NRK Meny
Normal

Bosted avgjør trygdeavslag

Risikoen for å få avslag på trygdepenger fra Nav varierer kraftig med hvor man bor i landet.

Nav kølapp
Foto: NRK

Hvert år sier Nav nei til rundt 6000 personer som med fastlegen i ryggen søker om penger til rehabilitering for å komme seg tilbake i arbeidslivet, men tall NRK har hentet inn avslører store forskjeller i forhold til hvor man bor i landet.

Nav møter ikke pasienten

I Oppland og Midt-Norge får 4 prosent avslag, mens i Oslo får 17 prosent avslag, altså mer enn fire ganger så mange som i Midt-Norge. I Østfold er risikoen rundt 10 prosent, der småbarnsmoren Anette Rønning bor. Hun kan verken stå eller gå lenge av gangen.

– Som norsk statsborger så får jeg ikke hjelp, jeg har faktisk vurdert å flytte, sier Rønning til NRK. Fastlegen hennes har erklært henne arbeidsufør, men Nav har friskmeldt henne. Rønning har dermed vært uten inntekt og trygdeytelser i over ett år.

– Det som er rart er at den legen fra Nav har jeg aldri møtt. Han har aldri sett meg og aner ingenting om min helsetilstand, forteller Rønning.

Legeforeningen reagerer

Legeforeningen frykter på bakgrunn av denne praksisen at Nav forskjellsbehandler pasientene.

Nav direktør for arbeid og aktivitet Erik Oftedal.

Nav direktør for arbeid og aktivitet Erik Oftedal.

Foto: Apeland Informasjon

– Dette er overraskende tall, for vi møter disse menneskene igjen etter avslaget. Og pasientene som har fått avslag på rehabiliteringspenger er i en fortvilt situasjon, og de blir ikke mer i stand til å arbeide på grunn av avslaget, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

– Vi vet at det er ulikt hvordan legene snakker med sine pasienter om muligheten for trygd. Det variere litt om hvor gode Nav er til å orientere brukerne om rettigheter og plikter knyttet til blant annet rehabiliteringspenger. I sum betyr det at det er variasjon mellom fylkene på hvor mange søknader som kommer inn og hvor velbegrunnet disse søknadene er, sier direktør for arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal.

Fylkesvis inndelt avslag på trygdepenger fra Nav

Fylke

Avslag i prosent

Østfold

10 %

Akershus

9,5 %

Oslo

17 %

Hedmark

7 %

Oppland

3,5 %

Buskerud

11 %

Vestfold

8 %

Telemark

10 %

Aust-Agder

6 %

Vest-Agder

7 %

Rogaland

9,5 %

Hordaland

8 %

Sogn og Fjordane

4,5 %

Møre og Romsdal

4,5 %

Sør-Trøndelag

4 %

Nord-Trøndelag

4 %

Nordland

7 %

Troms

4 %

Finnmark

7 %

I alt søker mellom årlig 60 000 og 70 000 pasienter om reabiliteringspenger, i gjennomsnitt får 8,5 prosent av disse avslag.

Ønsker dialogmøte

– Det er mest sannsynelig at årsaken til forskjellene ligger hos Nav og ikke i hos befolkningen eller hos legene i området. Så jeg mener det bør være obligatorisk med et dialogmøte hvor fastlegen og Nav kan avklare sin uenighet seg i mellom med pasienten til stede, sier Hansen.

Men Nav avviser at forskjellene skyldes feilbehandling i NAV-systemet.

– Der det er uenighet i forhold til retten til trygd, så kan brukeren bringe saken inn for trygderetten. Og det er svært sjelden at trygderetten er uenig med Nav i de medisinske vurderingene. Det tar jeg som et tegn på at Navs medisinske vurderinger i dagens system er god nok, sier direktør for arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal.

Etter at NRK tok tak i denne saken fikk Anette Rønning innvilget sykepenger og rehabilitering. NAV sier det har skjedd en saksbehandlingsfeil.

Du får mer om denne saken i Puls på NRK1 i kveld.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger