Bosetter færre flyktninger neste år

Rogaland og Hordaland blir bedt om å bosette flest flyktninger neste år. Totalt ber staten kommunene om at nesten 13.000 flyktninger bosettes i løpet av 2017.

Direktør Libe Rieber-Mohn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet la i dag frem deres anmodnings- og vedtakstall for neste år.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kommer i dag med anmodnings- og vedtakstall for bosetting av flyktninger for 2017.

Nest høyeste tallet noensinne

Libe Rieber-Mohn

FORMIDABELT: – Vi har et formidabelt arbeid som skal gjøres, forteller IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn forteller at fjoråret ble preget av store asylankomster, derfor var det stor usikkerhet rundt hvor mange som skulle bosettes.

– I år skal vi bosette 15.000 flyktninger. I dag sender vi brev til kommunene hvor vi til sammen ber dem bosette nesten 13.000 flyktninger. Dette er færre enn tidligere antatt, men likevel det nest høyeste tallet noensinne, sier Rieber-Mohn.

Ifølge IMDi-direktøren vil toppen for bosettingen av flyktninger etter flyktningstrømmen som kom i 2015 og begynnelsen av 2016 bli i høst og til våren.

– Hittil har vi bosatt rundt 10.000 flyktninger, så det er et formidabelt arbeid som skal gjøres for å få bosatt 15.000 som er målet, forteller Rieber-Mohn.

Ber kommunene bosette langt færre

Totalt ber staten norske kommuner om å bosette 12.988 flyktninger neste år. Det er fem tusen færre enn for 2016.

Tall fra IMDi viser at norske kommuner hittil i år har sagt ja til å bosette 16.487 flyktninger. Ifølge tall fra IMDi er 6620 flyktninger blitt bosatt hittil i 2016, per 31. juli.

Tidligere i år opplyste IMDi at prognosene for 2017 ble nedjustert ned, fra 21.000 til 13.000-15.000 flyktninger som skulle bosettes i norske kommuner.

– Vi baserer oss på prognosene til UDI, og basert på disse har vi kommet fram til at 13.000 skal bosettes i 2017, forteller Rieber-Mohn til NRK.

Staten ber kommunene, på bakgrunn av IMDis anmodning, å bosette et visst antall flyktninger i løpet av et år. Men det er kommunene selv som vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes.

Venter i nesten et halvt år

Ifølge IMDis månedsrapport for bosetting av flyktninger fra juli i år venter flyktninger i gjennomsnitt 5,6 måneder fra det er bestemt at de skal bosettes, til de faktisk blir bosatt.

Av flyktninger som fortsatt bor i mottak venter 2728 på å bli tildelt en kommune hvor de skal bosettes, viser tall fra IMDi.

I fjor sa norske kommuner ja til å bosette et høyt antall flyktninger. En oversikt viste at kommunene sa ja til å ta imot 93 prosent, eller nesten hele det antallet IMDi ba om.

Norske kommune sa imidlertid nei til å ta imot så mange enslige mindreårige som det var behov for.

For 2017 ber staten norske kommuner om å bosette 1135 enslige mindreårige flyktninger, i fjor ble kommunene bedt om å bosette over 4000 enslige mindreårige.

IMDis anmodning av bosetting av flyktninger for 2017

Akersus

945

Oslo

850

Hedmark

564

Oppland

555

Buskerud

740

Vestfold

485

Telemark

558

Aust-Agder

474

Vest-Agder

595

Rogaland

1060

Hordaland

1276

Sogn og Fjordane

420

Møre og Romsdal

737

Sør-Trøndelag

809

Nord-Trøndelag

474

Nordland

985

Troms

625

Finnmark

365

Østfold

480

SISTE NYTT

Siste meldinger