Hopp til innhold

Breivik avvist av Høyesterett, klager til Strasbourg

Anders Behring Breivik får ikke behandlet saken sin i Høyesterett, etter at han saksøkte staten for krenkende soningsforhold. Nå tar han saken til Strasbourg.

Brevik skal flyttes til Skien fengsel

FENGSEL: Anders Behring Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene var i strid med menneskerettighetene.

Foto: NTB scanpix, Schrøder, Tor Erik / NRK

Også i Strasbourg er det en siling av hvilke saker som når opp, men Breiviks advokat har tro på at menneskerettighetsdomstolen vil ta saken, og sender en klage så raskt som mulig.

Øystein Storrvik

STRASBOURG: Øystein Storrvik sier til NRK at han tar Breiviks sak videre til Strasbourg, etter at anken til Høyesterett ikke førte fram.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Høyesterett påpeker selv i dag at isolasjonen har vært langvarig og er svært alvorlig. Den har snart pågått i seks år, sier Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, til NRK.

Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene hans var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon. Han mente blant annet at han er for isolert, at bruken av håndjern og kroppsvisitasjon er for stor, og at brevkontrollen hans er for omfattende.

Han anket til Høyesterett da han tapte i lagmannsretten. Men i en enstemmig avgjørelse avviste Høyesterett i dag å behandle saken.

– Ikke sjans å vinne fram

I en omfattende begrunnelse skriver Høyesteretts ankeutvalg at ingen deler av Breiviks anke har muligheter til å gi noe annet utfall enn den Borgarting lagmannsrett kom til, og at det dermed ikke er nødvendig med en tredje runde.

– Ingen deler av Breiviks anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett, skriver de.

De skriver at isolasjonen har vart ekstraordinært lenge, men at begrunnelsen er at Breivik er farlig.

Ankeutvalget mener det heller ikke er grunn til å stille spørsmål ved måten domstolen har tolket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på, så anken når heller ikke fram på dette punktet.

Ankesaken til Anders Behring Breivik mot staten

I RETTEN: Fredrik Sejersted hilser på Anders Behring Breivik i retten.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Meget godt tilfreds

Fredrik Sejersted, som representerte Staten i rettssaken, er glad Høyesterett har lagt seg på samme linje som dem.

– Vi er meget godt tilfreds, dette er i tråd med det vi anførte. Vi sparer en ekstra runde i retten, og det skaper ro om saken, sier regjeringsadvokat Sejersted til NRK.

Han syns også det er positivt at ankeutvalget ga en utførlig begrunnelse for hvorfor de avviste saken, noe de ikke er pålagt å gjøre.

Sejersted var forberedt på at Storrvik ville ta saken til Strasbourg om anken ikke førte fram, men sier det ikke er sikkert saken slipper gjennom.

– Det er et trangt nåløye, sier han.

Saksøkte staten

Breivik saksøkte staten fordi han mente behandlingen han fikk var nedverdigende og i strid med menneskerettighetene.

Han fikk delvis medhold i tingretten, men tapte saken i lagmannsretten i mars i år. Denne avgjørelsen blir nå stående.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett frifant staten for brudd på Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3, og forkastet Breiviks anke om for streng brevkontroll.

I den 55 sider lange dommen la retten vekt på at de strenge sikkerhetstiltakene Breivik er underlagt er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

AKTUELT NÅ