Botsjkarev til NRK: – Nå vil jeg reise hjem så fort som mulig

MOSKVA/OSLO (NRK): Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk ikke medhold i kravet om to uker forlenget varetektsfengsling av den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarjov (51). Retten mener russeren skal løslates.

Mikhail Botsjkarjev og Hege Aakre

FENGSLINGSMØTE: Mikhail Botsjkarjov og forsvarer Hege Aakre i retten i dag.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Tingretten mener det ikke lenger er skjellig grunn til mistanke mot russeren og mener han derfor skal løslates.

PST anket på stedet og fikk medhold for en såkalt «oppsettende virkning». Det vil si at Botsjkarjov må sitte fengslet i påvente av ankebehandlingen.

Overrasket

Selv om Botsjkarjovs forsvarer Hege Aakre begjærte sin klient løslatt, var hun overrasket over at dommeren ga henne medhold.

– Det er uvanlig at en forsvarer får medhold i en fengslingssak. Det sier noe om hvor tynt bevisgrunnlaget var i utgangspunktet, sier Aakre til NRK.

Hun trekker fram at dommeren i kjennelsen la vekt på at PST ikke har lagt fram noen tekniske bevis siden forrige fengslingsmøte.

Fengslingsmøte for spionsiktede Mikhail Botsjkarev i Oslo tingrett

GLAD: Botsjkarjovs forsvarer Hege Aakre er glad for at retten er enig i at det ikke er bevisgrunnlag nok for å varetektsfengsle klienten hennes i ytterligere to uker.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Botsjkarjov sier til NRK at han hadde forventet å bli løslatt.

– Nå vil jeg bare dra hjem så fort som mulig, sier han i en kort kommentar til NRK, og legger til:

– Det er alltid gledelig når fornuften vinner.

Dommer: – Ingen tekniske bevis

Retten skriver i kjennelsen at de tekniske undersøkelsene så langt ikke har ført til resultater som styrker mistanken. Det er heller ikke avdekket noe ved annen gjennomgang av teknisk utstyr som støtter mistanken om spionasje.

PST ba i fengslingsmøte om mer tid til å fullføre de tekniske undersøkelsene de har satt i gang.

I kjennelsen står det at retten har forståelse for at de tekniske undersøkelsene kan ta lang tid, men legger til grunn at siktede har bidratt med tilgang og passord og at PST har god kompetanse på denne type undersøkelser. Det ville derfor vært naturlig at man hadde funnet noe av betydning for mistankegrunnlaget i løpet av disse fire ukene, om det fantes.

Retten skriver videre at vitnene i liten eller ingen grad har gjort sine egne observasjoner av siktede. Et av avhørene skal ha vært av en utenlandsk borger, som slik retten forstår det, ikke har forklart noe som har avklart det temaet som PST ønsker å få avklart.

Russiske myndigheter: – En latterlig provokasjon

Det russiske føderasjonsrådet mener kjennelsen bekrefter deres holdning, og skriver i en pressemelding:

«Rettens konklusjon bekrefter vår holdning om at Botsjkarjovs arrester er en absolutt latterlig provokasjon, og det er ingen reelle grunner og følgelig ingen bevis for å belaste ham.»

De skriver videre at de er bekymret for at 51-åringen ikke er løslatt frem til PSTs anke er behandlet.

– Selv etter domstolens avgjørelse virker det som PST gjør alt for å forsinke prosessen. Det er slik vi betrakter oppbevaringen av Mikhail Botsjkarjov i varetekt. Vi vil fortsette å strebe etter en rask utgivelse, ved hjelp av alle tilgjengelige muligheter, inkludert parlamentariske kanaler, skriver myndighetene på sine hjemmesider.

Tynt bevisgrunnlag

Botsjkarjovs forsvarer Hege Aakre sa tidligere i dag at hun og hennes klient stiller seg uforstående til at PST ba om ytterligere to uker i varetekt for russeren.

– Jeg er overrasket over at vi står her i dag. Mistankegrunnlaget blir bare tynnere og tynnere etter hvert som tida går og de finner ingen nye bevis eller noe som strider med det han har fortalt selv, sier Aakre til NRK.

Hun sier hennes klient har samarbeidet i avhør og gitt en troverdig forklaring til politiet.

– Han har forklart at han var på seminar og etter sin oppfatning oppførte seg som han pleier å gjøre på seminarer. Han var der i jobbsammenheng og gjorde ikke noe som burde vekke mistanke, sier Aakre.

– Min klient er nå opptatt av at PST skal renvaske ham i saken.

Trenger mer etterforskning

Politiadvokat Kathrine Tonstad sier til NRK at PST trenger mer tid til å bli ferdig med etterforskningen.

– Vi er i gang med en rekke etterforskningsskritt, men vi har ikke kommet så langt at vi kan trekke noen endelige konklusjoner i saken, men vi jobber så raskt vi kan, sier Tonstad.

Tonstad sier de har avhørt en rekke vitner og konsentrerer seg nå om tekniske undersøkelser.

– Situasjonen er omtrent lik det den var for to uker siden. I en sak av denne karakter er det naturlig at det tar en viss tid før man kommer til et punkt hvor man kan trekke konklusjoner.

Fengslingsmøte for 17-åringen som er siktet etter bombefunn i Oslo.

TRENGER MER TID: Politiadvokat Kathrine Tonstad anket kjennelsen på stedet. Hun opplyser at PST trenger mer tid til å utføre sine tekniske undersøkelser i saken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fra russisk side har det blitt spekulert om Norge holder på Mikhail Botsjkarjov i håp om å kunne bruke ham i en byttehandel for å få løslatt spionsiktede Frode Berg som sitter varetektsfengslet i Moskva.

– Dette handler ene og alene om opplysninger PST fikk om en konferanse på Stortinget, sier Tonstad.

Tonstad sier hun registrerer at retten ikke ga dem medhold, men at de anket på stedet. Hun vil ikke kommentere om de kommer til å fortsette etterforskningen dersom Botsjkarjov blir løslatt og forlater landet.

Hemmelige beviser

Botsjkarjov ble første gang siktet og varetektsfengslet i to uker 23. september. Han er siktet etter straffelovens paragraf 121, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

PST fikk torsdag for to uker siden medhold i å varetektsfengsle Botsjkarjov i to nye uker, med brev- og besøkskontroll.

Svært mange av bevisene i saken er hemmeligholdt for Botsjkarjov, slik at han ikke har fått forklare seg om dem. PST har såkalt avklausulert noe mer informasjon siden forrige fengslingsmøte og konfrontert den spionsiktede russeren med dem i avhør.

Utsnitt av medlemmer av ECPRD 2018, inkludert Mikhail Botsjkarev (med rød ring), foran Stortinget.

Noen av deltagerne på av ECPRD 2018, inkludert Mikhail Botsjkarjov (med rød ring), foran Stortinget.

Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Mistenkelig oppførsel

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag 21. september. I den forbindelse skal PST også ha beslaglagt elektronisk utstyr som tilhører Botsjkarev.

Bakgrunnen for at Stortinget varslet PST var at 51-åringen oppførte seg mistenkelig under et IT-seminar i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon.

Han skal etter det NRK får opplyst ha dukket opp på steder der det var flere printere, og vært unormalt opptatt av å se folks adgangstegn på det aktuelle seminaret på Stortinget.

Da Botsjkarjov ble spurt av pressen under forrige fengslingsmøte om hva det var han gjorde som var så mistenkelig, nektet han for at han hadde oppført seg annerledes enn vanligvis.

– Du berører informasjon som er taushetsbelagt fra politiets side. Jeg deltok og gjorde opptak av seminaret. Jeg oppførte meg på akkurat samme måte som jeg har gjort på tidligere arrangementer, og som andre gjorde, sa han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger