Hopp til innhold

Breivik får dommen tilsendt på faks

Onsdag får massedrapsmannen Anders Behring Breivik vite om han får medhold i at soningsforholdene hans krenker menneskerettighetene. – Dersom staten taper, må man innrette regimet på en ny måte, mener advokat Thomas Horn.

Fengselsbetjent fjerner håndjern fra Anders Behring Breivik under rettssak i Skien fengsel

Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Onsdag faller dommen.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Tirsdag varslet Oslo tingrett at dommen i saken om Breiviks soningsforhold faller onsdag.

Etter det NRK kjenner til vil Breivik få oversendt en kopi av dommen onsdag formiddag. Når han har lest den, vil han få anledning til å gjennomgå den med sine advokater på telefon.

Straks dommen er mottatt begynner ankefristen på fire uker å løpe. Det gjelder for begge parter i saken.

Mulig bekreftelse

Bakgrunnen for søksmålet er at Breivik mener han er utsatt for omfattende isolasjon i fengsel, og at hyppige nakenransakelser og håndjernpåsettelser krenker hans menneskerettigheter.

Flere av forholdene dreier seg om perioden da han sonet ved Ila fengsel. Han mener perioden var preget av inngripende kontrolltiltak i form av omfattende bruk av håndjern med tilhørende gripemanøver og daglige nakenransakelser.

Thomas Horn intervjues på sitt kontor

Advokat Thomas Horn

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Advokat Thomas Horn sier at dersom staten blir frifunnet, vil det være en bekreftelse på at Norge har opptrådt i samsvar med menneskerettighetene.

– Da har vi greid å holde hodet kaldt og opptrådt riktig. Men skulle staten bli dømt, må man innrette regimet på en ny måte slik at man ikke lenger krenker menneskerettighetene, sier advokaten som har skrevet doktorgrad om isolasjon.

Krenkelser

Han understreker at han ikke vil ta stilling til sannsynligheten for at staten dømmes, men sier det i prinsippet er mulig at retten konstaterer krenkelse av menneskerettighetene på noen punkter, men ikke på andre.

– Hvis staten skulle dømmes for fengselsregimet slik det fortsatt er i dag, må regimet endres. Men hvis man skulle bli dømt for fengselsregimet slik det var på Ila til å begynne med, kan det være at situasjonen allerede er endret.

Horn mener det Breivik da vil kunne oppnå er rettens konstatering av menneskerettighetsbrudd.

– Det vil man kanskje kunne ta som en moralsk seier, sier han.

Samtidig tviler han på at denne saken vil ha mye å si for soningsforholdene for andre innsatte.

– Denne saken er såpass spesiell at det vanskelig kan trekkes veldig mye generelt ut av dommen uansett.

Strasbourg

Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik har tidligere varslet at han er forberedt på å ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, dersom han ikke når frem i norske domstoler.

Det vil uansett kunne ta lang tid før saken eventuelt ender der. Da rettssaken pågikk i Skien sa tingrettsdommer Ina Strømstad at både lagmannsretten og Høyesterett har anledning til å nekte saken fremmet.

Dersom saken når opp til muntlig behandling i lagmannsretten, vil det ta måneder før den behandles. I Høyesterett tar dette noe kortere tid.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har derimot veldig lag saksbehandlingstid, vet jeg. Der kan det nok i verste fall være snakk om år, sa Strømstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ