykiaterne ønsket å flytte Breivik fra Ila til Dikemark for å kunne observere massedrapsmannen i samspill med andre, men har i et brev til Oslo tingrett sagt ja til å undersøke massedrapsmannen i fengselet.

Låses inn om natta

– Vi har utvidet avdelingen der Breivik sitter med ett rom, og kan være ferdig organisert i løpet av et par dager, men det er opp til Dikemark hvordan dette ville foregå ettersom det er de som må flytte mannskapene sine, sier fungerende fengselsdirektør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Gøran Nilsson til NRK.no.

Ifølge Nilsson vil helsepersonellet fra Dikemark få anledning til å jobbe tett med Breivik.

– Men det er uaktuelt at Breivik skal ha samspill med andre fanger, understreker fengselssjefen.

Ifølge tingretten innebærer observasjonen på Ila at Breivik låses inn på cella om natten.

Retten legger til grunn at undersøkelsen tilrettelegges slik at den ikke går ut over forsvarets forberedelse av den forestående hovedforhandlingen.

Les hele kjennelsen fra Oslo tingrett her

Sikkerhet i høysete

Dikemark selv mener at de faglig sett kunne ha gjort mer nytte for seg dersom observasjonen hadde skjedd på avdeling der. Men beslutningen om at dette gjøres på Ila torpederer ikke forsøket på å få til en fornuftig observasjon, mener pressetalsmann ved Dikemark Pål Hartvig.

– Nøkkelfaktoren her er Breivik og hans motvilje eller åpning for å samarbeide. Observasjonen ville blitt begrenset uansett sted dersom Breivik setter seg på bakbeina. Dessuten må sikkerheten stå i høysetet, sier han.

En observasjon på Ila har aldri skjedd før og vil bli preget av mye improvisasjon. På hvilket nivå fagpersonellet fra Dikemark får kommunisere med Dikemark er foreløpig ikke avklart.

I dag må selv Breiviks forsvarere møte sin klient bak en glassvegg i fengselet.

– Faglig utfordring

Anders Behring Breivik

TVANGSINNLEGGES PÅ ILA: Dersom Høyesterett ikke gir Breivik medhold i anken om oppnevnelsen av nye rettsakkyndige, kan de to nye psykiaterne observere den terrorsiktede på Ila i opptil fire uker. Bildet: Anders Behring Breivik i Oslo tingrett under fengslingsmøtet 6. februar.

Foto: SCANPIX NORWAY / Reuters

– Det ville selvsagt vært lettere for fagpersonellet å gjøre jobben sin i hjemmeavdelingen på Dikemark, der de enkelt kan praktisere vanlige rutiner. Spørsmålet om hvor mye dårligere observasjonen vil bli i fengselet bør likevel ikke overdramatiseres, sier Hartvig.

Han sammenligner situasjonen med en kirurg som har best arbeidsforhold på egen operasjonsstue på et sykehus, men som også kan prestere glimrende på et provisorisk feltsykehus.

– Dette blir en faglig utfordring for de ansatte ved Dikemark. Deres lojalitet overfor jobben er likevel så klar at de vil ta utfordringen på en god måte.

Enmannssykehus

Rettspsykiater Terje Tørrisen i tingrette

OBSERVASJON I RETTSSALEN: Psykiater Terje Tørrisen under fengslingsmøtet sist mandag. Tørrisen er oppnevnt som ny rettsakkyndig sammen med Agnar Aspaas.

Foto: Annemarte Moland / NRK
Agnar Aspaas

SKAL OBSERVERE BREIVIK: Psykiater Agnar Aspaas.

Foto: Peder Gjersøe / Scanpix

For å sikre kontrollen med Breivik, bygger fengselet et provisorisk enmannssykehus i et lokale i nærheten av celleavdelingen.

Etter et lukket møte mellom partene i terrorsaken i forrige uke, har det vært flere møter mellom ledelsen på Dikemark og Ila, får NRK opplyst.

Samtalene har i hovedsak handlet om på hvilken måte de ansatte fra Dikemark kan arbeide på Ila for at psykiaterne skal kunne foreta en god observasjon.

Psykiaterne er enige om at observasjonen kan skje inne i fengselet på grunn av det ekstremt høye sikkerhetsnivået rundt Breivik, skriver VG fredag.

Observasjonen ledes av personell fra Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) på Dikemark.

Anker til Høyesterett

Anders Behring Breivik nekter å samarbeide med de to nye sakkyndige, fordi han mener de ikke har nok kunnskap til å vurdere ham.

Fredag formiddag anket hans forsvarere oppnevnelsen til Høyesterett, som har varslet en avgjørelse senere fredag eller i begynnelsen av neste uke.

Les også: Riksadvokaten åpner for å påstå straff for Breivik

– Poenget er samspill

Vanlig praksis for tvungen observasjon er å flytte pasienten til lukket avdeling på et psykiatrisk sykehus. Observasjonen skjer 24 timer i døgnet i en periode på maks fire uker og blir vanligvis ikke utført av de sakkyndige selv.

Formålet med en innleggelse er at pasienten skal ha et kvalifisert behandlingsteam rundt seg, som utarbeider journal- og miljørapporter som de sakkyndige senere får tilgang til.

Ifølge psykologspesialist Pål Grøndahl er hovedpoenget med en tvangsobservasjon å se pasienten i samspill med andre.

– I prinsippet skal en person som er under tvungen observasjon delta i aktiviteter og rutiner slik som andre pasientar på sykehuset. Målet er å se hvordan personen oppfører seg og fungerer i interaksjon med andre mennesker, har Grøndahl tidligere uttalt til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger