Brannberedskapen i Norge for dårlig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har gjort tilsyn hos 48 brannvesen i 70 kommuner over hele landet. Alle unntatt en hadde avvik.

Dette viser at brannvesenet er dårlig på brannforebygging.

- Det er i kommunene det skjer, og det er viktig at de tar sine oppgaver på alvor, sier Hans Christian Madsen i DSB.

Tilsynet gjennomføres ved hjelp av et spørreskjema, og avdekker en rekke forhold rundt brannforebygging.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger