Hopp til innhold

Breivik får én time aktivisering i uken

Kriminalomsorgen hevder å ha gjennomført en rekke lempninger i soningsforholdene til Anders Behring Breivik for å hindre isolasjonsskader, etter det NRK kjenner til. Nå får han spille spill og lage mat med de ansatte én gang i uken i et fellesskapsrom.

Brevik (innfelt) soner i Skien fengsel

Anders Behring Breivik soner på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i Skien fengsel. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Onsdag morgen offentliggjøres Sivilombudsmannens rapport fra sommerens planlagte besøk i Skien fengsel. Rapporten inneholder blant annet en beskrivelse av risikoen for tortur eller umenneskelig behandling ved fengselet hvor Breivik for tiden soner.

I sommer saksøkte massedrapsmannen staten for det han mener er umenneskelige soningsforhold. I en stevning sendt til Oslo tingrett klager Breivik blant annet på bruken av håndjern og begrensninger i brevkorrespondansen.

Det er ennå ikke avgjort om saken, som er ventet å komme opp for retten i mars neste år, gjennomføres med massemorderen til stede i tingretten eller ikke.

Profesjonell besøksvenn

Anders Behring Breivik

1. juli 2015 leverte Breivik en stevning mot staten for soningsforholdene som han mener bryter med menneskerettighetene.

Foto: Junge, Heiko / Afp

Høsten 2013 ble Breivik overført til avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå i Skien fengsel fordi sikkerhetsavdelingen ved Ila fengsel må oppgraderes.

Soningsregimet er det strengeste i Norge, og innebærer at han ikke har noen omgang med andre innsatte. Etter overføringen mener kriminalomsorgen at den har gjennomført en rekke lempninger for å hindre isolasjonsskader, etter det NRK erfarer.

De lar Breivik bevege seg fritt innenfor de cellene han disponerer, og har begrenset bruken av håndjern. Breivik slipper nå å bruke håndjern når han er i luftegården.

I fengselet har Breivik svært lite kontakt med andre mennesker. Alle forespørsler om besøk blir avslått – den eneste han jevnlig treffer er en profesjonell besøksvenn. Etter det NRK kjenner til mottar Breivik besøk av en militærprest hver 14. dag bak en glassvegg.

Mistet celle

Da avdelingen for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel fikk en ny innsatt i høst, skal Breivik ha mistet en av de tre cellene han disponerte. De to cellene han nå har tilgang til brukes som bo- og studieceller.

Etter det NRK kjenner til skal Breiviks kontakt med fengselsbetjentene tidligere ha vært begrenset til de daglige gjøremål som lufting og matservering – dette skal tidligere i år ha blitt lempet på for å unngå isolasjonsskader.

En gang i uken tas han ut av avdelingen for en times sosialt samvær med ansatte. På et fellesskapsrom med et lite kjøkken lager han mat, drikker kaffe, spiller spill og snakker med fengselsbetjentene. Dette foregår uten håndjern.

Telefonvenn

Etter det NRK kjenner til får Breivik også snakke med en venninne 20 minutter hver uke. Samtalene skal ikke omhandle ideologiske temaer.

Soningsforholdene på avdelingen medfører også at Breivik kroppsvisiteres og ransakes jevnlig. Cellene hans blir også jevnlig sjekket, og hver dag foretar fengselsbetjentene flere lukeinspeksjoner.

I Breiviks stevning anklager han staten for å bryte rettighetene hans til korrespondanse. Han har de siste årene mottatt mange tusen brev og har brukt mye tid på forfatte brev til offentlige instanser, interesseorganisasjoner, meningsfeller og journalister.

En betydelig andel er sensurert av kriminalomsorgen av hensyn til sikkerhet, ro og orden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger