Bred bensinenighet på Stortinget

Regjeringen får heftige protester for forslaget om økt drivstoffavgift. Men i Stortinget er det nesten rørende enighet om saken.

Bensinpumpe
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

De rød-grønne får bred tilslutning fra opposisjonen når finanskomiteen i dag gir sin innstillling om revidert nasjonalbudsjett.

I motsetning til hva debatten rundt drivstoffpriser speiler, stiller de tre tidligere regjeringspartiene (Høyre, Venstre og KrF) seg bak regjeringens forslag til avgiftsøkning. Alle er enige om en avgiftsøkning på em øre per liter bensin og ti øre per liter for diesel.

Bakgrunnen er klimaforliket alle partiene - minus Frp – er enige om i Stortinget.

Høyre og Venstre: Ja. Frp: Nei

Venstre-leder Lars Sponheim mener at debatten om drivstoffprisen har lite med avgifter å gjøre. Han viser til at de er en del av klimaforliket.

Lars Sponheim

Venstre-leder Lars Sponheim.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

- Det var meningen at behandlingen av avgiftsøkningen skulle skje først til høsten i forbindelse med statsbudsjettet - sammen med de andre positive tingene klimaforliket bringer. Men regjeringen valgte å komme kun med denne ene delen først, og det vil de få støtte for i Stortinget, sier Sponheim.

Høyre er også med på ferden, om enn med en viss skepsis:

- Vi har valgt å akseptere de fem ørene ekstra fordi vi ikke vil ofre hele klimaforliket på grunn av fem øre. Men jeg skjønner at mange lar seg provosere av de stadig økende prisene på bensin og diesel, og da kommer vi med en rekke forhold som skal særlig hjelpe bedrifter i distrikts-Norge og andre grupper, sier Jan Tore Sanner.

Fremskrittspartiet har kommet med de mest høyrøstede protestene mot nivået på avgiftene og på økningen i drivstoffprisene. Partiet og dets talsmann Ulf Leirstein vil sette ned avgiften med to og en halv krone literen:

Ulf Leirstein

Ulf Leirstein (Frp).

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Det er slik at staten får inn 100 milliarder kroner mer i inntekter i år på grunn av høyere oljepris enn forutsatt. Vårt kuttforslag koster sju millarder. Dette er peanøtter for en kjemperik stat, men ville kommet næringslivet og folk flest til gode, sier Leirstein.

- Vi må ta ansvar

Han rettet sitt skyts mot regjeringspartiene, spesielt Arbeidarpartiets leder av finanskomiteen, Reidar Sandal.

Sandal viser til at det ikke bare er i Norge vi opplever dette: Nemlig at veksten i oljeprisen internasjonalt er hovedårsaken til de økte bensinprisene.

- Hvor mye rammer denne saken regjeringspartiene?

Reidar Sandal

Reidar Sandal (Ap).

Foto: NRK

- Vi må ta ansvar for de standpunktene vi har. Jeg vil minne om at under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, så prøvde vi å være konstruktive og legge flere hundre millioner kroner på bordet til fylkeskommunene for å styrke kollektivtilbudet i hele landet, sier Sandal til NRK.

Sier nei til ytterligere avgifter

Samtidig avlyser samferdselsminsister Liv Signe Navarsete (Sp)ytterligere økning i drivstoffavgiftene – utover det som kommer fra 1. juli.

- Transportøkonomisk Institutt sine forskere sier jo også at man nesten må doble drivstoffprisene dersom det skal være virkemiddelet for å få folk til å endre sin bilbruk. Derfor vil ikke Senterpartiet gå videre utover det som allerede er vedtatt av øke i drivstoffavgiften, sier hun.

- Dette fordi vi ser at bil vil i deler av landet – ikke minst for næringlivet – være eneste alternativ også i tiden som kommer, sier samferdselsministeren.

SISTE NYTT

Siste meldinger