Breivik får tre timer til å snakke om soningsforhold

SKIEN FENGSEL/OSLO TINGRETT (NRK): Anders Behring Breivik har forberedt seg godt, men kan bli avbrutt av dommeren dersom han snakker om ideologi i sin forklaring.

Fengselsbetjent fjerner håndjern fra Anders Behring Breivik under rettssak i Skien fengsel

FÅR SNAKKE: Anders Behring Breivik skal forklare seg om sine soningsforhold i retten onsdag.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Rettssaken om massemorderen Anders Behring Breiviks soningsforhold begynte med at Breiviks advokat Øystein Storrvik fortalte hvorfor terroristens fengselsopphold bryter menneskerettighetene.

Deretter avviste staten, ved Marius Emberland i Regjeringsadvokaten påstandene, og sa blant annet «at det skal være ubehagelig å sone en langvarig straff».

Breivik selv fikk ikke komme til orde, annet enn helt mot slutten av dagen. Han sa da at en håndhilsenen han åpnet første rettsdag med, var en «norrøn hilsen» - ikke en nazihilsen, slik eksperter har tolket det som.

Onsdag er det imidlertid satt av hele tre timer til Breiviks forklaring. Da skal massedrapsmannen fortelle hvorfor han mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.

– Han har forberedt seg på egenhånd, sier Storrvik til NRK. Han forteller at det er snakk om en fri forklaring, som Breivik driver frem selv.

Etter det NRK forstår sitter Breivik onsdag morgen på sin egen celle med sine advokater, og forbereder forklaringen. Breivik skal ha et ønske om å bruke mer tid på fri forklaring, og mindre tid til spørsmål fra aktørene.

Celle i Skien fengsel

BOFORHOLD: Breivik bor på en celle av denne typen i Skien fengsel. Totalt disponerer massedrapsmannen tre celler.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Dommeren kan gripe inn

Etter det NRK forstår har massedrapsmannen brukt mye tid på å forberede seg. Etter at de rundt tre timene er over, vil partene i saken ha anledning til å stille spørsmål.

Det er også knyttet en viss spenning til hvorvidt massedrapsmannen vil klare å holde seg til temaet for saken, altså soningsforholdene. Dommeren har anledning til stoppe Breivik, dersom han begynner å snakke om ideologiske temaer.

– Hvis Breivik kommer inn på temaer for å fremme politisk ideologi eller sier noe som kan virke støtende, så er det naturlig at dommeren griper inn, sier tingrettsdommer Ina Strømstad i dommernes mediegruppe til NTB.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ba tirsdag Breivik droppe nazihilsenen han gjorde på starten av rettsdagen i de videre rettsforhandlingene. Breivik svarte da, noe motvillig, at han skulle «prøve å vise hensyn».

– Dette er en norrøn hilsen som dine forfedre brukte for 1000 år siden, svarte Breivik da dommeren ba han droppe nazi-hilsen i retten. – Jeg vil bare be deg om å ikke gjøre det, uttalte dommeren etterpå. Hva Breivik svarer på dette er vanskelig å tyde.

Helse og befaring

Senere onsdag skal psykiater Randi Rosenqvist, som har ansvaret for terroristens helsetilstand, forklare seg om behandlingen av terroristen i retten. NRK har tidligere fortalt at helsepersonell som har observert Breivik, ikke har sett tegn til isolasjonsskader.

Avslutningsvis vil det være en befaring i Skien fengsel. Denne vil være foregå uten pressen tilstede, slik tilfellet også var under befaringen i Ila fengsel og forvaringsanstalt fredag.

Statens prosessfullmektig, advokat Emberland, seier Breivik kort og godt er en svært farlig mann, og at han det er nødvendig med strenge sikkerhetstiltak.

FARLIG: Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten mener Anders Behring Breivik er en svært farlig mann, som bør være underlagt et særlig høyt sikkerhetsregime i fengsel.

Breiviks celle
Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger