Ti personer i døgnet skal observere Breivik

Fra neste uke skal et team på i alt ti personer i døgnet registrere alt terrorsiktede Anders Behring Breivik foretar seg i fengselet.

Video 1ecc00c3-f605-4629-8ad8-e0cd3f2ae46f.jpg

DØGNET RUNDT: To dagskift à fire personer og ett nattskift à to personer skal observere Breivik, sier Pål Hartvig, talsmann for Regional sikkerhetsavdeling ved Dikemark sykehus.

Breivik har en hel avdeling for seg selv i Ila fengsel, men han blir nå mindre alene.

29. februar inntar sykepleiere og psykiatere fengselet, for å observere gjerningsmannen hele døgnet:

– Det er satt opp to dagskift à fire personer og ett nattskift à to personer, sier Pål Hartvig, talsmann for Regional sikkerhetsavdeling ved Dikemark sykehus.

Det er en ganske omfattende observasjon, vedgår han.

– Hvor nærgående de skal være, vil vise seg. Men dette vil bli gjort på en hensynsfull måte.

Kan gi inntrykk

Selv om Anders Behring Breivik nå snakker med de to nye sakkyndige som skal vurdere ham, mener psykiaterne at en tvangobservasjon vil gi ekstra informasjon.

– Det kan gi inntrykk fra de mer uplanlagte, kortere samtaler han må og skal ha med dette observasjonspersonalet, forklarer Hartvig.

Saken fortsetter under bildet

Terje Tørrissen går inn på Ila

PÅ PLASS: Rettsoppnevnt psykiater Terje Tørrisen kom torsdag morgen til Ila fengsel for å ha en lengre samtale med den terrorsiktede.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

De som skal observere den terrorsiktede er først og fremst sykepleiere og hjelpepleiere, opplyser han.

– Alle har vesentlig erfaring også med slike observarsjoner av innlagte i deres avdeling. I tillegg vil psykiatere være med i teamet. De kan også gi verdifulle tillggsbidrag til det de oppnevnte sakkyndige vil få, forteller Hartvig.

Ønsker «tilregnelig»-stempel

Rettspsykiater Terje Tørrissen

VIKTIG: – Det er kjempeviktig å ha en god dialog, og at vi får snakket med ham, sier rettspsykiater Terje Tørrissen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Parallelt med observasjonen neste uke fortsetter samtalene med de to nye rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Alt som blir sagt tas nå opp på bånd.

Breiviks mål nå er å overbevise de nye psykiaterne om at han ikke er syk, men tilregnelig.

Breivik har tidligere blitt vurdert av rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og dermed utilregnelig.

Selv hevder den terrorsiktede at han i samtalene med Sørheim og Husby at han forsøkte å framstå som mer ekstrem og aggressiv enn han egentlig var. Ifølge forsvarer Tord Jordet ønsket Breivik med dette at terskelen for hva som oppfattes ekstremt skulle bli flyttet.

– Samarbeider

Torsdag kom rettsoppnevnt psykiater Terje Tørrisen til Ila fengsel for å ha en lengre samtale med den terrorsiktede.

– Jeg skal inn og snakke med observanten. Utover det har jeg ikke så mange kommentarer, sa han til NRK utenfor fengselet.

Tørrissen er glad for at Breivik nå vil samarbeide med de sakkyndige, og forteller at samarbeidet går bra.

– Det er kjempeviktig å ha en god dialog, og at vi får snakket med ham, forklarte han.

Psykiaterne Tørrissen og Aspaas har sagt ja til å observere Breivik på Ila, selv om de tidligere har ment at det ikke er optimalt. De to rettssakkyndige har tidligere bedt om at den terrorsiktede legges inn på Dikemark for observasjon.

SISTE NYTT

Siste meldinger