Hopp til innhold

Eneste kontakt til brannvesenet på ulykkestedet var mobiltelefon

Sambandet der legehelikopteret styrtet ved Sollihøgda var så dårlig at brannvesenet måtte ha kontakt med sin sentral på telefon, samtidig som de snakket med hverandre på radio. – Det var dårlig kontakt inn til sentralen, erkjenner operativ leder.

Styrtet helikopter og brannbil ved Sollihøgda

BRANNMANNSKAPER PÅ STEDET: Flere brannmannskaper var allerede på stedet da Norsk Luftambulanses helikopter styrtet.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Flere brannfolk var kommet til området ved Sønsterudtunnelen ved Sollihøgda for å bidra etter at en lastebil hadde veltet og sjåføren var skadd. Situasjonen var noe kaotisk, men ikke i nærheten av hva som skulle møte brannfolkene kort tid etter.

For å koordinere innsatsen skulle brannfolkenes operative leder på stedet ha kontakt med brannvesenets operasjonssentral som ligger i Drammen. Det viste seg derimot å ikke være så enkelt.

Espen Thommassen

HØRTE HVERANDRE IKKE: Espen Thommassen ved Vestviken 110-sentral forteller at de måtte bruke mobiltelefoni for å kunne snakke med mannskapene på ulykkesstedet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– For brannvesenet var det veldig dårlig kommunikasjon. Det er ennå analog samband, for vi har ikke fått nødnett der oppe, sier operativ leder Espen Thommassen ved Vestviken 110-sentral.

Operasjonssentralens eneste sender for analogt nødsamband i området står på åsen Ringkollen øst for Hønefoss. Da de forsøkte å kommunisere med brannfolkene på ulykkesstedet via radiosamband derfra var kontakten så dårlig at de ikke klarte å snakke sammen.

– Ulykkesstedet var i en skygge i forhold til basestasjonen til brannvesenet, forteller operativ leder Thommassen ved Vestviken 110 som driver alarmsentralen for brannvesenet i Buskerud og Vestfold.

Området der ulykkene skjedde har ikke i dag innført det nye digitale nødnettet, men det er ventet å bli innført for nødetatene i løpet av våren. For å i det hele tatt klare å kommunisere med hverandre tirsdag måtte varabrannsjefen i Ringerike brann- og redningstjeneste på ulykkesstedet stå med åpen telefonlinje til operasjonssentralen hvis han skulle få snakket med dem får NRK opplyst.

– Utrykningsleder hadde ingen forbindelse med 110-sentralen på sambandet, og kommunikasjonsforholdene var derfor dårlige. Mannskapene der måtte kommunisere med oss på mobiltelefon, sier lederen ved operasjonssentralen til brannvesenet som håndterte helikopterulykken.

– Hadde det betydning for innsatsen?
– Det hadde betydning på den måten at det var dårlig kontakt inn til sentralen, men de ute på stedet greide seg og gjorde en utmerket jobb, svarer Thommassen.

Ropte på flere ambulanser over mobiltelefon

I forbindelse med lastebilvelten like ved Sønsterudtunnelen ved E16 ved Sollihøgda var ambulansehelikopteret til Norsk Luftambulanse tilkalt. Brannvesenet og Vestviken 110-sentral hadde ikke noe direkte med utkallingen å gjøre.

Det var helsevesenet som innkalte helikopteret.

– Vi har ingen som helst kontakt med helikopteret. Det er helsevesenets oppgave, bekrefter Espen Thommassen ved Vestviken 110.

Helikopteret ble kalt ut fra sin base på Lørenskog, og var på vei til å lande da det gikk galt. Helikopteret traff kraftlinjer i området og styrtet ned.

Piloten og legen om bord i helikopteret, Bjørn Nergård (52) og Anders Rostrup Nakstad (38), døde som et resultat av styrten. Redningsmannen Sondre Bjartland (52) ligger alvorlig skadet på Ullevål sykehus.

Helikopterstyrt Sollihøgda

TRAFF KRAFTSPENN: Ambulansehelikopteret traff et kraftspenn og styrtet. Igjen på stedet lå det tirsdag rester av kraftledningen som var revet ned av hendelsen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Like etter styrten kom meldingen fra brannvesenets utrykningsleder – på mobiltelefon: Et luftambulansehelikopter hadde nødlandet eller styrtet.

– Etter det hadde utrykningslederen kontinuerlig telefonforbindelse med alarmsentralen her. Han ropte inn til sentralen at det var behov for flere ambulanser, sier Thommassen ved alarmsentralen.

Han forteller hvordan utrykningslederen sendte inn meldinger om en svært kaotisk og alvorlig situasjon. En trafikkulykke med én skadd sjåfør hadde i tillegg blitt til en helikopterstyrt med tre ekstra rammede.

Blant annet var det på tidspunktet for styrten bare én ambulanse på stedet. Det ble derfor viktig å få formidlet at de trengte flere ressurser for å evakuere de rammede samtidig som arbeidet ved vraket gikk for fullt.

– Det var brannvesenets mannskaper med litt bistand fra politiet som fikk de rammede ut av vraket slik jeg har forstått det, forteller Thommassen ved 110-sentralen.

Også sambandsproblemer for politiet

Politiet har tidligere bekreftet til NRK at også de hadde problemer med kommunikasjonen i forbindelse med helikopterulykken på Sollihøgda.

Tirsdag kveld kunne stabssjefen i Nordre Buskerud politidistrikt fortelle hvordan patruljene deres forsøkte å advare ambulansehelikopteret over radiosambandet om farene.

– Politiet hadde forsøkt å oppnå kontakt med piloten for å varsle om de vanskelige landingsforholdene, med snø og strømkabler, sa stabssjef Kjell Magne Tvenge.

Les også: Politiet forsøkte å kalle opp piloten før styrt

Ifølge Tvenge ville det ha trygget landingssituasjonen vesentlig om politiet hadde fått kontakten med piloten. Hvorfor det ikke skjedde, kunne han ikke svare på tirsdag.

Norsk Luftambulanse har også fortalt at problemer med radiokommunikasjon mellom helikoptrene og nødetatene på bakken ikke er hverken nytt eller uvanlig.

– Vi kjenner til at det har vært svikt i kommunikasjonen tidligere. Både i det nye digitale nødnettet og i det gamle analoge nettet har det vært problemer. Så det er ikke noe ukjent fenomen, sa selskapets flygesjef Erik Normann tirsdag.

Oversikt over ulykkesstedet ved Sollihøgda (grafikk)

ULYKKESSTED: Ambulansehelikopteret styrtet under landing på ulykkesstedet der en lastebil hadde veltet.

Foto: Jon Eeg /NTB Scanpix | Grafikk: Sivert Moe Winther/NRK

AKTUELT NÅ