NRK Meny
Normal

Breivik-dommer erklært inhabil

Borgarting lagmansrett mener dommer Ellen Mo ikke kan dømme i ankesaken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten.

Øystein Storrvik

KLAGET PÅ DOMMER: Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik klaget på dommerens habilitet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ellen Mo

MÅ VIKE: Ellen Mo får ikke lede ankesaken i søksmålet Anders Behring Breivik har anlagt mot saken. (Bildet er fra 2000)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Breiviks advokat Øystein Storrvik klaget på dommeren fordi hun har tette bånd til forrige og nåværende regjering. Hun er medlem av Arbeiderpartiet og har tidligere vært statssekretær under Jens Stoltenbergs første regjering fra 2000-2001. Storrvik sier det var flere faktorer som spilte sammen da han klaget på dommeren.

– Første og fremst fordi hun har vært statssekretær i Stoltenbergs første regjering og at mange i den regjeringen ble sterkt rammet personlig, særlig av hendelsene på Utøya, sier Storrvik til NRK.

Førstelagmann Ola Dahl i Borgarting er nå ferdig med habilitetsvurderingen.

Kan gi grunn til tvil

I sin avgjørelse legger Dahl vekt på Mos tilhørighet til Arbeiderpartiet og som del av en regjering ledet av samme parti. Selv om Dahl ikke tviler på Mos evne til å være upartisk, skriver han:

«På den annen side er statssekretær en viktig politisk og profilert rolle, og hun kan således fremstå utad som en bærer av den politikk Breivik angrep. Videre var det flere statsråder og statssekretærer i denne regjeringen som ble direkte rammet av Breiviks angrep på Utøya. Etter rettens syn er dette særlige forhold som samlet sett etter en objektiv målestokk kan gi omverden og Breivik en rimelig og saklig grunn til å tvile på dommerens upartiskhet».

Hvem som trer inn for Ellen Mo er foreløpig ikke klart.

– Er det mulig å finne en upartisk dommer i denne saken?

– Det som er spesielt i denne saken er at i straffedommen blir det henvist konkret til Arbeidserpartiets politikk, og som statssekretær i en regjering har man vært med på å utforme denne politikken, sier Storrvik.

Ankesak i november

Ankesaken er berammet i Borgarting lagmannsrett 29. november, og det er satt av fire dager til saken. Storrvik har imidlertid meldt forfall.

– Staten har bedt om en rask beramming, og lagmannsretten har lagt opp til beramming av saken i slutten av november. Om det blir det endelig tidspunktet avhenger også av om motparten har anledning da, sa regjeringsadvokat Marius Emberland til NTB fredag.

Meldt forfall

På grunn av sitt tette program hadde Storrvik foretrukket at ankesaken først kommer i 2017.

– Jeg har meddelt gyldig forfall fordi jeg samme uken er berammet i trippeldrapssaken fra Pakistan i Borgarting lagmannsrett. Men det er retten som bestemmer, og jeg venter på svar, sier han.

Han regner med at lagmannsretten finner ut av dette, ettersom det er to alvorlige saker i samme domstol samme uke.

Brudd på menneskerettigheter

Breivik stevnet i fjor staten for brudd på menneskerettighetene under soningen. I april i år konkluderte Oslo tingrett med at soningsforholdene innebar brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Regjeringsadvokaten anket dommen både på grunn av rettsanvendelsen og bevisvurderingen.

Av sikkerhetshensyn ble tingrettssaken ført i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien. Det er sannsynlig at at ankesaken også vil foregå der.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger